Монголын Хөрөнгийн Бирж ХК

Сүүлийн арилжаа

Монголын Хөрөнгийн Бирж ХК ( MSE: MSE/510 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
143,69

1,51 (1,06%)

138996

19 972 335

2024-02-23

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
119 157 603 - 0 0 0,00% 119 157 603 7 096 100,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2023-05-03 1 691 342 0,48% 150 253 701 300
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 927 292 067 127,94
Эргэлтийн хөрөнгө 904 853 211 654,84
Эргэлтийн бус хөрөнгө 22 438 855 473,10
Өр төлбөр 883 184 943 932,56
Эзэмшигчийн өмч 44 107 123 195,38
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 12 147 031 303,89
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 4 575 611 010,78
Үйл ажиллагааны зардал 6 834 271 606,05
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 8 699 165 845,10
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 24,82
Book value equity per share /BVPS/ 125,85
Price-earnings ratio 5,79
Price to book 1,14
Price to sales 4,15
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,72
Return on equity /ROE/ 0,20
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-02-23 144,5 144,99 143 143,69 138996 142,5 144,8
2024-02-22 138,7 145,9 138,7 142,18 320213 142,01 144,5
2024-02-21 139 139 138,36 138,62 71001 138,5 138,59
2024-02-20 138,9 139 138 138,36 64927 138 138,9
2024-02-19 145 145 136 138,39 331843 137,01 138,9
2024-02-16 144 148 140 140,14 164087 140 147,49
2024-02-15 135,73 150 135,73 146,94 531126 140 142
2024-02-14 134,5 136 134 135,72 23674 135,1 135,8
2024-02-13 132 138,5 130,01 134,08 238992 132 134
2024-02-09 130 135 129,61 133 14799 129,61 133,99
2024-02-08 128 130 125,11 128,3 542530 127 130
2024-02-07 128 128,39 125 125,61 111042 125,1 128
2024-02-06 128 128 125,11 125,61 58670 125,1 125,11
2024-02-05 128 128,39 125,2 128 27122 125,21 126
2024-02-02 128 128,39 126,5 126,57 25310 126,5 128
2024-02-01 128 128 124 128 6757 127 128
2024-01-31 128,49 128,49 125 128 13213 126 128
2024-01-30 125,99 129,99 123 128,84 52558 125 129
2024-01-29 125,99 126,9 120,14 125,67 58392 122,05 126,9
2024-01-26 127,01 127,01 125,33 125,37 20925 125 125,99
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй