РЕМИКОН

Сүүлийн арилжаа

РЕМИКОН ( MSE: RMC/530 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
26,90

0,76 (2,91%)

5000

134 500

2020-09-24

“Ремикон” ХК-ийн үндсэн бизнес нь бетон зуурмагын үйлдвэрлэл юм. 

Тус компани 2008 онд МХБ-д бүртгүүлсэн харьцангуй шинэ компани бөгөөд өөрийн бизнесийг санхүүжүүлэх зорилгоор IPO хийсэн. Ремикон нь зах зээл дээр нийтдээ 50 сая ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 100 төгрөгөөр худалдан 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгосон байдаг.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
78 679 464 - 54 182 211 4 68,86% 24 497 253 1 489 31,14%
Овог Нэр Хувьцаа %
Impera Mongolia Holding LLC 4 267 138 5,42%
Frontier Securities 7 919 335 10,07%
Хера Холдинг ХХК 5 310 344 6,75%
Хассуурь Ганхуяг 35 352 294 44,93%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Х.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн И.Масатэрү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Мөнгөнсүх
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Эрдэнэбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Э.Мөнхсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Батхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Баянмөнх
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Батбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Р.Ганхуяг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Алтанхуяг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, “Ремикон”ХК-ийн үйлдвэрийн байр 
Утас: (976) 7012 3333  
Факс: (976) 7012 3333
Цахим шуудан: info@remicon.mn 
Вэб: http://remicon.mn 
Facebook: https://www.facebook.com/RemiconJsc 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 19 713 233 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 13 572 944 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 6 140 288 900,00
Өр төлбөр 11 619 021 800,00
Эзэмшигчийн өмч 8 094 211 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 13 518 407 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 10 366 181 300,00
Бусад орлого 176 540 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 198 630 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 120 514 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 1,53
Book value equity per share /BVPS/ 102,88
Price-earnings ratio 17,56
Price to book 0,26
Price to sales 0,16
Dividend payout ratio 0,06
Dividend yield 2,74
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,23
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-09-24 26,9 26,9 26,9 26,9 5000 24,5 27
2020-09-23 24,99 26,5 24,99 26,14 29559 25 26,49
2020-09-22 23,1 25,98 23 25,98 27081 23,1 25,5
2020-09-16 26 26 23,51 24 24785 23,51 24
2020-09-15 26 26 26 26 10 24 26
2020-09-14 25 26 25 25 2002 24 26
2020-09-11 24,15 25,4 24 24 26855 24 24,05
2020-09-10 24,9 25,49 24,11 24,2 2909 24,15 25,5
2020-09-08 24,1 26,19 24,1 24,92 3100 25 26,1
2020-09-07 25 25 25 25 500 24,07 26,2
2020-09-03 24 24,02 24 24,02 22200 24,06 26,4
2020-09-02 26,99 26,99 24 24 29164 24 26,5
2020-08-31 26 27 26 27 3502 23,5 27
2020-08-25 27,09 28 27,09 27,15 536 26,01 28
2020-08-24 28 28 28 28 4164 27,09 28
2020-08-21 28 28 28 28 136 27,09 28
2020-08-18 28,27 28,27 28,27 28,27 101 28 28,27
2020-08-17 28 28,28 28 28,07 6406 28 28,27
2020-08-14 26 26 26 26 3 26 28
2020-08-11 28 28 28 28 2 26 28
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 9,8 0,33%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 1,27 0,01%
2011 5 0,03%
Тун удахгүй
Тун удахгүй