РЕМИКОН

Сүүлийн арилжаа

РЕМИКОН ( MSE: RMC/530 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
46,00

0,00 (0,00%)

500

23 000

2017-07-20

“Ремикон” ХК-ийн үндсэн бизнес нь бетон зуурмагын үйлдвэрлэл юм. 

Тус компани 2008 онд МХБ-д бүртгүүлсэн харьцангуй шинэ компани бөгөөд өөрийн бизнесийг санхүүжүүлэх зорилгоор IPO хийсэн. Ремикон нь зах зээл дээр нийтдээ 50 сая ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгөөр худалдан 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгосон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 679 464 - 51 363 963 4 65,28% 27 315 501 1 408 34,72%
Овог Нэр Хувьцаа %
Impera Mongolia Holding LLC 4 267 138 5,42%
Frontier Securities 7 919 335 10,07%
Хера Холдинг ХХК 5 310 344 6,75%
Х Ганхуяг 35 352 294 44,93%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Цогнэмэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байр 
Утас: (976) 7012 3333  
Факс: (976) 7012 3333
Цахим шуудан: info@remicon.mn 
Вэб: http://remicon.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/RemiconJsc 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2016
Нийт хөрөнгө 21 268 129 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 11 944 005 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 9 324 123 500,00
Өр төлбөр 13 886 656 000,00
Эзэмшигчийн өмч 7 381 473 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2016
Цэвэр борлуулалт 8 601 110 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 5 843 804 600,00
Бусад орлого 38 110 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 667 094 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -868 661 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2016Q4
Earning per share /EPS/ -11,04
Book value equity per share /BVPS/ 93,82
Price-earnings ratio -4,17
Price to book 0,49
Price to sales 0,42
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2016Q4
Gross Profit Rate 0,32
Net profit margin -0,10
Return on equity /ROE/ -0,12
Return on assets /ROA/ -0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2016Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-07-20 46 46 46 46 500 45,9000015258789 46,5
2017-07-19 46 46 46 46 2000 45,2000007629395 46,5
2017-07-18 46 48 46 46,6500015258789 3884 45,2000007629395 48
2017-07-17 46 48 46 47,0200004577637 4600 45,2000007629395 48
2017-07-16 46 46 46 46 1900 45,2000007629395 46
2017-07-06 46 46 46 46 2997 45,2000007629395 46
2017-07-05 46 46 46 46 2003 45,2000007629395 46
2017-07-03 46 46 46 46 6197 45,0999984741211 51,9900016784668
2017-06-30 46 46 45 45,2599983215332 9610 45 46
2017-06-28 46 46 46 46 500 45,5099983215332 48
2017-06-27 46,5 46,5 46 46,1399993896484 11300 46 48
2017-06-23 50 50 48 49,6399993896484 678 47 48
2017-06-22 50 50 50 50 64 47 50
2017-06-19 49,9900016784668 50 49,9900016784668 50 12000 46 50
2017-06-16 46,5 51,9000015258789 46,5 49,9199981689453 15959 45,5 50
2017-06-15 46 46 46 46 4100 46 46,5
2017-06-13 46 46 46 46 1012 46 49
2017-06-12 46,5 47 46,5 46,9099998474121 10650 46 47,9900016784668
2017-06-06 46 46 46 46 1936 45 46,5
2017-06-05 46 46 45 45,4500007629395 10193 45 46
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 1,27 0,01%
2011 5 0,03%
2010 1,6 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй