РЕМИКОН

Сүүлийн арилжаа

РЕМИКОН ( MSE: RMC/530 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
38,37

0,37 (0,97%)

30997

1 189 355

2017-11-17

“Ремикон” ХК-ийн үндсэн бизнес нь бетон зуурмагын үйлдвэрлэл юм. 

Тус компани 2008 онд МХБ-д бүртгүүлсэн харьцангуй шинэ компани бөгөөд өөрийн бизнесийг санхүүжүүлэх зорилгоор IPO хийсэн. Ремикон нь зах зээл дээр нийтдээ 50 сая ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгөөр худалдан 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгосон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 679 464 - 51 363 963 4 65,28% 27 315 501 1 432 34,72%
Овог Нэр Хувьцаа %
Impera Mongolia Holding LLC 4 267 138 5,42%
Frontier Securities 7 919 335 10,07%
Хера Холдинг ХХК 5 310 344 6,75%
Х Ганхуяг 35 352 294 44,93%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Цогнэмэх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байр 
Утас: (976) 7012 3333  
Факс: (976) 7012 3333
Цахим шуудан: info@remicon.mn 
Вэб: http://remicon.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/RemiconJsc 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 20 239 555 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 11 580 584 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 8 658 970 700,00
Өр төлбөр 13 732 805 200,00
Эзэмшигчийн өмч 6 506 750 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 2 516 755 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 791 182 400,00
Бусад орлого 55 639 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 651 611 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -874 723 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ -11,12
Book value equity per share /BVPS/ 82,70
Price-earnings ratio -3,45
Price to book 0,46
Price to sales 1,20
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate 0,29
Net profit margin -0,35
Return on equity /ROE/ -0,13
Return on assets /ROA/ -0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-11-17 39 39 37,9900016784668 38,3699989318848 30997 37 38
2017-11-16 38 38,9900016784668 38 38 9394 33 39
2017-11-15 39,5 39,5 38 38,0400009155273 1040 38 39,5
2017-11-14 39,5 39,5 38 38,2599983215332 10954 38,0200004577637 39,5
2017-11-13 39 39,9900016784668 39 39,0400009155273 23505 38,5200004577637 39
2017-11-10 38,5200004577637 39 38,5200004577637 39 10060 39 40,5
2017-11-09 40 41 40 40,75 6918 38,5200004577637 40,5
2017-11-08 39,5 40,5 39 39,5699996948242 12150 39 40
2017-11-07 39 39 39 39 2500 38,5200004577637 39,5
2017-11-03 38,5 39 38 38,3400001525879 18029 38,5 40
2017-11-02 39,0200004577637 39,0200004577637 38,5 38,5099983215332 5000 38,5 40
2017-11-01 39,5 39,5 39,5 39,5 477 39,0200004577637 40
2017-10-30 39,5 39,5 39,5 39,5 7000 39,5 40
2017-10-27 40 40 40 40 10000 39,0200004577637 41
2017-10-26 39,5 40 39,5 39,7200012207031 17940 39,0200004577637 41
2017-10-25 39,7000007629395 40 38,5 39,689998626709 23500 38,5 41
2017-10-24 40 41 40 40,0499992370605 10000 40 41
2017-10-23 40 40,5 39,0999984741211 39,9799995422363 17211 39,0200004577637 41
2017-10-20 40,5 40,5 40 40,3699989318848 4042 39,0200004577637 40
2017-10-19 40,5 41 40 40,6399993896484 28500 39 41
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 1,27 0,01%
2011 5 0,03%
2010 1,6 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй