РЕМИКОН

Сүүлийн арилжаа

РЕМИКОН ( MSE: RMC/530 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
23,00

-1,00 (-4,17%)

8178

188 094

2022-01-26

“Ремикон” ХК-ийн үндсэн бизнес нь бетон зуурмагын үйлдвэрлэл юм. 

Тус компани 2008 онд МХБ-д бүртгүүлсэн харьцангуй шинэ компани бөгөөд өөрийн бизнесийг санхүүжүүлэх зорилгоор IPO хийсэн. Ремикон нь зах зээл дээр нийтдээ 50 сая ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгөөр худалдан 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгосон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 679 464 - 53 274 662 4 67,71% 25 404 802 1 599 32,29%
Овог Нэр Хувьцаа %
Impera Mongolia Holding LLC 4 267 138 5,42%
Frontier Securities 7 919 335 10,07%
Хера Холдинг ХХК 5 310 344 6,75%
Хассуурь Ганхуяг 35 352 294 44,93%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Х.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн И.Масатэрү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнгөнсүх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Э.Мөнхсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Баянмөнх
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Батбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Р.Ганхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байр 
Утас: (976) 7012 3333  
Факс: (976) 7012 3333
Цахим шуудан: info@remicon.mn 
Вэб: http://remicon.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/RemiconJsc 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 20 718 465 105,11
Эргэлтийн хөрөнгө 15 337 708 753,38
Эргэлтийн бус хөрөнгө 5 380 756 351,73
Өр төлбөр 13 430 906 589,74
Эзэмшигчийн өмч 7 287 558 515,37
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 5 875 482 282,71
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 4 802 464 138,69
Бусад орлого 424 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 143 054 172,80
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -69 053 192,99
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ -0,88
Book value equity per share /BVPS/ 92,62
Price-earnings ratio -26,21
Price to book 0,25
Price to sales 0,31
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 0,18
Net profit margin -0,01
Return on equity /ROE/ -0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-26 23 23 23 23 8178 20,51 23
2022-01-24 25,49 25,49 24 24 9011 24 25,19
2022-01-18 25,98 25,98 24 24 6600 23 23
2022-01-13 26,1 26,1 25 25,65 170 25,01 26,09
2022-01-07 23,01 26,2 23,01 25,01 40853 24 26,2
2022-01-06 24,8 24,8 23,01 23,02 6107 23,01 24,78
2022-01-05 24,8 24,8 24,78 24,78 202 23,02 24,78
2022-01-04 23,01 23,01 23,01 23,01 1732 23,01 24,8
2022-01-03 24,88 24,88 24,79 24,79 1226 23,01 24,79
2021-12-30 24,88 24,88 23 23 850 23 24,88
2021-12-28 24 24 24 24 2162 23 24,88
2021-12-27 24,5 24,5 24 24,09 16000 24 24,88
2021-12-24 24,93 24,93 24,93 24,93 11 24,5 24,93
2021-12-23 24,5 24,5 24,5 24,5 435 24,5 24,93
2021-12-22 24,5 24,5 24,5 24,5 26050 24,5 24,93
2021-12-21 24 24,94 24 24,86 5247 24 24,93
2021-12-20 24 24 24 24 12 23 24
2021-12-16 23,01 23,01 23,01 23,01 635 23,01 24,5
2021-12-15 24,5 24,5 24,5 24,5 50 23,01 24,5
2021-12-14 21,01 23,4 21,01 23,4 2600 21,02 24,5
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 9,8 0,33%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 1,27 0,01%
2011 5 0,03%
Тун удахгүй
Тун удахгүй