ГЕРМЕС ЦЕНТР

Сүүлийн арилжаа

ГЕРМЕС ЦЕНТР ( MSE: HRM/528 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
128,00

0,09 (0,07%)

46

5 888

2019-09-20

“Гермес центр” компани худалдааны төвийн түрээсийн бизнес эрхэлдэг. “Гермес центр” ХК нь 2003 онд байгуулагдсан бөгөөд Улаанбаатар хотод худалдааны төв ашиглалтанд оруулан түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Тус компани нь Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэгдэж, 2008.05.23-нд нийт хувьцааныхаа 30 хувийг олон нийтэд санал болгон арилжаалан нээлттэй хувьцаат компани болсон юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 543 001 - 65 990 160 2 84,02% 12 552 841 937 15,98%
Овог Нэр Хувьцаа %
Д Зоригт 42 530 145 54,15%
Д Оюунсүрэн 23 460 015 29,87%
Impera Mongolia Holding LLC 3 764 043 4,79%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Б.Оюунцэцэг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунсүрэн "АСУ" сургуулийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Оюунцэцэг "Гермес центр"ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Мөнхзул Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Алтанчимэг "Одод"ХХК-ийн нягтлан бодогч
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батсайхан "Монгол даатгал"ХХК-ийн салбарын захирал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Туяа Төрийн банкны хэлтсийн захирал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Алтангэрэл "Ар гурван хэц"ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Эрдэнэсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Амарсанаа Төрийн банкны хуулийн хэлтсийн захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Түвшинжаргал Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, Нарны зам-20 
Утас: (976) 11-301 577 
Цахим шуудан: info@hermes.mn
Вэб: www.hermescenter.mn
Facebook:
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 8 546 901 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 938 251 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 6 608 650 100,00
Өр төлбөр 209 334 400,00
Эзэмшигчийн өмч 8 337 566 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 704 626 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 190 935 700,00
Үйл ажиллагааны зардал 360 188 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 481 340 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 6,13
Book value equity per share /BVPS/ 106,15
Price-earnings ratio 20,89
Price to book 1,21
Price to sales 14,27
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,68
Return on equity /ROE/ 0,06
Return on assets /ROA/ 0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-09-20 128 128 128 128 46 120 128
2019-09-19 127,7 128 127,7 127,91 2404 127 128,5
2019-09-18 127 127,7 127 127,69 611 115,8 128
2019-09-17 127,5 127,5 127,5 127,5 300 115,8 128
2019-09-16 128,5 128,5 128,5 128,5 11 115,71 127,5
2019-09-13 128,3 128,3 128,3 128,3 15 115,71 128,5
2019-09-11 128 128 128 128 50 115,71 128,5
2019-09-09 125 125 125 125 3 115,71 125
2019-09-06 125 125 125 125 50 115,7 125
2019-09-05 121 121 120 120 2875 116 128,5
2019-09-04 122,51 122,51 122,51 122,51 500 120 128,5
2019-09-02 129 129 129 129 1 122,51 129
2019-08-30 128,5 129 128,5 129 3490 125 129
2019-08-22 127 129 127 127,54 1413 122,5 129
2019-08-21 125 127 125 127 2420 122,5 127
2019-08-19 120 125 120 121,26 1590 120 125
2019-08-08 120 120 120 120 10 115,6 120
2019-08-06 120 120 115,5 119,45 114 115,6 120
2019-08-05 120 120 120 120 100 115,5 120
2019-08-02 120 120 120 120 2168 116 120
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 8,8 0,06%
2017 8,81 0,06%
2016 8,51 0,05%
2015 9,35 0,08%
2014 10,18 0,06%
Тун удахгүй
Тун удахгүй