БЭРХ УУЛ

Сүүлийн арилжаа

БЭРХ УУЛ ( MSE: BEU/492 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
525,00

0,00 (0,00%)

1

525

2019-06-13

“Бэрх уул”ХК-ийн гол бизнес нь жоншны олборлолт бөгөөд 1954 онд байгуулагдаж байсан юм.  Тус компанийн эзэмшдэг Дэлгэрхааны жоншны ордын нөөцийг 2012 онд шинэчлэн тогтоосон ба үүнгээр 33.7%-ийн хүдрийн агуулгатай 6.62 сая тн бодит нөөц, 33%-ийн хүдрийн дундаж агуулгатай 3.02 сая тн боломжит нөөцтэй болсон. Харин АМГ-ын Эрдэс Баялагийн зөвлөлөөр батлуулсан нөөц нь 2.13 сая тн байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
19 062 080 - 18 997 615 4 99,66% 64 465 92 0,34%
Овог Нэр Хувьцаа %
BEU Holdings S.A.R.L 1 906 208 10,00%
Khanate Resource HC 1 254 161 6,58%
Khanate Resource 2 HO 5 975 255 31,35%
khanate Resource HO 9 878 708 51,82%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Б.Мэндсайхан

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Б.Батбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Жеймс Пассин
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Мэндсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Итгэл
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Эрдэмбилэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Мянганбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Нарангоо
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Т.Тамир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Заяа
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Хэнтий аймаг, Батноров сум, Бэрх тосгон, Компанийн байр 

Утас: (976) 7585 9505
Факс: (976) 7585 9505
Цахим шуудан:  info@berkhuul.com 
Вэб: http://berkhuul.mn/ 
Facebook: 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2012-09-05 5 600 000 29,38% 2500 14 000 000 000
2012-09-10 5 143 165 26,98% 2500 12 857 912 500
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 14 147 071 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 140 119 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 14 006 951 800,00
Өр төлбөр 44 335 878 900,00
Эзэмшигчийн өмч -30 188 807 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 1 149 016 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 932 000 800,00
Бусад орлого 71 560 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 687 778 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -4 519 099 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ -237,07
Book value equity per share /BVPS/ -1 583,71
Price-earnings ratio -2,21
Price to book -0,33
Price to sales 8,71
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,19
Net profit margin -3,93
Return on equity /ROE/ 0,15
Return on assets /ROA/ -0,32
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-06-13 525 525 525 525 1 525 600
2019-04-11 525 525 525 525 2 525 0
2019-03-22 599 599 599 599 2 525 599
2019-03-11 599 599 599 599 2 525 599
2019-01-10 600 600 600 600 100 600
2018-11-21 650 650 650 650 95 0 0
2018-09-04 675 675 675 675 5 675 769
2018-07-18 676 676 676 676 100 675 0
2018-06-26 730 730 730 730 578 700 900
2018-06-22 850 850 850 850 21 730 900
2018-06-21 850 850 850 850 594 730 900
2018-06-07 0 0 0 964 0 730 964
2018-06-04 839 964 839 964 81 730 0
2018-05-21 839 839 839 839 1 839
2018-05-17 839 839 839 839 135 839
2018-05-14 730 730 730 730 1000 829
2018-04-17 830 830 830 830 5 730 829
2018-04-11 830 830 830 830 100 710 830
2018-04-09 850 850 850 850 3 710 830
2018-02-28 830 830 830 830 24 710 830
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй