РЕМИКОН

Сүүлийн арилжаа

РЕМИКОН ( MSE: RMC/530 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
30,00

0,00 (0,00%)

18160

544 800

2019-02-19

“Ремикон” ХК-ийн үндсэн бизнес нь бетон зуурмагын үйлдвэрлэл юм. 

Тус компани 2008 онд МХБ-д бүртгүүлсэн харьцангуй шинэ компани бөгөөд өөрийн бизнесийг санхүүжүүлэх зорилгоор IPO хийсэн. Ремикон нь зах зээл дээр нийтдээ 50 сая ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгөөр худалдан 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгосон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 679 464 - 53 647 948 4 68,19% 25 031 516 1 470 31,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Impera Mongolia Holding LLC 4 267 138 5,42%
Frontier Securities 7 919 335 10,07%
Хера Холдинг ХХК 5 310 344 6,75%
Х Ганхуяг 35 352 294 44,93%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Цогнэмэх

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Х.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн И.Масатэрү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнгөнсүх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Э.Мөнхсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Батбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батгэрэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Баянмөнх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байр 
Утас: (976) 7012 3333  
Факс: (976) 7012 3333
Цахим шуудан: info@remicon.mn 
Вэб: http://remicon.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/RemiconJsc 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 17 727 136 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 10 698 633 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 7 028 503 700,00
Өр төлбөр 11 814 985 800,00
Эзэмшигчийн өмч 5 912 150 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 3 021 320 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 201 696 000,00
Бусад орлого 217 092 800,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 262 350 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -190 035 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -2,42
Book value equity per share /BVPS/ 75,14
Price-earnings ratio -12,42
Price to book 0,40
Price to sales 0,78
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 0,27
Net profit margin -0,06
Return on equity /ROE/ -0,03
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-02-19 30 30 28 30 18160 28 30
2019-02-18 28 30 28 30 104510 28 30
2019-02-15 30 31 27,1 27,1 2500 27,1 30
2019-02-14 28,9 29 28,9 29 1151 27 29
2019-02-13 27 27 27 27 14500 26,8 28,9
2019-02-12 27 27 27 27 500 26,8 28,9
2019-02-11 27 27 27 27 3000 26,8 29
2019-02-04 27 29 27 27 3002 27 28,99
2019-02-02 28 28 27 27 18000 26,5 28,9
2019-01-31 29 29 27 27,07 50750 26,4 29
2019-01-30 27 29 27 29 20127 27 29
2019-01-24 27 27 26,5 26,5 200 26,5 29
2019-01-23 28 28 28 28 600 26,1 29
2019-01-22 28,99 28,99 27 27,02 29100 25 29
2019-01-21 29,99 29,99 29,99 29,99 1500 27 30
2019-01-18 30 30 30 30 1 27 30
2019-01-14 29 29 28 28,1 721 28 31
2019-01-07 29 29 29 29 15042 28 30
2019-01-03 27,5 27,5 27,5 27,5 2000 28 31
2019-01-02 27 27 27 27 500 27 31
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 1,27 0,01%
2011 5 0,03%
2010 1,6 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй