МИК ХОЛДИНГ

Сүүлийн арилжаа

МИК ХОЛДИНГ ( MSE: MIK/542 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
14 110,00

910,00 (6,89%)

1

14 110

2023-05-29

“Мик холдинг”ХК-ийн гол бизнес нь ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа юм. 

Тус компани нь Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр 2015.12.24-ний өдөр өөрийн нийт хувьцааны 15% буюу 3,106,398 ширхэг хувьцаагаа олон нийтэд санал болгон арилжиж, зах зээл дээрээс 37.27 тэрбум төгрөг босгосон ба ингэснээр МХБиржийн бүртгэлийн I-р ангилалын анхны компани болсон. 

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
20 709 320 - 16 001 895 6 77,27% 4 707 425 213 22,73%
Овог Нэр Хувьцаа %
Худалдаа Хөгжлийн Банк 4 139 912 19,99%
Монгол Улсын Хөгжлийн Банк 3 081 955 14,88%
“Азиа дайверсифайд рийл истейд фанд нэг” ХХК 2 312 500 11,17%
Ти Ди Би Капитал ҮЦК 1 908 836 9,22%
Голомт банк 1 023 699 4,94%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга М.Мөнхбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Энхжин
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Анар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Т.Даваажав
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Батчимэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Үүрцайхбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Хашчулуун
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Э.Шижир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ө.Ганзориг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө 19, 10 давхарт
Утас: (976) 11- 328-267
Факс: (976) 11- 313 338
Цахим шуудан:   info@mik.mn
Вэб: www.mik.mn
Facebook: 
Twitter:  
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 76 979 095 582,71
Эргэлтийн хөрөнгө 3 431 745 451,01
Эргэлтийн бус хөрөнгө 73 547 350 131,70
Өр төлбөр 4 319 040 262,17
Эзэмшигчийн өмч 72 660 055 320,52
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 15 162 739,72
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 1 799 263 675,00
Үйл ажиллагааны зардал 883 015 470,34
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 836 497 477,93
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q2
Earning per share /EPS/ 40,39
Book value equity per share /BVPS/ 3 508,57
Price-earnings ratio 349,32
Price to book 4,02
Price to sales 19 271,48
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 55,17
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-05-29 14110 14110 14110 14110 1 11210 15000
2023-05-26 13200 13200 13200 13200 1 11200 14110
2023-05-24 13500 13500 11800 11970 10 11800 14110
2023-05-23 12000 12000 12000 12000 1 13500 14110
2023-05-03 15000 15000 14000 14110 79 15000
2023-05-01 15000 15000 15000 15000 1 9000 15000
2023-03-31 16500 16500 16500 16500 100 16990
2023-02-28 17000 17000 17000 17000 1 17000 17000
2023-02-27 17000 17000 17000 17000 5 13000 17000
2023-02-17 17000 17000 17000 17000 1 13000 18000
2023-02-15 18000 18000 18000 18000 1 13000 18000
2023-01-26 18500 18500 18500 18500 8 14100 18400
2023-01-25 18800 18800 18800 18800 472 18500 19000
2023-01-23 18900 18900 18900 18900 3 14100 18900
2023-01-10 19000 19000 19000 19000 300 14100 19000
2022-12-26 19000 20500 19000 20260 178 14000 0
2022-12-12 18950 18950 18950 18950 10 13500 18950
2022-12-08 18950 18950 18950 18950 1 13500 18950
2022-12-01 18900 18900 18900 18900 1 13500 19000
2022-11-29 17700 19000 17700 19000 180 13000 19000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2016 471,6 0,04%
2015 241,2
Тун удахгүй
Тун удахгүй