МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ( MSE: MSE/510 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
107,64

-1,03 (-0,95%)

166503

17 922 383

2023-09-22

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
119 157 603 - 0 0 0,00% 119 157 603 6 993 100,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2023-05-03 1 691 342 0,48% 150 253 701 300
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 98 099 884 911,07
Эргэлтийн хөрөнгө 75 368 457 457,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 22 731 427 454,07
Өр төлбөр 60 553 945 286,59
Эзэмшигчийн өмч 37 545 939 624,48
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 5 008 723 222,36
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 71 557 596,76
Үйл ажиллагааны зардал 2 591 698 536,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 089 464 203,33
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ 5,96
Book value equity per share /BVPS/ 107,13
Price-earnings ratio 18,05
Price to book 1,00
Price to sales 7,53
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,42
Return on equity /ROE/ 0,06
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-09-22 108 109,9 107,5 107,64 166503 107,2 110
2023-09-21 108 109,8 107 108,67 120591 108 109,8
2023-09-20 109,5 109,8 107 107,51 63221 106,6 110
2023-09-19 110 110 107,5 107,85 21133 109 109,5
2023-09-18 108 110 108 109,21 205276 108,02 110
2023-09-15 109 109 106,5 106,99 42321 107,02 108
2023-09-14 107 109,5 107 107,42 16906 106,52 109
2023-09-13 107 110 107 107,98 70888 107 108,9
2023-09-12 108,9 110 105,5 106,65 37760 105,6 106
2023-09-11 111,9 111,9 104 106,77 1293132 106 108,9
2023-09-08 111,8 112 111,5 111,5 11629 111 112
2023-09-07 111,8 112,8 109,5 111,8 92059 110 111,9
2023-09-06 112,98 112,98 112 112 4489 111,3 112
2023-09-05 110 112,98 110 110,67 32950 110 112,98
2023-09-04 112 113,4 110 111,52 53179 110,1 113,3
2023-09-01 111 113,4 110 110,36 107886 109,5 110
2023-08-31 113,4 113,4 110 110,75 43479 110,99 111
2023-08-30 110,03 113,5 110,03 112,67 18480 113 113,5
2023-08-29 109,99 113,9 109,1 109,96 76422 109,01 110,03
2023-08-28 110 114,99 110 111,01 73027 110,5 113
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй