Монголын Хөрөнгийн Бирж ХК

Сүүлийн арилжаа

Монголын Хөрөнгийн Бирж ХК ( MSE: MSE/510 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
240,85

1,42 (0,59%)

161835

38 977 960

2024-06-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
119 157 603 - 0 0 0,00% 119 157 603 7 270 100,00%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ж.Цогтбаяр
Хяналт, зохицуулалтын газрын захирал А.Мөнхбаясгалан
Захиргаа, санхүүгийн газрын захирал Х.Эрдэнэбүрэн
Үйл ажиллагааны газрын захирал И.Жавхлан
Бизнес хөгжлийн газрын захирал Т.Хаш-Эрдэнэ

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Тогтохбаяр
ТУЗ-ийн гишүүн С.Баянцогт
ТУЗ-ийн гишүүн Ж.Цогтбаяр
ТУЗ-ийн гишүүн Т.Ганбаатар
ТУЗ-ийн гишүүн Ж.Бямбасүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн М. Банзрагч
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Р.Мөнхтөр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Отгончимэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Улаанхүү
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2023-05-03 1 691 342 0,48% 150 253 701 300
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 927 292 067 127,94
Эргэлтийн хөрөнгө 904 853 211 654,84
Эргэлтийн бус хөрөнгө 22 438 855 473,10
Өр төлбөр 883 184 943 932,56
Эзэмшигчийн өмч 44 107 123 195,38
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 12 147 031 303,89
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 4 575 611 010,78
Үйл ажиллагааны зардал 6 834 271 606,05
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 8 699 165 845,10
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 24,82
Book value equity per share /BVPS/ 125,85
Price-earnings ratio 9,70
Price to book 1,91
Price to sales 6,95
Dividend payout ratio 0,36
Dividend yield 19,41
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,72
Return on equity /ROE/ 0,20
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-06-14 240 241,59 240 240,85 161835 240 241,3
2024-06-13 241,59 241,59 239,21 239,43 33486 239,21 241
2024-06-12 241,59 241,59 239,21 239,95 69424 239,22 241,59
2024-06-11 241,5 241,69 240 240,23 33203 241 241,59
2024-06-10 240,98 242 239 241,43 113105 240 241,79
2024-06-07 241,79 242,5 240,1 240,89 127826 240,05 240,99
2024-06-06 236,99 244 236 241,79 220120 240 242,9
2024-06-05 237 237 236 236,76 40031 236,02 236,99
2024-06-04 237 238 236,01 236,99 103362 236,03 237
2024-06-03 236,8 237,5 236 237 73231 236,03 237
2024-05-31 237,02 238,5 236,12 236,8 9741 236,79 236,8
2024-05-30 239,9 239,9 236 237,74 45180 237,03 238,4
2024-05-29 235,09 239 235,02 238,2 68947 236 240
2024-05-28 239 240 235 238,9 148472 235,07 238,99
2024-05-27 237,4 240 237,4 238,4 92170 239 240
2024-05-24 236,01 244 235 239,56 87173 236,6 237,4
2024-05-22 234 240 233,51 237,35 195147 235,03 240
2024-05-21 231 233,99 231 233,5 18794 232,01 233
2024-05-20 230,5 231 229 229,97 27195 230,01 230,8
2024-05-17 230,5 231 228,04 230,8 61391 229 230,5
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2023 12,41 0,11%
Тун удахгүй
Тун удахгүй