Айтүүлс ХК

Сүүлийн арилжаа

Айтүүлс ХК ( MSE: ITLS/543 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
64,64

0,00 (0,00%)

11

711

2024-06-14

"Ай түүлс"ХК-ийн гол бизнес нь дата центрийн үйл ажиллагаа ба үндсэн, нөөц, клоуд майнинг фарм чиглэлээр 4 дата центртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлүүд:

1. Байршуулах үйлчилгээ: 

2. И-мэйл үйлчилгээ: 

3. Крипто майнинг: 

4. Домэйн нэрийн бүртгэл:

Компани 2011 онд байгуулагдсан бөгөөд 2017 онд "Хувьцаат компани" болон хэлбэрээ өөрчилсөн. 

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
34 452 124 - 22 144 054 3 64,27% 12 308 070 2 222 35,73%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ай Си Ти групп ХХК 13 563 801 39,37%
Стандарт инвестмент ҮЦК 3 607 137 10,47%
AFC UMBRELLA FUND 4 671 708 13,56%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга А.Баттамир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Гантуяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Жавхлан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн З.Саранчимэг
ТУЗ-ийн гишүүн Д.Бүнчинсүрэн
ТУЗ-ийн гишүүн Г.Хатанболд
ТУЗ-ийн гишүүн Л.Золбаяр
ТУЗ-ийн гишүүн Ч.Мөнхжаргал
ТУЗ-ийн гишүүн З.Төрболд
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Амарын гудамж, 22-р байр
Утас: (976) 7575 5585
Цахим шуудан: info@itools.mn
Вэб: http://www.itools.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/itools.mn/
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 5 315 803 154,70
Эргэлтийн хөрөнгө 1 717 086 127,80
Эргэлтийн бус хөрөнгө 3 598 717 026,80
Өр төлбөр 1 302 706 743,60
Эзэмшигчийн өмч 4 013 096 411,10
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 3 904 083 856,40
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 803 346 511,10
Бусад орлого 7 581 127,10
Үйл ажиллагааны зардал 875 535 526,70
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 238 658 356,70
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 6,93
Book value equity per share /BVPS/ 116,48
Price-earnings ratio 9,33
Price to book 0,55
Price to sales 0,57
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 0,28
Net profit margin 0,06
Return on equity /ROE/ 0,06
Return on assets /ROA/ 0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-06-14 64,64 64,64 64,64 64,64 11 62,5 64,62
2024-06-13 64,64 64,64 64,64 64,64 18 63 64,64
2024-06-12 64,67 64,67 62 63,52 58 62 64,67
2024-06-11 64,78 64,78 64,77 64,77 197 58,1 64,77
2024-06-10 63 63 62,5 62,5 689 58,05 64,79
2024-06-07 64,78 64,79 64,78 64,79 196 63 64,79
2024-06-06 63,99 64,78 62,5 64,78 10179 63 64,78
2024-06-05 62,6 63,99 62,5 62,92 46 62,5 63,99
2024-06-04 62,5 63 62,5 62,62 4060 62,5 64
2024-06-03 62 62 62 62 1778 62 62,5
2024-05-30 61,99 61,99 61,99 61,99 212 60 61,99
2024-05-29 59,99 62 59,99 61,99 32837 60 61,99
2024-05-28 58,01 58,01 58,01 58,01 1000 58,01 59,99
2024-05-27 58,01 59,99 58,01 59 1292 59 59,99
2024-05-24 59 59 59 59 4 58,01 59
2024-05-21 59 59 59 59 1384 58,01 59
2024-05-20 59 59 59 59 7323 58 59
2024-05-17 58 59 58 59 49613 58 59
2024-05-16 58 58 58 58 23 57 58
2024-05-15 58 58 58 58 2011 57 58
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй