ЭРДЭНЭТ АВТО ЗАМ

Сүүлийн арилжаа

ЭРДЭНЭТ АВТО ЗАМ ( MSE: EAZ/469 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
540,00

-2,00 (-0,37%)

1

540

2021-04-08

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
861 411 - 789 660 3 91,67% 71 751 453 8,33%
Овог Нэр Хувьцаа %
Чойжилсүрэн Даваажав 106 879 12,41%
Даваажав Дүйнхэржав 49 012 5,69%
Вандан-очир Осормаа 633 769 73,57%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 189 647 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 59 162 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 130 485 000,00
Өр төлбөр 12 128 500,00
Эзэмшигчийн өмч 177 519 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 000 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -1 000 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ -1,16
Book value equity per share /BVPS/ 206,08
Price-earnings ratio -465,16
Price to book 2,62
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-04-08 540 540 540 540 1 510 610
2021-03-09 542 542 542 542 34 500 0
2021-02-11 471,5 471,5 471,5 471,5 54 471,5 0
2021-02-10 410 410 410 410 18 340 0
2020-06-18 360 360 360 360 14 280 420
2019-04-02 320 320 320 320 10 320
2019-02-28 370 370 370 370 1 0 0
2019-01-25 380 380 370 372,9 118 380
2019-01-22 380 380 380 380 5 380
2019-01-02 408 408 408 408 1100 425
2018-12-28 425 425 425 425 55 408 425
2018-12-12 480 480 480 480 927 480
2018-12-06 480 480 480 480 4 480
2018-11-17 515 515 515 515 2 515
2018-10-25 595 595 595 595 10 595
2018-09-17 695 695 695 695 2 695
2018-08-22 750 750 750 750 2 750
2018-08-16 750 750 750 750 10 750
2018-07-10 840 840 840 840 1 840
2018-06-22 985 985 985 985 1 985
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй