РЕМИКОН

Сүүлийн арилжаа

РЕМИКОН ( MSE: RMC/530 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
30,03

0,03 (0,10%)

142736

4 286 362

2019-11-15

“Ремикон” ХК-ийн үндсэн бизнес нь бетон зуурмагын үйлдвэрлэл юм. 

Тус компани 2008 онд МХБ-д бүртгүүлсэн харьцангуй шинэ компани бөгөөд өөрийн бизнесийг санхүүжүүлэх зорилгоор IPO хийсэн. Ремикон нь зах зээл дээр нийтдээ 50 сая ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгөөр худалдан 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгосон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 679 464 - 53 647 948 4 68,19% 25 031 516 1 494 31,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Impera Mongolia Holding LLC 4 267 138 5,42%
Frontier Securities 7 919 335 10,07%
Хера Холдинг ХХК 5 310 344 6,75%
Х Ганхуяг 35 352 294 44,93%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Цогнэмэх

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Х.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн И.Масатэрү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнгөнсүх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Э.Мөнхсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Батбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батгэрэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Баянмөнх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байр 
Утас: (976) 7012 3333  
Факс: (976) 7012 3333
Цахим шуудан: info@remicon.mn 
Вэб: http://remicon.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/RemiconJsc 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 20 488 569 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 14 052 082 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 6 436 486 800,00
Өр төлбөр 12 053 058 200,00
Эзэмшигчийн өмч 8 435 511 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 5 340 055 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 3 486 826 300,00
Бусад орлого 76 836 100,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 468 240 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 461 814 300,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 5,87
Book value equity per share /BVPS/ 107,21
Price-earnings ratio 5,12
Price to book 0,28
Price to sales 0,44
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,35
Net profit margin 0,09
Return on equity /ROE/ 0,05
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-11-15 30 31,6 30 30,03 142736 30,1 31,8
2019-11-14 29,9 31 29,9 30 817660 32 31,78
2019-11-13 29 29,3 29 29,3 310 26,25 29,9
2019-11-12 29 29 29 29 10547 26,12 29,3
2019-11-11 26,5 26,5 26,12 26,12 50000 26,11 29
2019-11-08 28,89 29 28,89 28,98 1337 26,1 29
2019-11-07 28 28,89 28 28,88 214 25,11 28,89
2019-11-05 27,63 28,99 27,63 27,67 710 26 28,99
2019-11-04 26,5 26,5 25,5 26,33 2995 25,5 27,68
2019-10-31 25,51 25,51 25,5 25,5 2500 25,5 26,48
2019-10-30 24,5 25,5 24,5 24,91 5712 25,5 26,45
2019-10-28 25 25 25 25 2 24,5 25
2019-10-22 25,49 25,5 25,49 25,49 5200 25 26,5
2019-10-21 25,49 25,49 25,49 25,49 1300 24,5 25,49
2019-10-17 25,49 25,49 25,49 25,49 1500 24,11 25,49
2019-10-16 24,1 24,1 24,1 24,1 180 24,1 25,45
2019-10-14 24,11 24,11 24,11 24,11 785 24,11 25,47
2019-10-09 25,5 25,5 24,11 24,11 2400 24,11 25,49
2019-10-03 25 25 25 25 1000 24,1 25,5
2019-10-01 24 24 24 24 10500 24 25,49
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 1,27 0,01%
2011 5 0,03%
2010 1,6 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй