УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
470,90

-7,68 (-1,60%)

1397

657 847

2018-02-22

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 44 565 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Содном 16 563 534 45,00%
Ш Баярсайхан 2 049 320 5,57%
Ш Уламбаяр 3 896 290 10,59%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 8 981 606 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 282 353 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 8 699 253 200,00
Өр төлбөр 10 149 455 000,00
Эзэмшигчийн өмч -1 167 848 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 5 400 000 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 153 600,00
Үйл ажиллагааны зардал 5 015 318 900,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 479 041 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ 13,01
Book value equity per share /BVPS/ -31,73
Price-earnings ratio 36,18
Price to book -14,84
Price to sales 3,21
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,09
Return on equity /ROE/ -0,41
Return on assets /ROA/ 0,05
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-02-22 471 471 470 470,899993896484 1397 470 500
2018-02-20 499 500 477 478,579986572266 459 477 514,900024414063
2018-02-15 514,900024414063 514,900024414063 514,900024414063 514,900024414063 1 476 514,900024414063
2018-02-14 504 515 490 508,850006103516 2219 470 515
2018-02-13 485 486 485 485,679992675781 472 485 505
2018-02-12 485 500 485 496,450012207031 393 485 510
2018-02-09 485 500 485 498,519989013672 1052 490 500
2018-02-08 497 497 485 492,790008544922 425 485 490
2018-02-06 490 490 485 485,320007324219 596 485 500
2018-02-05 500 510 500 503 920 490 515
2018-02-02 510 510 510 510 102 490 510
2018-02-01 485 486 485 485,019989013672 1345 510 515
2018-01-31 515 515 515 515 195 472 515
2018-01-30 490 490 490 490 746 485 515
2018-01-29 506 506 506 506 110 485 515
2018-01-26 510 510 490 504,010009765625 1747 491 515
2018-01-25 500 505 500 503 746 485 510
2018-01-24 499 506 499 503,410003662109 3445 485 505
2018-01-23 482 482 482 482 149 482 500
2018-01-22 490 490 490 490 1352 481 500
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй