БИ ДИ СЕК

Сүүлийн арилжаа

БИ ДИ СЕК ( MSE: BDS/522 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
860,00

10,00 (1,18%)

69

59 340

2019-11-14

БиДиСек ХК нь Хөрөнгийн зах зээл дээр брокер дилерийн үйл ажиллагаа явуулдаг анхны мэргэжлийн компаниудын нэг бөгөөд 1991 онд байгуулагдсан.
Тус компани Андеррайтер, Брокер Дилер, Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээг Улаанбаатар хот болон 8 аймагт 10 салбараараа дотоод, гадаадын нийт 170 орчим мянган харилцагчдад үзүүлдэг.

Компани 2006 онд Монголын Хөрөнгийн Биржид 1 сая ширхэг хувьцаагаа бүртгүүлж Нээлттэй хувьцаат компани болсон бөгөөд 2008 болон 2014 онд нэмж хувьцаа гаргасан байдаг. 

2007-2013 ондуудад МХБ-ийн үнэт цаасны нийт гүйлгээний 27-91%-ийг дангаараа гүйцэтгэсэн ба 2012 онд хамгийн өндөр буюу үнэт цаасны гүйлгээний 91%-ийг дангараа хийж гүйцэтгэсэн байна. 

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
17 000 000 - 11 752 018 5 69,13% 5 247 982 502 30,87%
Овог Нэр Хувьцаа %
Александр Звахр 3 128 000 23,21%
Д Даянбилгүүн 2 703 000 20,06%
Firebird GM2 S.A.R.L 1 632 000 12,11%
Firebird MF Holdings S.A.R.L 884 000 6,56%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Д.Даянбилгүүн
Тэргүүн дэд захирал Б.Лхагвадорж
Дэд захирал Н.Батгэрэл
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Ник Козайн

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Б.Лхагвадорж "Бидисек ҮЦК"ХК-ийн Тэргүүн дэд захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Даянбилгүүн "Бидисек ҮЦК"ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Батгэрэл "Бидисек ҮЦК"ХК-ийн дэд захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн James Christopher Passin Firebird Management LLC-ийн Хөрөнгө оруулалтын менежер
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Амгаланбаяр MSM ХХК-ийн захиргааны ажилтан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Энхбаяр EXE Mongol ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Амарсанаа Хэрээжи ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Улуч Бингол "Импера капитал" дэд захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Улуч Бингол
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Хитоши Тани
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 1/27: 
Утас: (976) 11-313 108
Факс: (976) 11-323 411
Цахим шуудан: info@bdsec.mn
Вэб: http://www.bdsec.mn/
Facebook:https://www.facebook.com/BDSecJSC
Twitter: https://twitter.com/BDSecJSC
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-12-24 301 346 2,24% 2000 575 111 200
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 20 996 608 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 16 199 567 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 4 797 040 600,00
Өр төлбөр 4 501 068 400,00
Эзэмшигчийн өмч 16 495 540 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 621 672 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 111 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 335 221 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -696 610 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ -51,69
Book value equity per share /BVPS/ 1 223,93
Price-earnings ratio -16,64
Price to book 0,70
Price to sales 18,64
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin -1,12
Return on equity /ROE/ -0,04
Return on assets /ROA/ -0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-11-14 860 860 860 860 69 850 949
2019-11-11 850 850 850 850 4704 850 949
2019-11-05 850 850 850 850 44500 850 950
2019-10-30 850 850 850 850 1966 850 950
2019-10-24 850 850 850 850 237 880
2019-10-23 850 850 850 850 784 850 880
2019-10-22 850 850 850 850 760 850 880
2019-10-21 857,11 857,11 850 850,87 5000 850 880
2019-10-14 857 857 857 857 505 857,11 880
2019-10-10 880 880 880 880 50 856 880
2019-10-09 856 856 856 856 2000 856 880
2019-10-07 880 880 854 854 10 854 880
2019-10-02 854 854 854 854 1 854 880
2019-10-01 853 853 853 853 500 853 930
2019-09-18 853 853 853 853 300 853 880
2019-09-13 851 900 851 900 194 851 900
2019-09-02 920 920 920 920 1 841 900
2019-08-30 900 950 899 899,51 503 836 925
2019-08-29 850 850 850 850 638 832 900
2019-08-20 850 850 831 833,22 10299 831 900
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 11,78 0,00%
2012 60 0,02%
2011 0 N/A
2010 50 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй