УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР

Сүүлийн арилжаа

УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ( MSE: UID/484 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 875,00

71,00 (1,87%)

4676

18 119 500

2021-09-22

“Улсын Их Дэлгүүр” нь Улаанбаатар хотын төвд байрлах худалдаа, үйлчилгээний талбайн түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 1998 онд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
36 807 850 - 22 521 247 3 61,19% 14 286 603 43 773 38,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Рэнцэн Содном 16 574 575 45,03%
Шагдарсүрэн Баярсайхан 2 050 197 5,57%
Шагдарсүрэн Уламбаяр 3 896 290 10,59%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга С.Сайнбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Норсмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Я.Наваан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн И.Галбуян
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Сарантуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Эрдэнэбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батцацрал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Дашцэдэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Эрдэнэболд
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 9911 6100, (976) 9911 3815
Факс: (976) 
Цахим шуудан:  
Вэб: 
Facebook: https://www.facebook.com/StateDepartmentStore
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-11-24 1 840 000 5,00% 508 934 720 000
2015-10-29 754 017 2,05% 611 460 704 387
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 10 177 108 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 249 074 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 6 928 033 600,00
Өр төлбөр 13 853 016 600,00
Эзэмшигчийн өмч -3 675 908 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 3 353 400 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 695 204 400,00
Бусад орлого 2 938 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 292 649 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -631 514 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ -17,16
Book value equity per share /BVPS/ -99,87
Price-earnings ratio -225,85
Price to book -38,80
Price to sales 42,53
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 0,49
Net profit margin -0,19
Return on equity /ROE/ 0,17
Return on assets /ROA/ -0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-09-22 3850 4200 3850 3875 4676 3851 4200
2021-09-21 3850 3900 3510 3804 1166 3800 3850
2021-09-20 3850 3850 3700 3718 496 3700 3850
2021-09-17 4000 4005 3831 3846 3663 3850 3990
2021-09-16 4950 4950 4340 4506 394 4005 4340
2021-09-15 5900 5900 5105 5105 269 5100 5105
2021-09-14 6005 6005 6005 6005 344 6000 6005
2021-09-13 8000 8000 7055 7060 3030 6600 7055
2021-09-10 8200 8500 7900 8295 4986 7900 8500
2021-09-09 8900 8900 8200 8300 2428 8210 8500
2021-09-08 8150 9400 8150 8765 7230 8990 8400
2021-09-07 7100 8300 7100 8185 21242 7700 8300
2021-09-06 6415 7370 6415 7260 4651 7000 7000
2021-09-03 5890 6415 5890 6415 9102 6400 6415
2021-09-02 5150 5900 5000 5580 17665 5400 5900
2021-09-01 4999 5230 4900 5135 3548 5000 5150
2021-08-31 4550 5000 4550 4986 10764 4300 5100
2021-08-30 4531 5000 4531 4550 1756 4250 4550
2021-08-27 4070 4680 4070 4531 438 4680 4679
2021-08-26 3999 4070 3557 4070 6531 4070 6000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй