УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 099,00

99,00 (3,30%)

1

3 099

2023-06-06

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 43 026 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Рэнцэн Содном 16 574 575 47,19%
Шагдарсүрэн Баярсайхан 2 050 197 5,84%
Шагдарсүрэн Уламбаяр 3 896 290 11,09%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга С.Сайнбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Норсмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Я.Наваан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн И.Галбуян
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Сарантуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Эрдэнэбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батцацрал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Дашцэдэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Эрдэнэболд
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,24% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,15% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 16 412 963 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 156 893 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 15 256 069 600,00
Өр төлбөр 18 917 599 700,00
Эзэмшигчийн өмч -2 504 636 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 7 377 480 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 519 314 600,00
Бусад орлого 362 496 300,00
Үйл ажиллагааны зардал 6 440 426 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 389 080 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ 11,08
Book value equity per share /BVPS/ -71,31
Price-earnings ratio 279,77
Price to book -43,46
Price to sales 14,75
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate 0,93
Net profit margin 0,05
Return on equity /ROE/ -0,16
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-06-06 3099 3099 3099 3099 1 2951 3098
2023-06-05 2999 3000 2804 3000 834 2900 3099
2023-06-02 3000 3000 3000 3000 197 2821 2999
2023-05-31 3050 3050 3050 3050 38 2815 3050
2023-05-30 2950 2950 2950 2950 715 2815 3080
2023-05-29 2950 3079 2950 2962 22 2950 3080
2023-05-26 2801 2801 2801 2801 20 2802 3080
2023-05-25 2999 3000 2999 3000 1282 2781 3080
2023-05-24 2700 3085 2700 3021 81 2771 3000
2023-05-23 2700 2700 2690 2692 149 2691 3000
2023-05-22 3000 3000 3000 3000 133 2650 3085
2023-05-19 3000 3005 2601 3000 1274 2626 3088
2023-05-18 3011 3011 3000 3005 753 3001 3110
2023-05-17 3145 3145 3145 3145 18 3005 3130
2023-05-16 3025 3027 3000 3017 477 3150 3150
2023-05-15 3050 3050 3050 3050 149 3025 3150
2023-05-12 3050 3190 3050 3051 299 3030 3180
2023-05-11 3155 3155 3030 3056 635 3020 3155
2023-05-10 3057 3057 3000 3030 519 3001 3165
2023-05-09 3020 3080 3015 3072 370 3055 3189
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй