АЙТҮҮЛС

Сүүлийн арилжаа

АЙТҮҮЛС ( MSE: ITLS/543 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
67,97

2,95 (4,54%)

1576

107 121

2023-03-24

"Ай түүлс"ХК-ийн гол бизнес нь дата центрийн үйл ажиллагаа ба үндсэн, нөөц, клоуд майнинг фарм чиглэлээр 4 дата центртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлүүд:

1. Байршуулах үйлчилгээ: 

2. И-мэйл үйлчилгээ: 

3. Крипто майнинг: 

4. Домэйн нэрийн бүртгэл:

Компани 2011 онд байгуулагдсан бөгөөд 2017 онд "Хувьцаат компани" болон хэлбэрээ өөрчилсөн. 

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
34 452 124 - 21 943 194 3 63,69% 12 508 930 2 222 36,31%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ай Си Ти групп ХХК 13 563 801 39,37%
Стандарт инвестмент ҮЦК 3 607 137 10,47%
AFC UMBRELLA FUND 4 671 708 13,56%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Б.Тамир

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга А.Баттамир
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Тамир
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Хатанболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Улаанхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Амгаланбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Гантуяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Жавхлан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Даваа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн З.Саранчимэг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Амарын гудамж, 22-р байр
Утас: (976) 7575 5585
Цахим шуудан: info@itools.mn
Вэб: http://www.itools.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/itools.mn/
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 5 035 663 710,07
Эргэлтийн хөрөнгө 1 377 002 455,99
Эргэлтийн бус хөрөнгө 3 658 661 254,08
Өр төлбөр 1 261 225 655,75
Эзэмшигчийн өмч 3 774 438 054,32
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 3 877 499 813,66
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 303 172 617,20
Бусад орлого 52 181 818,19
Үйл ажиллагааны зардал 1 333 881 240,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 270 550 594,26
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ 7,85
Book value equity per share /BVPS/ 109,56
Price-earnings ratio 8,66
Price to book 0,62
Price to sales 0,60
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate 0,41
Net profit margin 0,07
Return on equity /ROE/ 0,07
Return on assets /ROA/ 0,05
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-03-24 67,95 67,97 67,95 67,97 1576 66 67,97
2023-03-23 65,01 67,96 65,01 65,02 1364 65,01 67,95
2023-03-22 67,97 67,97 67,97 67,97 78 65,02 67,96
2023-03-21 65,01 65,01 65,01 65,01 15 65,01 67,99
2023-03-20 68 68 68 68 130 65,01 67,99
2023-03-17 68 68 65 65 300 65 68
2023-03-16 64 65 63 63 2543 63 68
2023-03-15 64 65 64 64,01 150 62,01 64
2023-03-14 65 65 65 65 1020 62,01 65
2023-03-13 66 69,58 66 66 421 65 66
2023-03-10 69,75 69,75 65 66 1056 66 69,72
2023-03-09 69,78 69,78 65 65 9019 66 69,75
2023-03-07 69,8 69,8 69,8 69,8 706 65,3 69,78
2023-03-06 69,78 69,8 69,78 69,8 2937 65,3 69,8
2023-03-03 65 65 65 65 6 65,1 69,78
2023-03-02 62 69,79 61 69,79 2963 67 69,79
2023-03-01 61 61 61 61 340 61 69,79
2023-02-28 65,9 65,9 65,9 65,9 350 61 69,8
2023-02-27 65,9 65,9 60,12 60,12 104 60,12 65,9
2023-02-24 65,9 65,9 65,9 65,9 1 60,11 65,9
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй