РЕМИКОН

Сүүлийн арилжаа

РЕМИКОН ( MSE: RMC/530 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
30,00

2,00 (7,14%)

1500

45 000

2019-07-18

“Ремикон” ХК-ийн үндсэн бизнес нь бетон зуурмагын үйлдвэрлэл юм. 

Тус компани 2008 онд МХБ-д бүртгүүлсэн харьцангуй шинэ компани бөгөөд өөрийн бизнесийг санхүүжүүлэх зорилгоор IPO хийсэн. Ремикон нь зах зээл дээр нийтдээ 50 сая ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгөөр худалдан 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгосон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 679 464 - 53 647 948 4 68,19% 25 031 516 1 488 31,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Impera Mongolia Holding LLC 4 267 138 5,42%
Frontier Securities 7 919 335 10,07%
Хера Холдинг ХХК 5 310 344 6,75%
Х Ганхуяг 35 352 294 44,93%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Цогнэмэх

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Х.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн И.Масатэрү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнгөнсүх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Э.Мөнхсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Батбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Батгэрэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Баянмөнх
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байр 
Утас: (976) 7012 3333  
Факс: (976) 7012 3333
Цахим шуудан: info@remicon.mn 
Вэб: http://remicon.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/RemiconJsc 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 19 258 629 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 12 532 282 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 6 726 347 600,00
Өр төлбөр 13 584 488 300,00
Эзэмшигчийн өмч 5 674 141 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 9 188 008 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 6 303 972 700,00
Бусад орлого 122 613 100,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 469 903 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -428 044 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ -5,44
Book value equity per share /BVPS/ 72,12
Price-earnings ratio -5,51
Price to book 0,42
Price to sales 0,26
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,31
Net profit margin -0,05
Return on equity /ROE/ -0,08
Return on assets /ROA/ -0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-07-18 30 30 30 30 1500 27 30
2019-07-17 28 28 28 28 2000 27 30
2019-07-10 30 30 30 30 50 28 30
2019-07-08 30 30 30 30 10000 28 30
2019-07-04 29 29 29 29 1500 28 30
2019-07-03 29 30 29 30 8218 29 30
2019-07-02 30 30 30 30 23322 29 30
2019-07-01 30 30 30 30 22702 28 30
2019-06-27 27 27 27 27 1000 27 30
2019-06-25 30 30 30 30 14070 28 30
2019-06-18 29,9 29,9 29,9 29,9 11393 28 30
2019-06-13 28 28 28 28 57 28 30
2019-06-12 30 30 30 30 10 28 28
2019-06-11 30 30 30 30 100 27 30
2019-06-07 30 30 30 30 6175 27,1 30
2019-06-06 29 29 29 29 5320 29 30
2019-05-28 28 29 28 29 2300 27,02 29
2019-05-23 29 29 27,01 29 7910 27,01 29
2019-05-22 28,98 28,98 28,98 28,98 1500 28 28,99
2019-05-17 28,99 28,99 28,99 28,99 800 28 28,99
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 1,27 0,01%
2011 5 0,03%
2010 1,6 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй