МЕРЕКС

Сүүлийн арилжаа

МЕРЕКС ( MSE: MRX/540 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
22,00

0,00 (0,00%)

285

6 270

2019-09-19

“Мерекс”ХК-ийн бизнес нь барилгын материалын үйлдвэрлэлийн гол түүхий эд болох бетон зуурмаг үйлдвэрлэж, дотоодын зах зээлд нийлүүлдэг. 

Компани нь цагт 150 м3 бетон зуурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, TW-2500 маркийн дэвшилтэд төхөөрөмж бүхий БНСУ-д үйлдвэрлэгдсэн автоматжуулсан бетон зуурмагийн үйлдвэртэй. 

“Мерекс”ХК нь 2014 онд Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэгдэж, олон нийтэд IPO хийн хөрөнгө оруулалт татсан.   
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
65 005 000 - 59 711 708 5 91,86% 5 293 292 397 8,14%
Овог Нэр Хувьцаа %
У Мөнх-Эрдэнэ 7 801 000 12,00%
Mongolia Capital AG 4 934 547 7,59%
Д Батцэцэг 31 204 000 48,00%
Рийч Шел ХХК 16 329 650 25,12%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал М.Мөнхзолбоо

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Н.Улаанхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Мөнхзолбоо
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Жаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Золбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Ундрал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Батцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Ичинхорлоо
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Галбадрах
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Баттамир
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо
Утас: (976) 9910 224
Факс: (976) 
Цахим шуудан:   info@merex.mn 
Вэб: www.merex.mn 
Facebook: 
Twitter:  
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2016-12-20 31 204 000 48,00% 10 312 040 000
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 8 390 045 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 4 087 480 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 4 302 565 500,00
Өр төлбөр 2 821 000 600,00
Эзэмшигчийн өмч 5 569 045 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 142 775 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 245 754 200,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 54 401 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -157 380 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -2,42
Book value equity per share /BVPS/ 85,67
Price-earnings ratio -9,09
Price to book 0,26
Price to sales 10,02
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate -0,72
Net profit margin -1,10
Return on equity /ROE/ -0,03
Return on assets /ROA/ -0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-09-19 22 22 22 22 285 20 24,5
2019-09-09 22 22 22 22 1229 24
2019-09-02 24 24 24 24 1 22 24
2019-08-20 24 24 24 24 1 22 24
2019-08-16 23 23 22 22,88 33181 22 24
2019-08-13 23 23 22 22 4783 22 25,5
2019-08-12 22 22 22 22 1400 22 25,5
2019-08-08 25,5 25,5 25,5 25,5 200 23 25,5
2019-08-07 25,5 25,5 25 25 1300 23 25,5
2019-08-02 23,01 23,01 22 22,56 12602 22 26
2019-08-01 25 25 23 23,04 19608 22,1 26
2019-07-31 27 27 27 27 5090 25 27
2019-07-24 31 31 31 31 10 25 31
2019-07-17 31 31 31 31 600 22 31
2019-07-02 31,87 31,88 31,87 31,87 100 22 31,88
2019-07-01 31,9 31,9 31,9 31,9 100 22 31,88
2019-06-28 23 28,3 23 27,77 6207 20 28,75
2019-06-20 25 25 25 25 300 23 27
2019-06-18 25 25 25 25 315 23 27
2019-06-12 27 27 27 27 350 23 27
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй