АЙТҮҮЛС

Сүүлийн арилжаа

АЙТҮҮЛС ( MSE: ITLS/543 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
86,00

4,69 (5,77%)

29870

2 568 820

2021-02-26

"Ай түүлс"ХК-ийн гол бизнес нь дата центрийн үйл ажиллагаа ба үндсэн, нөөц, клоуд майнинг фарм чиглэлээр 4 дата центртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлүүд:

1. Байршуулах үйлчилгээ: 

2. И-мэйл үйлчилгээ: 

3. Крипто майнинг: 

4. Домэйн нэрийн бүртгэл:

Компани 2011 онд байгуулагдсан бөгөөд 2017 онд "Хувьцаат компани" болон хэлбэрээ өөрчилсөн. 

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
34 452 124 - 21 929 263 3 63,65% 12 522 861 1 308 36,35%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ай Си Ти групп ХХК 13 563 801 39,37%
Стандарт инвестмент ҮЦК 3 607 137 10,47%
AFC UMBRELLA FUND 4 671 708 13,56%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Б.Тамир

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга А.Баттамир
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Тамир
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Хатанболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Улаанхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Эрдэнэжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Батцэцэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Тэмүүлэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн З.Мягмарсүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Гантуяа
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Амарын гудамж, 22-р байр
Утас: (976) 7575 5585
Цахим шуудан: info@itools.mn
Вэб: http://www.itools.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/itools.mn/
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 3 564 222 936,90
Эргэлтийн хөрөнгө 928 413 270,33
Эргэлтийн бус хөрөнгө 2 635 809 666,57
Өр төлбөр 101 874 873,40
Эзэмшигчийн өмч 3 462 348 063,50
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 3 234 368 647,18
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 282 146 791,96
Бусад орлого 25 496 493,83
Үйл ажиллагааны зардал 680 164 442,29
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 262 765 952,69
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ 7,63
Book value equity per share /BVPS/ 100,50
Price-earnings ratio 11,28
Price to book 0,86
Price to sales 0,92
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate 0,29
Net profit margin 0,08
Return on equity /ROE/ 0,08
Return on assets /ROA/ 0,07
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-02-26 88 88 85,99 86 29870 86 87
2021-02-25 89 89 81 81,31 57059 85 88
2021-02-24 95,8 95,8 85 89,29 24613 90 90
2021-02-23 98,4 98,4 95 95,35 65456 94,5 96
2021-02-22 98 100 98 98,53 124806 97 98
2021-02-19 89 93,5 88 93,03 93457 93 96
2021-02-18 77,5 85 75 81,31 107199 83,69 86
2021-02-17 77,31 77,31 74,02 74,97 13272 76 77,5
2021-02-16 78,8 79 77,3 77,65 6663 77,3 78,2
2021-02-15 79,84 79,84 77,3 79 12560 78 79
2021-02-11 79,84 79,84 78 78,68 736 77 79,84
2021-02-10 79,84 79,84 79 79,03 2090 78 79,84
2021-02-08 79 79 79 79 801 79 79,84
2021-02-05 79,79 79,8 79 79,04 497 78 79
2021-02-04 78,5 79,79 75,1 79,75 23368 79 79,79
2021-02-03 79 79,75 79 79 9160 75,1 79,75
2021-02-02 79 79 74 75,13 7640 74,6 79
2021-02-01 79,79 79,79 79,79 79,79 51 73,01 79,78
2021-01-29 76,12 79,83 70 79,82 118644 72,13 79,83
2021-01-28 79,8 79,85 79,8 79,85 500 76,11 79
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй