УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 300,00

67,00 (5,43%)

19

24 700

2020-12-02

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 44 023 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Рэнцэн Содном 16 574 575 45,03%
Шагдарсүрэн Баярсайхан 2 050 197 5,57%
Шагдарсүрэн Уламбаяр 3 896 290 10,59%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга С.Сайнбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ш.Баярсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Ариунжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Хосбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Норсмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Я.Наваан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Бямбаноров
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батцацрал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Дашцэрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Үнэнбүрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 8 039 794 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 273 582 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 7 766 211 900,00
Өр төлбөр 9 150 581 700,00
Эзэмшигчийн өмч -1 110 787 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 2 543 400 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 81 000 000,00
Бусад орлого 148 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 420 004 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 37 357 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ 1,01
Book value equity per share /BVPS/ -30,18
Price-earnings ratio 1 280,87
Price to book -43,08
Price to sales 18,81
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 0,97
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ -0,03
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-12-02 1300 1300 1300 1300 19 1225 1299
2020-12-01 1309 1309 1205 1233 856 1206 1310
2020-11-30 1250 1308 1250 1306 214 1280 1309
2020-11-27 1300 1300 1200 1210 2587 1202 1299
2020-11-25 1220 1220 1220 1220 100 1220 1300
2020-11-24 1309 1309 1309 1309 5 1220 1310
2020-11-19 1215 1300 1215 1300 21 1216 1320
2020-11-18 1206 1206 1206 1206 149 1207 1324
2020-11-17 1298 1306 1298 1302 223 1211 1324
2020-11-13 1203 1203 1203 1203 922 1250 1298
2020-11-12 1299 1299 1299 1299 23 1217 1299
2020-11-11 1218 1220 1218 1218 189 1218 1325
2020-11-10 1215 1215 1215 1215 248 1217 1327
2020-11-09 1300 1300 1213 1230 417 1300 1300
2020-11-05 1250 1290 1250 1250 748 1236 1290
2020-11-04 1300 1300 1300 1300 468 1251 1300
2020-11-03 1357 1357 1237 1343 46 1237 1355
2020-11-02 1300 1358 1200 1235 7463 1200 1250
2020-10-29 1301 1430 1301 1309 159 1300 1400
2020-10-28 1350 1489 1350 1415 6228 1300 1450
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй