ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ

Сүүлийн арилжаа

ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ( MSE: SDT/490 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
60,01

-8,99 (-13,03%)

14400

864 144

2022-11-28

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
8 470 054 - 8 421 520 2 99,43% 48 534 49 0,57%
Овог Нэр Хувьцаа %
Бидиси эй пи ХХК 13 098 0,15%
БиДиСек ХК 13 691 0,16%
Бүрэнмэнд Лхагвадорж 5 924 0,07%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Даянбилгүүн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Лхагвадорж
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Батгэрэл
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ш.Шинбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Уранбайгаль
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Гэрэлт-од
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтай
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Алтансувд
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Т.Одням
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2022-04-29 2 794 271 32,99% 60 167 656 260
2022-11-21 2 794 271 32,99% 60 167 656 260
2022-11-28 2 799 225 33,05% 60 167 953 500
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 15 225 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 15 225 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 0,00
Өр төлбөр 12 912 600,00
Эзэмшигчийн өмч 2 312 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 11 352 900,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -11 352 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ -284,64
Book value equity per share /BVPS/ 57,98
Price-earnings ratio -0,21
Price to book 1,04
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -4,91
Return on assets /ROA/ -0,75
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-11-28 60,01 60,01 60,01 60,01 14400 60 79
2022-11-28 0 60 60 0 2799225 0 0
2022-11-23 69 69 69 69 1 55 69
2022-11-22 60 60 60 60 2813625 55 69
2022-11-21 0 60 60 0 2794271 0 0
2022-05-02 60 60 60 60 28798 53 0
2022-04-29 0 60 60 0 2794271 0 0
2022-02-18 56 56 56 56 6500 48 66
2022-02-16 55 55 50 50 6503 50 66
2022-02-15 58 58 58 58 20000 66
2022-02-08 66 66 66 66 22 58 66
2022-02-07 66 66 66 66 13440 66
2022-02-01 80 83 74 74,03 1030 77
2022-01-28 86,82 86,82 86,32 86,32 1020 62 0
2022-01-27 62,1 75,5 62,1 75,5 25 62 0
2021-11-02 65,66 65,66 65,66 65,66 600 65,66 0
2020-11-19 57,1 57,1 57,1 57,1 900 57 0
2014-07-16 57 57 57 57 12000 0 0
2014-06-27 57 57 57 57 13162 0 0
2013-05-22 57,7000007629395 57,7000007629395 57,7000007629395 57,7000007629395 324 57,7000007629395 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй