УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
501,00

-33,00 (-6,18%)

198

99 198

2019-07-19

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 44 240 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Содном 16 563 534 45,00%
Ш Баярсайхан 2 049 320 5,57%
Ш Уламбаяр 3 896 290 10,59%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 8 409 125 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 86 623 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 8 322 502 300,00
Өр төлбөр 9 475 517 300,00
Эзэмшигчийн өмч -1 066 391 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 2 700 000 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 20 575 700,00
Бусад орлого 94 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 493 565 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 169 183 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 4,60
Book value equity per share /BVPS/ -28,97
Price-earnings ratio 109,00
Price to book -17,29
Price to sales 6,83
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,99
Net profit margin 0,06
Return on equity /ROE/ -0,16
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-07-19 501 501 501 501 198 501 529
2019-07-16 534 534 534 534 77 501 534
2019-07-10 535 535 535 535 123 502 534
2019-07-08 536 536 536 536 492 500 535
2019-07-05 500 500 500 500 20 500 536
2019-07-04 540 540 539 539,06 575 500 536
2019-07-03 500 540 500 540 3270 500 550
2019-07-01 475 475 475 475 599 475 500
2019-06-26 500 500 500 500 5 475 500
2019-06-25 500 500 500 500 1 475 500
2019-06-20 470 470 470 470 149 470 500
2019-06-14 500 500 470 485 29 470 500
2019-06-12 470 500 470 496,47 34 470 500
2019-06-07 511 511 510 510 149 510 512
2019-06-06 510 512 510 512 231 510 512
2019-06-05 510 510 510 510 298 510 512
2019-06-04 510 510 510 510 298 510 512
2019-06-03 510 510 510 510 447 510 512
2019-05-31 510 510 510 510 10 510 512
2019-05-30 510 510 510 510 447 510 512
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй