УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 050,00

0,00 (0,00%)

774

2 360 700

2023-12-06

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 42 943 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Рэнцэн Содном 16 574 575 47,19%
Шагдарсүрэн Баярсайхан 2 050 197 5,84%
Шагдарсүрэн Уламбаяр 3 896 290 11,09%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга С.Сайнбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Норсмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Я.Наваан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн И.Галбуян
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Сарантуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Эрдэнэбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батцацрал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Дашцэдэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Эрдэнэболд
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,24% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,15% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 16 130 999 315,53
Эргэлтийн хөрөнгө 1 226 618 289,28
Эргэлтийн бус хөрөнгө 14 904 381 026,25
Өр төлбөр 18 292 291 348,19
Эзэмшигчийн өмч -2 161 292 032,66
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 4 057 614 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 431 818 234,02
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 282 451 103,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 343 344 663,13
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ 9,78
Book value equity per share /BVPS/ -61,53
Price-earnings ratio 312,02
Price to book -49,57
Price to sales 26,40
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate 0,89
Net profit margin 0,08
Return on equity /ROE/ -0,16
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-12-06 3050 3050 3050 3050 774 3020 3280
2023-12-05 3050 3050 3050 3050 42 3050 3280
2023-12-01 3100 3100 3100 3100 13 3020 3368
2023-11-30 3370 3370 3370 3370 2 3130 3370
2023-11-29 3110 3400 3110 3376 2486 3120 3420
2023-11-28 3200 3200 3200 3200 50 3100 3200
2023-11-27 3200 3200 3200 3200 5 3100 3379
2023-11-24 3200 3200 3200 3200 235 3100 3369
2023-11-23 3100 3110 3100 3110 3000 3000 3379
2023-11-22 3420 3420 3050 3055 151 3100 3300
2023-11-21 3001 3100 3000 3044 2353 2985 3440
2023-11-20 3100 3101 3100 3100 835 3065 3450
2023-11-17 3250 3500 3250 3495 4100 3100 3499
2023-11-16 3384 3384 3384 3384 9 3050 3250
2023-11-13 2980 3250 2980 3236 565 2985 3384
2023-11-07 3000 3240 3000 3082 884 2940 3239
2023-11-03 3269 3280 2951 2951 953 2950 3385
2023-10-31 3444 3444 3444 3444 5 2940 3270
2023-10-30 3063 3449 3063 3297 1086 2920 3445
2023-10-27 2900 3060 2900 3015 1387 2801 3064
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй