РЕМИКОН

Сүүлийн арилжаа

РЕМИКОН ( MSE: RMC/530 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
41,91

-0,89 (-2,08%)

13695

573 957

2017-09-20

“Ремикон” ХК-ийн үндсэн бизнес нь бетон зуурмагын үйлдвэрлэл юм. 

Тус компани 2008 онд МХБ-д бүртгүүлсэн харьцангуй шинэ компани бөгөөд өөрийн бизнесийг санхүүжүүлэх зорилгоор IPO хийсэн. Ремикон нь зах зээл дээр нийтдээ 50 сая ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгөөр худалдан 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгосон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 679 464 - 51 363 963 4 65,28% 27 315 501 1 413 34,72%
Овог Нэр Хувьцаа %
Impera Mongolia Holding LLC 4 267 138 5,42%
Frontier Securities 7 919 335 10,07%
Хера Холдинг ХХК 5 310 344 6,75%
Х Ганхуяг 35 352 294 44,93%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Цогнэмэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байр 
Утас: (976) 7012 3333  
Факс: (976) 7012 3333
Цахим шуудан: info@remicon.mn 
Вэб: http://remicon.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/RemiconJsc 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 20 239 555 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 11 580 584 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 8 658 970 700,00
Өр төлбөр 13 732 805 200,00
Эзэмшигчийн өмч 6 506 750 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 2 516 755 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 791 182 400,00
Бусад орлого 55 639 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 651 611 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -874 723 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ -11,12
Book value equity per share /BVPS/ 82,70
Price-earnings ratio -3,77
Price to book 0,51
Price to sales 1,31
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate 0,29
Net profit margin -0,35
Return on equity /ROE/ -0,13
Return on assets /ROA/ -0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-09-20 43 43 41 41,9099998474121 13695 41,0999984741211 44
2017-09-19 42,5 43 41 42,7999992370605 70003 41 43
2017-09-18 40 42 40 41,9199981689453 100000 42 43
2017-09-15 40 40 40 40 10000 39 42
2017-09-14 39 40 39 39,8699989318848 115000 39 42
2017-09-13 39 39 39 39 10000 39 40
2017-09-11 39 39 39 39 110 38,5 40
2017-09-08 38,5 38,5 38,5 38,5 5144 38,5 40
2017-09-07 40 40 40 40 8000 38,5 40
2017-09-06 39,5 40 38,5 39,8800010681152 13045 38,5 40
2017-09-05 38 40 37,5 38,5999984741211 32632 38 40
2017-09-04 39,0099983215332 39,0099983215332 38 38,9700012207031 4500 38 40
2017-09-01 40 40,0400009155273 40 40,0099983215332 14020 39,0099983215332 40
2017-08-30 41,689998626709 41,7000007629395 41,689998626709 41,689998626709 12500 40,2000007629395 41,7000007629395
2017-08-29 41,7000007629395 41,8400001525879 41,7000007629395 41,7200012207031 3500 40,2000007629395 41,8400001525879
2017-08-28 41,7900009155273 41,7999992370605 41,5 41,7700004577637 5400 40,2000007629395 41,5
2017-08-25 41,7999992370605 41,7999992370605 41 41,1300010681152 3600 40,2000007629395 41,8400001525879
2017-08-24 41,7999992370605 41,7999992370605 41,7900009155273 41,7900009155273 1713 40,2000007629395 41,8400001525879
2017-08-23 40,2000007629395 41,7999992370605 40,2000007629395 40,3699989318848 96 41 41,5
2017-08-22 41 41,8499984741211 40,2000007629395 41,7299995422363 5633 40,2000007629395 41,8400001525879
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 1,27 0,01%
2011 5 0,03%
2010 1,6 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй