РЕМИКОН

Сүүлийн арилжаа

РЕМИКОН ( MSE: RMC/530 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
22,22

1,22 (5,81%)

1000

22 220

2021-01-27

“Ремикон” ХК-ийн үндсэн бизнес нь бетон зуурмагын үйлдвэрлэл юм. 

Тус компани 2008 онд МХБ-д бүртгүүлсэн харьцангуй шинэ компани бөгөөд өөрийн бизнесийг санхүүжүүлэх зорилгоор IPO хийсэн. Ремикон нь зах зээл дээр нийтдээ 50 сая ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгөөр худалдан 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгосон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 679 464 - 54 062 052 4 68,71% 24 617 412 1 493 31,29%
Овог Нэр Хувьцаа %
Impera Mongolia Holding LLC 4 267 138 5,42%
Frontier Securities 7 919 335 10,07%
Хера Холдинг ХХК 5 310 344 6,75%
Хассуурь Ганхуяг 35 352 294 44,93%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Х.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн И.Масатэрү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнгөнсүх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Э.Мөнхсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Баянмөнх
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Батбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Р.Ганхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байр 
Утас: (976) 7012 3333  
Факс: (976) 7012 3333
Цахим шуудан: info@remicon.mn 
Вэб: http://remicon.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/RemiconJsc 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 19 713 233 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 13 572 944 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 6 140 288 900,00
Өр төлбөр 11 619 021 800,00
Эзэмшигчийн өмч 8 094 211 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 13 518 407 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 10 366 181 300,00
Бусад орлого 176 540 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 198 630 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 120 514 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 1,53
Book value equity per share /BVPS/ 102,88
Price-earnings ratio 14,51
Price to book 0,22
Price to sales 0,13
Dividend payout ratio 0,06
Dividend yield 2,27
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,23
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-01-27 22,22 22,22 22,22 22,22 1000 21,2 23
2021-01-21 21 21 21 21 1120 21,02 23,5
2021-01-19 21 21 21 21 4956 21 23,5
2021-01-18 21 21,5 20,1 20,79 6120 21 23,5
2021-01-15 22,75 22,75 21,21 21,46 32465 21,21 23
2021-01-13 23 23,5 22,5 22,75 2005 22,11 24
2021-01-12 23,5 23,5 23,5 23,5 55 23 23,5
2021-01-11 23 23 23 23 2000 22,5 23,5
2021-01-08 23 23 23 23 90 23 24
2021-01-07 23,5 23,5 23,5 23,5 158 23 24
2021-01-05 23,1 24,3 23,02 24,3 7200 23 24
2020-12-28 24 24,98 23,01 23,4 3837 23,02 24,99
2020-12-25 23,99 24 23,99 24 5739 22,5 24
2020-12-24 24 24 24 24 13 22,1 24
2020-12-21 23 23 23 23 4130 21,22 23
2020-12-18 22,81 23,5 22 22,84 82065 21,1 23
2020-12-17 23 23,1 23 23,09 17029 23 24,4
2020-12-14 24,75 24,75 23,7 23,9 18686 23 25
2020-12-07 25 25 25 25 6000 24,11 25,2
2020-12-04 25,49 25,49 25,49 25,49 22 24,1 25,5
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 9,8 0,33%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 1,27 0,01%
2011 5 0,03%
Тун удахгүй
Тун удахгүй