УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 999,00

-190,00 (-4,54%)

309

1 235 691

2022-01-26

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 43 696 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Рэнцэн Содном 16 574 575 45,03%
Шагдарсүрэн Баярсайхан 2 050 197 5,57%
Шагдарсүрэн Уламбаяр 3 896 290 10,59%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга С.Сайнбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Норсмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Я.Наваан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн И.Галбуян
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Сарантуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Эрдэнэбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батцацрал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Дашцэдэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Эрдэнэболд
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 10 177 108 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 249 074 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 6 928 033 600,00
Өр төлбөр 13 853 016 600,00
Эзэмшигчийн өмч -3 675 908 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 3 353 400 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 695 204 400,00
Бусад орлого 2 938 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 292 649 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -631 514 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ -17,16
Book value equity per share /BVPS/ -99,87
Price-earnings ratio -233,08
Price to book -40,04
Price to sales 43,89
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 0,49
Net profit margin -0,19
Return on equity /ROE/ 0,17
Return on assets /ROA/ -0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-26 4000 4000 3702 3999 309 3702 4000
2022-01-25 4199 4200 3552 4189 204 3701 4000
2022-01-24 4000 4200 3700 3700 388 3700 4199
2022-01-21 3900 4401 3600 4103 5931 3501 4300
2022-01-20 3780 3900 3780 3827 10492 3502 3998
2022-01-19 3301 3800 3301 3400 10233 3400 3798
2022-01-18 3788 3788 3300 3332 282 3301 3700
2022-01-17 3600 3800 3301 3764 2071 3350 3800
2022-01-14 3625 3780 3625 3780 908 3260 3600
2022-01-13 3480 3681 3480 3625 2105 3250 3698
2022-01-12 3450 3490 3200 3201 1308 3200 3480
2022-01-11 3300 3500 3300 3490 742 3216 3490
2022-01-10 3300 3310 3200 3216 1580 3200 3349
2022-01-07 3201 3800 3201 3300 2991 3350 3799
2022-01-06 3300 3795 3101 3699 100764 3201 3699
2022-01-05 3300 3300 3300 3300 604 3235 3300
2022-01-04 3887 3900 3305 3305 526 3309 3874
2022-01-03 3500 3888 3500 3888 1079 3214 3887
2021-12-31 3500 4000 2975 3781 26431 3900 2975
2021-12-30 3780 3780 3500 3500 82 3200 3700
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй