БЭРХ УУЛ

Сүүлийн арилжаа

БЭРХ УУЛ ( MSE: BEU/492 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
600,00

0,00 (0,00%)

1

600

2020-12-11

“Бэрх уул”ХК-ийн гол бизнес нь жоншны олборлолт бөгөөд 1954 онд байгуулагдаж байсан юм.  Тус компанийн эзэмшдэг Дэлгэрхааны жоншны ордын нөөцийг 2012 онд шинэчлэн тогтоосон ба үүнгээр 33.7%-ийн хүдрийн агуулгатай 6.62 сая тн бодит нөөц, 33%-ийн хүдрийн дундаж агуулгатай 3.02 сая тн боломжит нөөцтэй болсон. Харин АМГ-ын Эрдэс Баялагийн зөвлөлөөр батлуулсан нөөц нь 2.13 сая тн байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
19 062 080 - 18 997 615 4 99,66% 64 465 98 0,34%
Овог Нэр Хувьцаа %
BEU Holdings S.A.R.L 1 906 208 10,00%
Khanate Resource HC 1 254 161 6,58%
Khanate Resource 2 HO 5 975 255 31,35%
khanate Resource HO 9 878 708 51,82%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Даваажав
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Наранзаяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Р.Бадрах
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Баярцэнгэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Тэмүүжин
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ё.Амарбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Энхболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Аригуун
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ө.Алдарбаяр
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Хэнтий аймаг, Батноров сум, Бэрх тосгон, Компанийн байр 

Утас: (976) 7585 9505
Факс: (976) 7585 9505
Цахим шуудан:  info@berkhuul.com 
Вэб: http://berkhuul.mn/ 
Facebook: 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2012-09-05 5 600 000 29,38% 2500 14 000 000 000
2012-09-10 5 143 165 26,98% 2500 12 857 912 500
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 14 196 334 512,00
Эргэлтийн хөрөнгө 142 412 360,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 14 053 922 151,00
Өр төлбөр 49 838 968 126,00
Эзэмшигчийн өмч -35 642 633 614,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 639 582 654,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 288 492 186,00
Бусад орлого 4 373 335,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 110 352 355,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -2 690 014 581,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ -141,12
Book value equity per share /BVPS/ -1 869,82
Price-earnings ratio -4,25
Price to book -0,32
Price to sales 17,88
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 0,55
Net profit margin -4,21
Return on equity /ROE/ 0,08
Return on assets /ROA/ -0,19
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-12-11 600 600 600 600 1 600
2020-12-03 600 600 600 600 1 600
2020-10-27 598,01 598,01 598,01 598,01 11 598,01 690
2020-10-26 600,01 600,01 600 600 371 600 700
2020-10-22 599 653 599 611,16 946 598,01 700
2020-10-21 568 568 568 568 102 500 568
2020-10-20 440 494,5 440 494,5 601 440,01 506
2020-10-19 430 430 430 430 1000 375 440
2020-09-30 375 375 375 375 200 375 440
2020-09-08 440 440 440 440 150 586
2020-09-02 510 510 510 510 40 600
2020-07-29 600 600 600 600 170 600
2020-05-01 700 700 700 700 1 700
2020-02-12 690 690 690 690 10 0 0
2019-11-13 690 690 690 690 3 435 0
2019-10-31 600 600 600 600 5274 690 690
2019-10-21 600 600 600 600 15 550 600
2019-09-13 550 550 550 550 8 435 550
2019-09-12 550 550 550 550 15 450 550
2019-09-02 550 550 550 550 1 435 550
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй