РЕМИКОН

Сүүлийн арилжаа

РЕМИКОН ( MSE: RMC/530 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
36,90

-0,10 (-0,27%)

33925

1 251 833

2018-03-19

“Ремикон” ХК-ийн үндсэн бизнес нь бетон зуурмагын үйлдвэрлэл юм. 

Тус компани 2008 онд МХБ-д бүртгүүлсэн харьцангуй шинэ компани бөгөөд өөрийн бизнесийг санхүүжүүлэх зорилгоор IPO хийсэн. Ремикон нь зах зээл дээр нийтдээ 50 сая ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгөөр худалдан 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгосон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 679 464 - 52 897 948 4 67,23% 25 781 516 1 469 32,77%
Овог Нэр Хувьцаа %
Impera Mongolia Holding LLC 4 267 138 5,42%
Frontier Securities 7 919 335 10,07%
Хера Холдинг ХХК 5 310 344 6,75%
Х Ганхуяг 35 352 294 44,93%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Цогнэмэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байр 
Утас: (976) 7012 3333  
Факс: (976) 7012 3333
Цахим шуудан: info@remicon.mn 
Вэб: http://remicon.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/RemiconJsc 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 19 816 307 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 12 257 912 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 7 558 394 400,00
Өр төлбөр 13 714 121 100,00
Эзэмшигчийн өмч 6 102 186 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 7 823 259 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 5 372 424 900,00
Бусад орлого 244 419 100,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 907 158 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -1 279 287 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ -16,26
Book value equity per share /BVPS/ 77,56
Price-earnings ratio -2,27
Price to book 0,48
Price to sales 0,37
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 0,31
Net profit margin -0,16
Return on equity /ROE/ -0,21
Return on assets /ROA/ -0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-03-19 36,9000015258789 36,9000015258789 35,5 36,9000015258789 33925 35,5 37
2018-03-16 37 37 37 37 1 35,5 37
2018-03-15 37 37 37 37 10 35,5 39
2018-03-13 37 37 35,5 35,8400001525879 25510 35,5 36,9000015258789
2018-03-12 35,5 37 35,5 37 5500 35,7999992370605 37
2018-03-09 35,4000015258789 35,4000015258789 35,4000015258789 35,4000015258789 1000 35,5 37
2018-03-07 35,2 35,5 35,2 35,5 30050 35,2 39
2018-03-06 36 36 36 36 20000 35,5 39
2018-03-05 39 39 39 39 200 36,2000007629395 37
2018-03-02 38,5 39 38,5 38,7099990844727 350 35 39
2018-02-28 39 39 39 39 1120 35 39
2018-02-27 39 39 39 39 12 35 39
2018-02-23 39,0999984741211 39,0999984741211 39,0999984741211 39,0999984741211 100 35 39
2018-02-22 35 39,0999984741211 35 37,0200004577637 88000 35 39
2018-02-21 34 34 34 34 90 34 38
2018-02-15 35,4900016784668 38 35,4900016784668 37,7900009155273 41787 34,0999984741211 40,25
2018-02-14 34,2000007629395 35,4900016784668 34 34,0200004577637 13202 34 35,4900016784668
2018-02-13 34 35,2999992370605 34 34,0499992370605 12508 34 35,2999992370605
2018-02-12 34 35 34 34 2512 34 35,4900016784668
2018-02-09 35,4900016784668 35,4900016784668 35,4900016784668 35,4900016784668 10 35,2000007629395 35,4900016784668
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 1,27 0,01%
2011 5 0,03%
2010 1,6 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй