РЕМИКОН

Сүүлийн арилжаа

РЕМИКОН ( MSE: RMC/530 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
40,00

0,00 (0,00%)

1000

40 000

2018-06-22

“Ремикон” ХК-ийн үндсэн бизнес нь бетон зуурмагын үйлдвэрлэл юм. 

Тус компани 2008 онд МХБ-д бүртгүүлсэн харьцангуй шинэ компани бөгөөд өөрийн бизнесийг санхүүжүүлэх зорилгоор IPO хийсэн. Ремикон нь зах зээл дээр нийтдээ 50 сая ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгөөр худалдан 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгосон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 679 464 - 53 647 948 4 68,19% 25 031 516 1 474 31,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Impera Mongolia Holding LLC 4 267 138 5,42%
Frontier Securities 7 919 335 10,07%
Хера Холдинг ХХК 5 310 344 6,75%
Х Ганхуяг 35 352 294 44,93%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Цогнэмэх

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Х.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн И.Масатэрү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнгөнсүх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Э.Мөнхсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Батбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батгэрэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Баянмөнх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байр 
Утас: (976) 7012 3333  
Факс: (976) 7012 3333
Цахим шуудан: info@remicon.mn 
Вэб: http://remicon.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/RemiconJsc 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 19 816 307 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 12 257 912 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 7 558 394 400,00
Өр төлбөр 13 714 121 100,00
Эзэмшигчийн өмч 6 102 186 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 7 823 259 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 5 372 424 900,00
Бусад орлого 244 419 100,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 907 158 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -1 279 287 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ -16,26
Book value equity per share /BVPS/ 77,56
Price-earnings ratio -2,46
Price to book 0,52
Price to sales 0,40
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 0,31
Net profit margin -0,16
Return on equity /ROE/ -0,21
Return on assets /ROA/ -0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-06-22 40 40 40 40 1000 37 42,9900016784668
2018-06-21 40 40 40 40 25000 36 42,9900016784668
2018-06-20 40 40 40 40 20000 36 42,9900016784668
2018-06-18 40 40 40 40 26896 40 43
2018-06-12 42 42 40 40,1199989318848 10139 35 44
2018-06-08 41,9900016784668 42 41,9900016784668 42 7374 42 43
2018-06-07 43 43,5 40 41,9300003051758 19883 40 41,9900016784668
2018-06-06 44 44 44 44 1000 42,0999984741211 43,5
2018-06-05 42,0999984741211 42,0999984741211 42,0999984741211 42,0999984741211 1000 42,0999984741211 44
2018-06-04 40 40 40 40 2700 39 44,5
2018-05-31 43 43 43 43 21777 44,9700012207031
2018-05-30 40,5 40,5 40 40,1399993896484 7300 41 44,9700012207031
2018-05-29 42 44,9900016784668 42 43,7000007629395 22511 40,5 44,9900016784668
2018-05-28 42 42 42 42 289 40,5999984741211 42
2018-05-25 43 43 43 43 5952 42 44,9799995422363
2018-05-24 44 44 42 42 16299 42 44,9900016784668
2018-05-22 43,9000015258789 43,9000015258789 43 43,7400016784668 13195 42 44
2018-05-21 42 42 42 42 2200 40,2000007629395 43,9000015258789
2018-05-18 42 42 42 42 4265 40,0099983215332 43,9000015258789
2018-05-17 40,0099983215332 45,8899993896484 40 41 16934 40 44
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 1,27 0,01%
2011 5 0,03%
2010 1,6 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй