УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 249,00

-143,00 (-10,27%)

230

287 270

2020-02-21

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 44 165 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Содном 16 563 534 45,00%
Ш Баярсайхан 2 049 320 5,57%
Ш Уламбаяр 3 896 290 10,59%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 8 239 200 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 150 310 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 8 088 889 600,00
Өр төлбөр 9 387 345 100,00
Эзэмшигчийн өмч -1 148 144 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 5 400 000 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 20 575 700,00
Бусад орлого 206 600,00
Үйл ажиллагааны зардал 5 284 327 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 87 430 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 2,38
Book value equity per share /BVPS/ -31,19
Price-earnings ratio 525,83
Price to book -40,04
Price to sales 8,51
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,02
Return on equity /ROE/ -0,08
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-02-21 1250 1250 1201 1249 230 1151 1430
2020-02-20 1250 1450 1250 1392 11321 1151 1440
2020-02-17 1120 1350 1120 1300 1652 1120 1300
2020-02-14 1250 1350 1250 1316 3419 1023 1200
2020-02-13 1015 1250 1015 1250 2429 1020 1250
2020-02-11 1099 1215 1099 1138 150 1018 1220
2020-02-10 1145 1145 1050 1075 6970 1017 1099
2020-02-07 1094 1100 1005 1006 4440 1006 1099
2020-02-06 1060 1060 1002 1002 149 1002 1095
2020-02-05 1097 1097 1095 1097 9 1002 1095
2020-01-31 1005 1005 1002 1003 676 1002 1099
2020-01-28 1050 1050 1050 1050 9 1003 1050
2020-01-27 1050 1050 1002 1005 151 1002 1050
2020-01-23 1050 1050 1050 1050 147 1002 1050
2020-01-22 1100 1100 1050 1050 457 1001 1098
2020-01-21 1120 1120 1047 1048 407 950 1100
2020-01-20 1145 1145 1145 1145 8 1050 1138
2020-01-17 1100 1100 1100 1100 150 1100 1200
2020-01-16 1200 1250 1110 1243 2331 1050 1250
2020-01-15 1091 1299 1091 1250 11051 960 1250
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй