БИ ДИ СЕК

Сүүлийн арилжаа

БИ ДИ СЕК ( MSE: BDS/522 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 000,00

0,00 (0,00%)

1000

1 000 000

2018-07-20

БиДиСек ХК нь Хөрөнгийн зах зээл дээр брокер дилерийн үйл ажиллагаа явуулдаг анхны мэргэжлийн компаниудын нэг бөгөөд 1991 онд байгуулагдсан.
Тус компани Андеррайтер, Брокер Дилер, Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээг Улаанбаатар хот болон 8 аймагт 10 салбараараа дотоод, гадаадын нийт 170 орчим мянган харилцагчдад үзүүлдэг.

Компани 2006 онд Монголын Хөрөнгийн Биржид 1 сая ширхэг хувьцаагаа бүртгүүлж Нээлттэй хувьцаат компани болсон бөгөөд 2008 болон 2014 онд нэмж хувьцаа гаргасан байдаг. 

2007-2013 ондуудад МХБ-ийн үнэт цаасны нийт гүйлгээний 27-91%-ийг дангаараа гүйцэтгэсэн ба 2012 онд хамгийн өндөр буюу үнэт цаасны гүйлгээний 91%-ийг дангараа хийж гүйцэтгэсэн байна. 

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
17 000 000 - 11 727 390 5 68,98% 5 272 610 472 31,02%
Овог Нэр Хувьцаа %
Александр Звахр 3 128 000 23,21%
Д Даянбилгүүн 2 703 000 20,06%
Firebird GM2 S.A.R.L 1 632 000 12,11%
Firebird MF Holdings S.A.R.L 884 000 6,56%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Д.Даянбилгүүн
Тэргүүн дэд захирал Б.Лхагвадорж
Дэд захирал Н.Батгэрэл
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Ник Козайн

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Б.Лхагвадорж "Бидисек ҮЦК"ХК-ийн Тэргүүн дэд захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Даянбилгүүн "Бидисек ҮЦК"ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Батгэрэл "Бидисек ҮЦК"ХК-ийн дэд захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн James Christopher Passin Firebird Management LLC-ийн Хөрөнгө оруулалтын менежер
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Амгаланбаяр MSM ХХК-ийн захиргааны ажилтан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Энхбаяр EXE Mongol ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Амарсанаа Хэрээжи ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Улуч Бингол "Импера капитал" дэд захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Улуч Бингол
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Хитоши Тани
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 1/27: 
Утас: (976) 11-313 108
Факс: (976) 11-323 411
Цахим шуудан: info@bdsec.mn
Вэб: http://www.bdsec.mn/
Facebook:https://www.facebook.com/BDSecJSC
Twitter: https://twitter.com/BDSecJSC
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-12-24 301 346 2,24% 2000 575 111 200
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 18 895 896 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 13 848 897 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 5 046 999 400,00
Өр төлбөр 3 101 016 400,00
Эзэмшигчийн өмч 15 794 880 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 1 983 896 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 1 737 800,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 805 808 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 208 665 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ 89,68
Book value equity per share /BVPS/ 1 171,94
Price-earnings ratio 11,15
Price to book 0,85
Price to sales 6,79
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,61
Return on equity /ROE/ 0,08
Return on assets /ROA/ 0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-07-20 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1050
2018-07-19 1000 1000 1000 1000 790 1000 1050
2018-07-16 1000 1000 1000 1000 59780 981 1050
2018-07-10 1050 1050 1050 1050 29 1000 1050
2018-07-09 960 960 960 960 36 970 1050
2018-07-05 1050 1050 1050 1050 3 1000 1045
2018-07-03 1045 1045 1000 1002 503 960 1045
2018-07-02 1010 1045 1010 1045 55 1010 1045
2018-06-29 1050 1050 1050 1050 576 1010 1050
2018-06-27 1000 1000 1000 1000 1375 1000 1100
2018-06-26 1000 1000 1000 1000 400000 1050 1100
2018-06-25 1000 1000 1000 1000 5 950 1000
2018-06-21 1050 1050 1000 1000 1606948 1000 1100
2018-06-20 1100 1100 1002 1047 2385 900 1100
2018-06-19 1100 1100 1011 1011 570 1010 1100
2018-06-08 1010 1099 1010 1066 38 1010 1100
2018-06-05 1100 1100 1100 1100 43 1020 1020
2018-06-04 1100 1147 1100 1100 1003 1100 1148
2018-05-31 1147 1147 1147 1147 4 1010 1100
2018-05-25 1100 1100 1100 1100 158 1050 1148
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 11,78 0,00%
2012 60 0,02%
2011 0 N/A
2010 50 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй