МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ( MSE: MSE/510 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
160,70

1,20 (0,75%)

55833

8 972 363

2023-03-24

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
119 157 603 - 0 0 0,00% 119 157 603 6 715 100,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 25 058 122 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 2 313 523 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 22 744 599 100,00
Өр төлбөр 3 024 885 600,00
Эзэмшигчийн өмч 22 033 237 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 4 241 344 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 13 880 300,00
Үйл ажиллагааны зардал 4 069 725 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 297 621 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ N/A
Book value equity per share /BVPS/ N/A
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio N/A
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-03-24 159 161 158 160,7 55833 159 160
2023-03-23 160,21 161 158 159,5 31098 158 160
2023-03-22 160 161,5 158 160,22 21095 159 160
2023-03-21 161,66 161,66 157 158,12 65655 160 161,63
2023-03-20 159 161,8 153 160,57 223201 157 158
2023-03-17 162 162 155 156,81 144862 157 160,5
2023-03-16 166 166,8 161,55 162,23 83469 162,05 164
2023-03-15 169 169 158 164,66 159659 162 167
2023-03-14 171 171 168,5 170 14678 169,4 170
2023-03-13 170 172 166 169,66 30464 168 172
2023-03-10 170 170 165 169,44 72325 166 170
2023-03-09 173 173 165,01 170,07 92234 165,5 170
2023-03-07 172,5 174,55 172 173,35 34880 172,02 173
2023-03-06 175,53 176 170,5 172,47 42910 172 174
2023-03-03 178,99 179 174 175,53 97367 174,01 175
2023-03-02 176,55 179,99 175 178,7 96733 177 179,98
2023-03-01 180 180 175,6 176,55 75383 175,5 178
2023-02-28 180 180 177,05 177,98 80256 177,5 179
2023-02-27 180 180,08 179,15 180 98294 179,15 179,99
2023-02-24 178,4 180 176 179,96 56956 178,05 179,99
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй