ФРОНТИЕР ЛЭНД ГРУПП

Сүүлийн арилжаа

ФРОНТИЕР ЛЭНД ГРУПП ( MSE: MDR/524 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
195,00

25,00 (14,71%)

5

975

2018-12-12

Монголиа Девелопмент Ресорсес ХК-ийн гол бизнес нь үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт юм. 

Уг нь тус компани 2006 онд байгуулагдаж, “Туул Сонгино Усны Нөөц” ХК нэртэйгээр Хөрөнгийн Биржид бүртгүүлсэн ба үйл ажиллагаа нь усан цэнэгт цахилгаан станц, цэвэрлэх байгууламж байгуулах байсан. Гэвч дээрх төслөө зогсоож, компанийн үйл ажиллагаанхаа чиглэл болон оноосон нэрийг "Монголиан Девелопмент Ресорсес"ХК болгон өөрчилсөн юм. 

Мөн компани 2015 онд компанийнхаа нэрийг "Фронтиер лэнд групп"ХК болгон дахин өөрчилсөн байна. 

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
13 750 000 - 12 866 267 6 93,57% 883 733 253 6,43%
Овог Нэр Хувьцаа %
Firebird MF Holdings S.A.R.L 850 884 6,19%
firebird Global Master Fund 971 569 7,07%
Eastinvestor 1 000 000 7,27%
Mongolia Capital 3 823 744 27,81%
Opportunity Fund 1 600 000 11,64%
Discovery Fund 2 030 832 14,77%
Eurasia Capital Holding 2 318 799 16,86%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж-6А, Сити плаза 
Утас: (976) 7013 9949  
Факс: (976) 7013 9949
Цахим шуудан: info@mdr.mn 
Вэб: http://www.mdr.mn/ 
Facebook: 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-03-29 672 177 4,89% 900 604 959 300
2014-04-25 1 000 000 7,27% 600 600 000 000
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 14 151 779 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 980 226 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 12 171 552 900,00
Өр төлбөр 287 634 900,00
Эзэмшигчийн өмч 13 864 144 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 240 495 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 56 584 100,00
Бусад орлого 591 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 270 166 900,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -375 110 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -27,28
Book value equity per share /BVPS/ 1 008,30
Price-earnings ratio -7,15
Price to book 0,19
Price to sales 11,15
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 0,76
Net profit margin -1,56
Return on equity /ROE/ -0,03
Return on assets /ROA/ -0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-12-12 195 195 195 195 5 195 240
2018-12-06 170 170 170 170 700 170 240
2018-11-15 200 200 200 200 6845 170 350
2018-11-06 200 200 200 200 4302 0 0
2018-11-05 202 202 200 200,009994506836 1617 200 0
2018-11-02 200 205 200 205 21540 202 0
2018-11-01 220 220 220 220 1500 200 220
2018-10-24 250 250 250 250 16 200 300
2018-10-23 241,5 241,5 241,5 241,5 5 241,5 250
2018-10-17 210 210 210 210 50586 200 250
2018-10-11 210 210 210 210 100 200 250
2018-09-14 210 210 210 210 2500 210 350
2018-09-12 250 250 230 230,949996948242 2100 350
2018-09-07 250 250 250 250 2000 350
2018-08-23 280 280 280 280 1000 320
2018-08-01 300 300 300 300 780 300
2018-07-30 325 325 290 291,709991455078 2051 350
2018-07-06 290,010009765625 290,010009765625 290,010009765625 290,010009765625 3160 290 330
2018-06-28 320 320 320 320 120 290 330
2018-06-22 290 290 290 290 50 290 320
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй