УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
512,00

2,00 (0,39%)

300

153 600

2019-05-20

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 44 264 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Содном 16 563 534 45,00%
Ш Баярсайхан 2 049 320 5,57%
Ш Уламбаяр 3 896 290 10,59%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 8 597 341 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 114 611 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 8 482 729 400,00
Өр төлбөр 9 832 916 000,00
Эзэмшигчийн өмч -1 235 574 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 5 400 000 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 5 611 600,00
Бусад орлого 132 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 4 973 253 900,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -67 726 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ -1,84
Book value equity per share /BVPS/ -33,57
Price-earnings ratio -278,26
Price to book -15,25
Price to sales 3,49
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin -0,01
Return on equity /ROE/ 0,05
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-05-20 512 512 512 512 300 510 512
2019-05-17 510 510 510 510 227 510 512
2019-05-16 510 510 510 510 398 510 512
2019-05-14 512 512 510 510 542 510 512
2019-05-10 510 510 510 510 10 511 512
2019-05-09 508 519 508 512,18 1105 510 512
2019-05-08 500 500 500 500 614 500 507
2019-05-07 510 510 510 510 367 500 508
2019-05-06 510 510 510 510 341 510 512
2019-05-03 510 510 510 510 946 510 512
2019-05-02 510 510 510 510 367 510 512
2019-05-01 512 512 510 510 3649 510 512
2019-04-29 509 509 509 509 11 500 505
2019-04-26 500 510 500 507,76 8034 509 514
2019-04-25 500 505 500 500 7540 500 505
2019-04-24 500 500 500 500 449 500 505
2019-04-23 500 500 500 500 149 500 509
2019-04-22 500 500 500 500 1792 500 509
2019-04-19 500 500 500 500 599 461 509
2019-04-18 490 509 490 509 152 461 509
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй