ХӨХ ГАН

Сүүлийн арилжаа

ХӨХ ГАН ( MSE: HGN/532 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
75,00

0,00 (0,00%)

40

3 000

2022-01-24

“Хөх ган”ХК-ийн бизнес нь шууд ангижруулах технологи дээр суурилсан төмрийн үйлдвэлэл юм. Тус компанийн үйлдвэрлэдэг шууд ангижруулсан төмөр нь хаягдал төмөр, ширмийг бүрэн орлох чадвартай, сайн чанартай гангийн түүхий эд болдог.

Компани IPO хийх замаар 2008 онд МХБ-д бүртгэлтэй хувьцаат компани болсон бөгөөд зах зээл дээрээс 3.1 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн байдаг. 
Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нь жилдээ нийт 70,000 тн төмрийн хүдрийн баяжмалыг шууд ангижруулах  2 шугамтай.

Шууд ангижруулах технологи нь хамгийн сүүлийн үеийн шинэ технологи бөгөөд энэхүү үйлдвэр нь Монгол улсын энэ чиглэлийн анхдагч үйлдвэр юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
101 317 557 - 92 038 801 3 90,84% 9 278 756 922 9,16%
Овог Нэр Хувьцаа %
Дашзэгвэ Дагвадорж 6 554 434 6,47%
Бэрэн групп ХХК 53 227 714 52,54%
Бидисек ХК 28 552 697 28,18%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Б.Мөнхтөр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Батбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Лхагвадорж
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Чинбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Даянбилгүүн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Энхбат
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Энхболд
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Энхбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Алтансувд
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,  Сүхбаатар дүүрэг, 

Утас: (976) 7007 1888
Факс: (976) 7007 1888
Цахим шуудан:  beren@mongol.net
Вэб: www.beren.mn 
Facebook: 
Twitter: 
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2015-01-23 4 181 347 4,13% 115 480 854 905
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 31 403 862 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 8 355 569 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 23 048 292 700,00
Өр төлбөр 14 546 868 100,00
Эзэмшигчийн өмч 16 856 994 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 27 370 700,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 21 107 800,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 43 389 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -66 282 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ -0,65
Book value equity per share /BVPS/ 166,38
Price-earnings ratio -114,64
Price to book 0,45
Price to sales 277,63
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate 0,23
Net profit margin -2,42
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-24 75 75 75 75 40 65 79,94
2022-01-21 75 75 75 75 2759 75 79,94
2022-01-17 71,91 75 71,91 74,97 15970 65 79,95
2022-01-11 65 72 65 71,91 28085 71 71,99
2022-01-03 70,01 70,01 62,01 70 928 62,01 70
2021-12-31 70,45 70,45 70,45 70,45 16 70 70,43
2021-12-30 70 70 70 70 915836 62,01 70,45
2021-12-23 62,77 69,99 62,77 69,99 1148 62 71
2021-12-22 62,01 62,01 61,51 61,81 838 61,51 62,77
2021-12-21 62,77 62,77 62,77 62,77 1095 62,01 62,77
2021-12-17 62,4 62,77 62,4 62,77 4111 62,01 62,77
2021-12-15 62,4 62,4 62,4 62,4 500 62,01 62,4
2021-12-08 62,77 62,77 62,77 62,77 371 62,01 62,77
2021-12-03 62,77 62,77 62,77 62,77 1000 62,01 62,77
2021-11-29 62 63 62 62,77 1077 61,51 69,99
2021-11-25 63,13 63,13 63,12 63,12 930 61,51 63
2021-11-24 63,17 63,17 63,12 63,16 1919 63,13 65
2021-11-23 65 65 63,16 63,16 551 63,16 65
2021-11-15 70 70 70 70 205 63,16 76,49
2021-11-03 76,96 76,96 63,01 63,01 300 63,11 76,99
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй