БЭРХ УУЛ

Сүүлийн арилжаа

БЭРХ УУЛ ( MSE: BEU/492 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 106,00

-94,00 (-4,27%)

24

50 544

2021-04-15

“Бэрх уул”ХК-ийн гол бизнес нь жоншны олборлолт бөгөөд 1954 онд байгуулагдаж байсан юм.  Тус компанийн эзэмшдэг Дэлгэрхааны жоншны ордын нөөцийг 2012 онд шинэчлэн тогтоосон ба үүнгээр 33.7%-ийн хүдрийн агуулгатай 6.62 сая тн бодит нөөц, 33%-ийн хүдрийн дундаж агуулгатай 3.02 сая тн боломжит нөөцтэй болсон. Харин АМГ-ын Эрдэс Баялагийн зөвлөлөөр батлуулсан нөөц нь 2.13 сая тн байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
19 062 080 - 18 997 615 4 99,66% 64 465 96 0,34%
Овог Нэр Хувьцаа %
BEU Holdings S.A.R.L 1 906 208 10,00%
Khanate Resource HC 1 254 161 6,58%
Khanate Resource 2 HO 5 975 255 31,35%
khanate Resource HO 9 878 708 51,82%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Даваажав
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Наранзаяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Р.Бадрах
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Баярцэнгэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Тэмүүжин
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ё.Амарбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Энхболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Аригуун
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ө.Алдарбаяр
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Хэнтий аймаг, Батноров сум, Бэрх тосгон, Компанийн байр 

Утас: (976) 7585 9505
Факс: (976) 7585 9505
Цахим шуудан:  info@berkhuul.com 
Вэб: http://berkhuul.mn/ 
Facebook: 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2012-09-05 5 600 000 29,38% 2500 14 000 000 000
2012-09-10 5 143 165 26,98% 2500 12 857 912 500
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 14 675 824 242,23
Эргэлтийн хөрөнгө 160 298 397,91
Эргэлтийн бус хөрөнгө 14 515 525 844,32
Өр төлбөр 51 459 372 026,18
Эзэмшигчийн өмч -36 783 547 783,95
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 1 370 068 490,89
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 600 954 010,79
Бусад орлого 48 691 520,43
Үйл ажиллагааны зардал 2 564 645 325,19
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -2 985 545 624,75
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ -156,62
Book value equity per share /BVPS/ -1 929,67
Price-earnings ratio -13,45
Price to book -1,09
Price to sales 29,30
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate 0,56
Net profit margin -2,18
Return on equity /ROE/ 0,08
Return on assets /ROA/ -0,20
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-04-15 2150 2150 2100 2106 24 2200
2021-04-14 2200 2200 2200 2200 17 2150 2200
2021-04-05 2300 2300 2300 2300 347 2792
2021-03-31 2428 2428 2428 2428 17 2428
2021-03-29 2300 2300 2300 2300 5 2428
2021-03-19 2112 2112 2112 2112 70 1598 0
2021-03-18 1837 1837 1837 1837 69 1598 0
2021-03-16 1391 1598 1391 1598 19 1390 0
2021-03-15 1390 1390 1390 1390 8 1390 1391
2021-03-12 1210 1210 1210 1210 5 916,1 0
2021-03-10 1053 1053 1053 1053 5 916,1 0
2021-02-23 916 916 916 916 10 916 0
2021-02-22 916 916 916 916 10 800 916
2021-02-17 1000 1000 1000 1000 10 1000 0
2021-02-08 1050 1050 1050 1050 40 1000 0
2021-02-05 1000 1001 900,01 994,72 180 1002 0
2021-02-04 900 900 900 900 280 800 1000
2021-02-03 790,05 790,05 790,05 790,05 20 790,05 900
2021-02-01 687 687 687 687 20 610 900
2021-01-27 598 598 598 598 10 598 690
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй