ЭРДЭНЭТ АВТО ЗАМ

Сүүлийн арилжаа

ЭРДЭНЭТ АВТО ЗАМ ( MSE: EAZ/469 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 150,00

-160,00 (-12,21%)

83

95 450

2018-05-17

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
861 411 - 790 763 3 91,80% 70 648 444 8,20%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ч Даваажав 106 879 12,41%
Д Дүйнхэржав 49 012 5,69%
В Осормаа 634 872 73,70%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2015
Нийт хөрөнгө 188 648 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 58 163 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 130 485 000,00
Өр төлбөр 7 986 700,00
Эзэмшигчийн өмч 180 661 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2015
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2015Q2
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 209,73
Price-earnings ratio N/A
Price to book 5,48
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2015Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2015Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-05-17 1150 1150 1150 1150 83 1320
2018-05-10 1310 1310 1310 1310 2 1320
2018-04-05 1199 1199 1199 1199 56 0 0
2018-02-28 1100 1100 1100 1100 60 550 1099
2018-02-26 1050 1050 1050 1050 2 550 0
2018-02-20 920 920 920 920 2 550 1050
2018-02-19 830 830 830 830 2 550 0
2018-02-09 740 740 740 740 2 550 0
2018-02-08 650 650 650 650 3 550 0
2018-02-07 570 570 570 570 50 650
2018-02-06 500 500 500 500 85 570
2018-01-19 480 480 480 480 3 500
2018-01-18 480 480 480 480 73 500
2018-01-03 425 425 425 425 50 0 0
2017-12-11 373 373 373 373 70 282 0
2017-12-04 325 325 325 325 60 282 0
2017-12-01 283,130004882813 283,130004882813 283,130004882813 283,130004882813 50 282 0
2017-11-30 246,199996948242 246,199996948242 246,199996948242 246,199996948242 30 246,199996948242 283,130004882813
2017-11-29 213 244,660003662109 213 214,089996337891 1449 244,660003662109 0
2017-11-28 212,75 212,75 212,75 212,75 1 212,75 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй