ЭРДЭНЭТ АВТО ЗАМ

Сүүлийн арилжаа

ЭРДЭНЭТ АВТО ЗАМ ( MSE: EAZ/469 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
320,00

-50,00 (-13,51%)

10

3 200

2019-04-02

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
861 411 - 789 660 3 91,67% 71 751 450 8,33%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ч Даваажав 106 879 12,41%
Д Дүйнхэржав 49 012 5,69%
В Осормаа 634 872 73,70%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 190 647 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 60 162 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 130 485 000,00
Өр төлбөр 12 128 500,00
Эзэмшигчийн өмч 178 519 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 207,24
Price-earnings ratio N/A
Price to book 1,54
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-04-02 320 320 320 320 10 320
2019-02-28 370 370 370 370 1 0 0
2019-01-25 380 380 370 372,9 118 380
2019-01-22 380 380 380 380 5 380
2019-01-02 408 408 408 408 1100 425
2018-12-28 425 425 425 425 55 408 425
2018-12-12 480 480 480 480 927 480
2018-12-06 480 480 480 480 4 480
2018-11-17 515 515 515 515 2 515
2018-10-25 595 595 595 595 10 595
2018-09-17 695 695 695 695 2 695
2018-08-22 750 750 750 750 2 750
2018-08-16 750 750 750 750 10 750
2018-07-10 840 840 840 840 1 840
2018-06-22 985 985 985 985 1 985
2018-06-21 985 985 985 985 5 985
2018-06-06 1100 1100 1100 1100 17 1300
2018-05-17 1150 1150 1150 1150 83 1320
2018-05-10 1310 1310 1310 1310 2 1320
2018-04-05 1199 1199 1199 1199 56 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй