БИ ДИ СЕК

Сүүлийн арилжаа

БИ ДИ СЕК ( MSE: BDS/522 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 302,00

-23,00 (-1,74%)

40

52 080

2023-09-22

БиДиСек ХК нь Хөрөнгийн зах зээл дээр брокер дилерийн үйл ажиллагаа явуулдаг анхны мэргэжлийн компаниудын нэг бөгөөд 1991 онд байгуулагдсан.
Тус компани Андеррайтер, Брокер Дилер, Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээг Улаанбаатар хот болон 8 аймагт 10 салбараараа дотоод, гадаадын нийт 170 орчим мянган харилцагчдад үзүүлдэг.

Компани 2006 онд Монголын Хөрөнгийн Биржид 1 сая ширхэг хувьцаагаа бүртгүүлж Нээлттэй хувьцаат компани болсон бөгөөд 2008 болон 2014 онд нэмж хувьцаа гаргасан байдаг. 

2007-2013 ондуудад МХБ-ийн үнэт цаасны нийт гүйлгээний 27-91%-ийг дангаараа гүйцэтгэсэн ба 2012 онд хамгийн өндөр буюу үнэт цаасны гүйлгээний 91%-ийг дангараа хийж гүйцэтгэсэн байна. 

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
17 000 000 - 13 252 850 6 77,96% 3 747 150 601 22,04%
Овог Нэр Хувьцаа %
Александр Звахр 3 204 603 23,40%
Данзан Даянбилгүүн 2 504 603 18,29%
МОНГОЛИАН МАСТЕР МЕНЕЖМЕНТ ХХК 1 054 506 7,70%
ТАСГАН ИНВЕСТ ХХК 1 606 410 11,73%
Импера Монголиа Холдинг Лтд 754 588 5,51%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Д.Даянбилгүүн

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Б.Лхагвадорж "Бидисек ҮЦК"ХК-ийн Тэргүүн дэд захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Даянбилгүүн "Бидисек ҮЦК"ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Батгэрэл "Бидисек ҮЦК"ХК-ийн дэд захирал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Энхбаяр EXE Mongol ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Амарсанаа Хэрээжи ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Улуч Бингол "Импера капитал" дэд захирал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Хитоши Тани
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн James Christopher Passin
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Амгаланбаяр
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 1/27: 
Утас: (976) 11-313 108
Факс: (976) 11-323 411
Цахим шуудан: info@bdsec.mn
Вэб: http://www.bdsec.mn/
Facebook:https://www.facebook.com/BDSecJSC
Twitter: https://twitter.com/BDSecJSC
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-12-24 301 346 2,20% 2000 575 111 200
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 45 124 899 925,08
Эргэлтийн хөрөнгө 40 719 212 276,78
Эргэлтийн бус хөрөнгө 4 405 687 648,30
Өр төлбөр 30 515 249 302,08
Эзэмшигчийн өмч 14 609 650 623,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 2 918 521 817,17
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 42 285 976,34
Үйл ажиллагааны зардал 2 663 871 129,43
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 466 751 251,94
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ 34,08
Book value equity per share /BVPS/ 1 066,80
Price-earnings ratio 38,20
Price to book 1,22
Price to sales 6,11
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,16
Return on equity /ROE/ 0,03
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-09-22 1302 1302 1302 1302 40 1300 1425
2023-09-21 1325 1325 1325 1325 27263 1326 1425
2023-09-19 1325 1325 1325 1325 500 1326 1425
2023-09-18 1430 1430 1430 1430 8400 1425 1540
2023-09-11 1425 1425 1425 1425 1 1425 1540
2023-09-06 1450 1450 1450 1450 17 1425 1540
2023-09-05 1450 1450 1450 1450 3 1450 1540
2023-08-28 1450 1450 1450 1450 3130 1425 1547
2023-08-25 1450 1450 1450 1450 3480 1425 1547
2023-08-24 1450 1450 1450 1450 25 1450 1547
2023-08-09 1425 1425 1425 1425 10 1425 1547
2023-08-08 1425 1425 1425 1425 70 1425 1547
2023-08-07 1426 1426 1425 1425 50 1425 1547
2023-08-04 1426 1426 1425 1425 45 1425 1549
2023-07-27 1426 1426 1425 1425 235 1300 1538
2023-07-26 1500 1500 1425 1425 373 1425 1538
2023-07-24 1500 1500 1500 1500 15 1500 1539
2023-07-20 1500 1500 1500 1500 3 1500 1540
2023-07-17 1538 1538 1538 1538 135 1425 1540
2023-07-07 1538 1538 1538 1538 1 1425 1538
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2021 50 0,04%
2019 10 0,01%
2014 0 N/A
2013 11,78 0,00%
2012 60 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй