УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 088,00

-407,00 (-11,65%)

1197

3 696 336

2022-06-24

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 43 388 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Рэнцэн Содном 16 574 575 47,19%
Шагдарсүрэн Баярсайхан 2 050 197 5,84%
Шагдарсүрэн Уламбаяр 3 896 290 11,09%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга С.Сайнбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Норсмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Я.Наваан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн И.Галбуян
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Сарантуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Эрдэнэбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батцацрал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Дашцэдэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Эрдэнэболд
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,24% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,15% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 24 384 394 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 8 340 124 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 16 044 269 100,00
Өр төлбөр 27 281 731 900,00
Эзэмшигчийн өмч -2 897 337 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 6 706 800 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 695 204 400,00
Бусад орлого 2 858 175 700,00
Үйл ажиллагааны зардал 4 878 050 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 147 056 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ 4,00
Book value equity per share /BVPS/ -78,72
Price-earnings ratio 772,92
Price to book -39,23
Price to sales 16,95
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate 0,75
Net profit margin 0,02
Return on equity /ROE/ -0,05
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-06-24 3400 3400 3000 3088 1197 3000 3100
2022-06-23 3100 3495 3100 3495 959 3495 3496
2022-06-22 3315 3315 3300 3306 253 3121 3120
2022-06-21 3303 3400 3303 3310 746 3498 3497
2022-06-20 3301 3700 3300 3621 2525 3301 3780
2022-06-17 3450 3451 3450 3450 595 3300 3490
2022-06-16 3251 3790 3251 3790 774 3260 3792
2022-06-15 3480 3796 3480 3790 2204 3115 3790
2022-06-13 3103 3489 3103 3301 366 3110 3403
2022-06-10 3300 3500 3300 3500 861 3301 3500
2022-06-09 3550 3580 3300 3300 1145 3301 3500
2022-06-08 3395 3600 3395 3600 68 3504 3580
2022-06-07 3451 3998 3450 3504 1297 3452 3990
2022-06-06 3800 4000 3800 4000 3420 3510 4000
2022-06-03 3180 3800 3180 3684 3714 3350 3800
2022-06-02 3568 3700 3560 3588 789 3151 3700
2022-05-31 3225 3650 3100 3568 2917 3150 3650
2022-05-30 3350 3350 3201 3220 305 3220 3349
2022-05-27 3100 3800 3000 3690 5567 3200 3101
2022-05-26 3003 3500 3000 3500 4988 3001 3500
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй