УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
489,99

28,99 (6,29%)

250

122 497

2018-08-17

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 44 413 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Содном 16 563 534 45,00%
Ш Баярсайхан 2 049 320 5,57%
Ш Уламбаяр 3 896 290 10,59%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 8 679 225 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 65 703 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 8 613 522 300,00
Өр төлбөр 9 742 468 200,00
Эзэмшигчийн өмч -1 063 242 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 2 694 388 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 38 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 500 940 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 104 606 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ 2,84
Book value equity per share /BVPS/ -28,89
Price-earnings ratio 172,41
Price to book -16,96
Price to sales 6,69
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,04
Return on equity /ROE/ -0,10
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-08-17 489,989990234375 489,989990234375 489,989990234375 489,989990234375 250 461 490
2018-08-16 461 461 461 461 50 460 490
2018-08-14 450 450 441,010009765625 441,369995117188 500 460 490
2018-08-10 490 490 425 450 33 441 490
2018-08-09 500 500 500 500 20 425 490
2018-08-08 500 500 500 500 21 408 500
2018-08-06 500 500 480 480 317 480 500
2018-08-03 495 500 495 500 508 499 500
2018-08-01 495 495 495 495 4 480 495
2018-07-31 480 480 480 480 298 480 495
2018-07-27 481 481 480 480,130004882813 149 480 509
2018-07-26 482 482 480 480,109985351563 149 480 510
2018-07-25 500 500 500 500 234 482 510
2018-07-20 500 500 500 500 11 482 500
2018-07-17 500 500 500 500 98 482 518
2018-07-09 473,200012207031 500 473,200012207031 486,489990234375 1508 480 519
2018-07-06 500 500 500 500 1129 475 518
2018-07-05 500 500 500 500 2000 475 518
2018-07-04 475,010009765625 500 475 486,570007324219 1987 485 500
2018-07-02 500 500 500 500 319 476 519
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй