УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 402,00

2,00 (0,14%)

153

214 506

2019-11-21

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 44 202 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Содном 16 563 534 45,00%
Ш Баярсайхан 2 049 320 5,57%
Ш Уламбаяр 3 896 290 10,59%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 8 409 125 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 86 623 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 8 322 502 300,00
Өр төлбөр 9 475 517 300,00
Эзэмшигчийн өмч -1 066 391 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 2 700 000 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 20 575 700,00
Бусад орлого 94 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 493 565 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 169 183 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 4,60
Book value equity per share /BVPS/ -28,97
Price-earnings ratio 305,02
Price to book -48,39
Price to sales 19,11
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,99
Net profit margin 0,06
Return on equity /ROE/ -0,16
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-11-21 1400 1490 1400 1402 153 1300 1300
2019-11-20 1262 1400 1262 1400 5299 1100 1490
2019-11-19 1150 1262 1150 1229 1409 1060 1262
2019-11-18 1099 1099 1090 1098 2087 1005 1150
2019-11-15 1099 1099 1000 1000 407 1000 1199
2019-11-14 1199 1199 1100 1100 70 1030 1099
2019-11-12 1200 1200 1200 1200 542 1140 1298
2019-11-11 1300 1300 1300 1300 37 1200 1300
2019-11-08 1200 1250 1200 1250 251 1140 1300
2019-11-07 1230 1230 1230 1230 47 1191 1230
2019-11-06 1250 1250 1250 1250 1779 1190 1250
2019-11-05 1250 1280 1250 1250 123 1250 1300
2019-11-04 1300 1300 1250 1300 5429 1250 1339
2019-11-01 1250 1400 1250 1300 7225 1270 1349
2019-10-31 1250 1250 1105 1250 1901 1108 1250
2019-10-30 1250 1250 1240 1240 218 1105 1250
2019-10-29 1099 1250 1099 1250 559 960 1250
2019-10-28 1099 1099 950 1099 120 950 1270
2019-10-25 1065 1150 1065 1112 1539 910 1099
2019-10-24 1064 1064 1000 1002 83 910 1100
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй