УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
500,00

2,73 (0,55%)

314

157 000

2019-02-18

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 44 338 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Содном 16 563 534 45,00%
Ш Баярсайхан 2 049 320 5,57%
Ш Уламбаяр 3 896 290 10,59%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 8 597 341 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 114 611 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 8 482 729 400,00
Өр төлбөр 9 832 916 000,00
Эзэмшигчийн өмч -1 235 574 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 5 400 000 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 5 611 600,00
Бусад орлого 132 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 4 973 253 900,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -67 726 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ -1,84
Book value equity per share /BVPS/ -33,57
Price-earnings ratio -271,74
Price to book -14,90
Price to sales 3,41
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin -0,01
Return on equity /ROE/ 0,05
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-02-18 500 500 500 500 314 460 500
2019-02-15 480 500 480 497,27 2871 460 500
2019-02-14 460 460 460 460 298 460 490
2019-02-02 461 461 455 458 298 455 495
2019-02-01 460 460 460 460 447 455 495
2019-01-31 455 455 455 455 2 455 495
2019-01-29 454 454 454 454 1345 454 495
2019-01-28 454 456 454 455,39 944 455,2 500
2019-01-25 500 500 455 455 246 454 500
2019-01-24 500 500 500 500 61 500 520
2019-01-23 500 500 500 500 62 500 520
2019-01-22 500 520 500 500,56 7483 500 520
2019-01-17 455 455 455 455 27 455 498
2019-01-15 455 455 455 455 329 455 499
2019-01-09 454 454 454 454 149 453 500
2019-01-02 510 510 510 510 16 452 500
2018-12-31 500 500 500 500 149 452 510
2018-12-27 475 475 452 452,93 149 452 500
2018-12-26 475 475 475 475 94 475 500
2018-12-25 476,1 476,1 475 475,02 2288 475 500
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй