УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
455,00

5,00 (1,11%)

298

135 590

2018-11-07

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 44 386 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Содном 16 563 534 45,00%
Ш Баярсайхан 2 049 320 5,57%
Ш Уламбаяр 3 896 290 10,59%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 8 679 225 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 65 703 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 8 613 522 300,00
Өр төлбөр 9 742 468 200,00
Эзэмшигчийн өмч -1 063 242 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 2 694 388 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 38 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 500 940 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 104 606 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ 2,84
Book value equity per share /BVPS/ -28,89
Price-earnings ratio 160,10
Price to book -15,75
Price to sales 6,22
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,04
Return on equity /ROE/ -0,10
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-11-07 450 460 450 455 298 450 490
2018-11-06 450 450 450 450 8 450 490
2018-11-02 426 426 425,200012207031 425,670013427734 644 425,200012207031 490
2018-10-29 472 472 470 470,410003662109 149 470 499
2018-10-23 480 480 480 480 149 471 499
2018-10-22 500 500 500 500 5 471 499
2018-10-12 490 490 490 490 298 471 500
2018-10-09 500 500 490 490 18961 471 500
2018-10-08 500 500 500 500 7620 472 510
2018-10-05 529 529 529 529 187 471 529
2018-10-02 475 475 475 475 80 471 515
2018-10-01 475 475 475 475 154 471 515
2018-09-28 499 525 499 514,409973144531 909 471 517
2018-09-24 470 470 470 470 149 470 499
2018-09-21 485 485 485 485 200 470 510
2018-09-20 470 500 460 499,980010986328 14045 470 500
2018-09-19 480 495 471 473,359985351563 3027 470 499
2018-09-18 494 494 480 490,769989013672 26 480 494
2018-09-17 480 480 480 480 149 480 495
2018-09-13 480 480 480 480 298 480 499
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй