УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 992,00

-8,00 (-0,40%)

179

356 568

2021-05-07

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 43 927 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Рэнцэн Содном 16 574 575 45,03%
Шагдарсүрэн Баярсайхан 2 050 197 5,57%
Шагдарсүрэн Уламбаяр 3 896 290 10,59%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга С.Сайнбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ш.Баярсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ариунжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Хосбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Норсмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Я.Наваан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Бямбаноров
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батцацрал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Дашцэрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Үнэнбүрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 7 910 139 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 640 470 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 7 269 669 100,00
Өр төлбөр 10 954 533 500,00
Эзэмшигчийн өмч -3 044 393 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 5 832 000 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 628 110 500,00
Бусад орлого 153 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 4 950 420 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -1 896 249 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ -51,52
Book value equity per share /BVPS/ -82,71
Price-earnings ratio -38,67
Price to book -24,08
Price to sales 12,57
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate 0,55
Net profit margin -0,33
Return on equity /ROE/ 0,62
Return on assets /ROA/ -0,24
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-05-07 2000 2000 1990 1992 179 1920 2000
2021-05-06 2000 2000 2000 2000 200 1930 2000
2021-05-05 2000 2000 1900 1975 208 2000 2000
2021-05-04 1753 2250 1753 1991 24889 1802 1800
2021-05-03 2000 2000 1905 1965 25894 1750 2000
2021-04-30 1880 2100 1880 2000 12292 1720 2150
2021-04-29 1824 1999 1780 1886 10929 1720 1970
2021-04-28 1829 1829 1829 1829 37 1683 1824
2021-04-27 1650 1850 1650 1755 2080 1652 1829
2021-04-26 1650 1650 1620 1650 242 1630 1650
2021-04-23 1689 1689 1689 1689 3 1600 1689
2021-04-22 1607 1650 1605 1616 4381 1606 1689
2021-04-21 1605 1699 1605 1690 164 1607 1690
2021-04-20 1621 1621 1620 1620 215 1604 1750
2021-04-19 1620 1620 1600 1617 2322 1604 1779
2021-04-16 1610 1780 1610 1754 634 1645 1780
2021-04-15 1700 1799 1700 1799 31 1610 1799
2021-04-14 1790 1799 1600 1606 522 1799 1799
2021-04-12 1800 1844 1800 1826 21 1600 1844
2021-04-09 1800 1845 1800 1801 200 1800 1845
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй