УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
900,00

-118,00 (-11,59%)

22

19 800

2020-08-14

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 44 080 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Рэнцэн Содном 16 574 575 45,03%
Шагдарсүрэн Баярсайхан 2 050 197 5,57%
Шагдарсүрэн Уламбаяр 3 896 290 10,59%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга С.Сайнбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ш.Баярсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ариунжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Хосбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Норсмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Я.Наваан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Бямбаноров
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батцацрал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Дашцэрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Үнэнбүрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 8 039 794 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 273 582 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 7 766 211 900,00
Өр төлбөр 9 150 581 700,00
Эзэмшигчийн өмч -1 110 787 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 2 543 400 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 81 000 000,00
Бусад орлого 148 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 420 004 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 37 357 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ 1,01
Book value equity per share /BVPS/ -30,18
Price-earnings ratio 886,76
Price to book -29,82
Price to sales 13,02
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 0,97
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ -0,03
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-08-14 900 900 900 900 22 900 1000
2020-08-13 940 1150 940 1018 8590 1140 1140
2020-08-11 950 1050 950 1018 3161 866 1000
2020-08-10 950 1000 950 950 1607 950 990
2020-08-07 900 900 900 900 50 866 950
2020-08-05 999,98 1050 999,98 1018 1599 786 1050
2020-08-04 880 1000 880 929,15 1616 785,21 999,99
2020-08-03 880 880 880 880 50 785,21 880
2020-07-31 880 880 880 880 30 786,56 880
2020-07-30 900 980 900 925,35 1636 790 980
2020-07-29 901 901 900 900,19 80 785,21 900
2020-07-28 930 930 930 930 299 901 950
2020-07-27 930 950 901 930,68 614 901 950
2020-07-24 930 930 930 930 149 901 930
2020-07-23 930 930 925 929,69 1066 850 930
2020-07-22 950 950 900 900 800 785,2 980
2020-07-21 1000 1000 950 950,17 602 1000 1000
2020-07-20 1000 1000 1000 1000 224 950 1000
2020-07-09 1095 1095 1095 1095 312 785,1 1090
2020-07-08 990 1195 990 1100 10384 785,1 1095
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй