УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
484,99

-23,44 (-4,61%)

749

363 258

2018-05-25

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 44 460 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Содном 16 563 534 45,00%
Ш Баярсайхан 2 049 320 5,57%
Ш Уламбаяр 3 896 290 10,59%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 8 981 606 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 282 353 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 8 699 253 200,00
Өр төлбөр 10 149 455 000,00
Эзэмшигчийн өмч -1 167 848 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 5 400 000 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 153 600,00
Үйл ажиллагааны зардал 5 015 318 900,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 479 041 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ 13,01
Book value equity per share /BVPS/ -31,73
Price-earnings ratio 37,26
Price to book -15,29
Price to sales 3,31
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,09
Return on equity /ROE/ -0,41
Return on assets /ROA/ 0,05
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-05-25 490 490 481 484,989990234375 749 482 550
2018-05-22 500 548 490 508,429992675781 773 490 598
2018-05-21 500 500 490 490 775 480 510
2018-05-18 500 500 500 500 447 500 540
2018-05-17 540 540 540 540 1000 493 540
2018-05-16 500 539 492,100006103516 492,100006103516 517 492 539
2018-05-15 510 510 492 492 151 492 500
2018-05-14 491 530 491 524,409973144531 2750 492 540
2018-05-11 505 505 490 501,700012207031 191 490 509
2018-05-10 505 505 505 505 475 490 510
2018-05-09 505 505 500 500 447 490 510
2018-05-08 491 500 491 491 616 491 510
2018-05-07 521 521 521 521 10 490 521
2018-05-03 485 525 485 521,210021972656 1187 490 530
2018-05-02 505 505 505 505 298 485 525
2018-05-01 505 506 500 502,779998779297 16043 485 530
2018-04-30 505 505 505 505 390 500 530
2018-04-27 505 505 505 505 149 500 530
2018-04-25 505 505 500 502,5 298 500 530
2018-04-24 500 505 500 505 447 500 530
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй