РЕМИКОН

Сүүлийн арилжаа

РЕМИКОН ( MSE: RMC/530 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
20,00

-0,44 (-2,15%)

35

700

2022-06-24

“Ремикон” ХК-ийн үндсэн бизнес нь бетон зуурмагын үйлдвэрлэл юм. 

Тус компани 2008 онд МХБ-д бүртгүүлсэн харьцангуй шинэ компани бөгөөд өөрийн бизнесийг санхүүжүүлэх зорилгоор IPO хийсэн. Ремикон нь зах зээл дээр нийтдээ 50 сая ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгөөр худалдан 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгосон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 679 464 - 55 684 164 4 70,77% 22 995 300 1 605 29,23%
Овог Нэр Хувьцаа %
Impera Mongolia Holding LLC 4 267 138 5,42%
Frontier Securities 7 919 335 10,07%
Хера Холдинг ХХК 5 310 344 6,75%
Хассуурь Ганхуяг 35 352 294 44,93%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Х.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн И.Масатэрү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнгөнсүх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Э.Мөнхсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Баянмөнх
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Батбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Р.Ганхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байр 
Утас: (976) 7012 3333  
Факс: (976) 7012 3333
Цахим шуудан: info@remicon.mn 
Вэб: http://remicon.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/RemiconJsc 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 19 973 872 091,28
Эргэлтийн хөрөнгө 14 728 739 311,59
Эргэлтийн бус хөрөнгө 5 245 132 779,69
Өр төлбөр 12 485 085 865,30
Эзэмшигчийн өмч 7 488 786 225,98
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 14 000 181 032,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 11 151 529 577,00
Бусад орлого 9 330 412,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 705 075 379,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 132 174 517,62
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ 1,68
Book value equity per share /BVPS/ 95,18
Price-earnings ratio 11,91
Price to book 0,21
Price to sales 0,11
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate 0,20
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,02
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-06-24 20 20 20 20 35 17,51 20
2022-06-23 20,5 20,5 20 20,44 9 17,03 20,5
2022-06-22 20,99 20,99 20,99 20,99 8 20 20,99
2022-06-21 20,99 20,99 20,99 20,99 149 20,99 23,98
2022-06-17 20,99 20,99 20,99 20,99 7 20 20,99
2022-06-13 20,99 20,99 20,99 20,99 3300 18,1 20,99
2022-06-10 20,99 20,99 20,99 20,99 10 18,1 20,99
2022-06-08 20,99 20,99 20,99 20,99 1 18,1 20,99
2022-06-07 20,99 20,99 20,99 20,99 17 18,1 20,99
2022-06-06 19 19 19 19 2491 18,1 20,99
2022-06-03 20,99 20,99 20,99 20,99 65 19 20,99
2022-06-02 20,99 20,99 20,99 20,99 14 19 20,99
2022-05-27 19 19 19 19 1000 18 21
2022-05-24 17 18 17 17,03 5350 17 21,9
2022-05-18 18,65 18,65 18,65 18,65 1000 17,16 21,9
2022-05-17 18,65 18,65 18,65 18,65 250000 18,64 21,9
2022-05-16 21,9 21,9 21,9 21,9 5 19 21,9
2022-05-13 21,9 21,9 21,9 21,9 2 19 21,9
2022-05-11 21,9 21,9 21,9 21,9 2 18,75 21,9
2022-05-10 22 22 22 22 2 18,75 22
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 9,8 0,33%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 1,27 0,01%
2011 5 0,03%
Тун удахгүй
Тун удахгүй