РЕМИКОН

Сүүлийн арилжаа

РЕМИКОН ( MSE: RMC/530 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
32,94

-0,56 (-1,67%)

272371

8 971 900

2018-01-17

“Ремикон” ХК-ийн үндсэн бизнес нь бетон зуурмагын үйлдвэрлэл юм. 

Тус компани 2008 онд МХБ-д бүртгүүлсэн харьцангуй шинэ компани бөгөөд өөрийн бизнесийг санхүүжүүлэх зорилгоор IPO хийсэн. Ремикон нь зах зээл дээр нийтдээ 50 сая ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгөөр худалдан 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгосон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 679 464 - 52 897 948 4 67,23% 25 781 516 1 450 32,77%
Овог Нэр Хувьцаа %
Impera Mongolia Holding LLC 4 267 138 5,42%
Frontier Securities 7 919 335 10,07%
Хера Холдинг ХХК 5 310 344 6,75%
Х Ганхуяг 35 352 294 44,93%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Цогнэмэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байр 
Утас: (976) 7012 3333  
Факс: (976) 7012 3333
Цахим шуудан: info@remicon.mn 
Вэб: http://remicon.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/RemiconJsc 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 20 239 555 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 11 580 584 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 8 658 970 700,00
Өр төлбөр 13 732 805 200,00
Эзэмшигчийн өмч 6 506 750 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 2 516 755 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 791 182 400,00
Бусад орлого 55 639 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 651 611 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -874 723 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ -11,12
Book value equity per share /BVPS/ 82,70
Price-earnings ratio -2,96
Price to book 0,40
Price to sales 1,03
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate 0,29
Net profit margin -0,35
Return on equity /ROE/ -0,13
Return on assets /ROA/ -0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-01-17 35 35 32 32,939998626709 272371 33 35
2018-01-16 33,5 33,5 33,5 33,5 4000 33,5999984741211 35
2018-01-15 35 35 33,1100006103516 34,8800010681152 16300 33,0999984741211 35
2018-01-12 33 33 32 32,7700004577637 19470 33 35
2018-01-10 34 34 32,2000007629395 32,7900009155273 42463 32 34
2018-01-09 33 33 33 33 20000 34 35
2018-01-08 35 36 33,2900009155273 34,75 37557 33 35
2018-01-05 35 35 35 35 15039 33,2900009155273 35
2018-01-04 34 35 34 34,7799987792969 11573 32,2000007629395 35
2018-01-03 33,0999984741211 35 30,2000007629395 32,5900001525879 11970 32,2999992370605 35
2018-01-02 35,9000015258789 35,9000015258789 33,2000007629395 34,0999984741211 3000 33,2000007629395 34,9000015258789
2017-12-28 36,7999992370605 36,7999992370605 33 36,6800003051758 21803 33,0999984741211 35,5
2017-12-27 32 32 32 32 551758 33,2000007629395 37,4900016784668
2017-12-26 37 37,5 32 34,4199981689453 166714 31 32
2017-12-25 36 36 36 36 749096 36 37
2017-12-22 35 37 30 31,7199993133545 1204425 35 37
2017-12-21 38 38 35 35,25 216805 34 37,5
2017-12-20 38 38 37 37,9900016784668 6560 38 38,9900016784668
2017-12-19 39 39 37,0099983215332 37,1300010681152 28821 37 39
2017-12-18 39 39 39 39 1500 37 42
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 1,27 0,01%
2011 5 0,03%
2010 1,6 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй