МОНГОЛ БАЗАЛЬТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ( MSE: MBW/544 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
319,00

1,00 (0,31%)

13901

4 434 419

2019-07-22

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
56 417 000 - 39 491 900 5 70,00% 16 925 100 2 293 30,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2018-05-28 0 0,00% 0 0
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 29 314 877 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 6 519 191 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 22 795 685 700,00
Өр төлбөр 1 696 487 700,00
Эзэмшигчийн өмч 27 618 389 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 3 478 295 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 640 415 200,00
Бусад орлого 356 252 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 940 871 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 217 165 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 3,85
Book value equity per share /BVPS/ 489,54
Price-earnings ratio 82,87
Price to book 0,65
Price to sales 5,17
Dividend payout ratio 0,02
Dividend yield 319,00
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,24
Net profit margin 0,06
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-07-22 318 319 318 319 13901 319 319,9
2019-07-19 318,1 318,1 318 318 23287 318 319
2019-07-18 318 319 318 318,35 9059 318,1 319
2019-07-17 318 318 307,1 318 5577 318 318,1
2019-07-16 318 318,1 318 318,01 7800 308 318
2019-07-10 315 318 306,01 317,99 29813 306,01 318
2019-07-09 306,01 315 306,01 315 101991 315 318
2019-07-08 305 315 292 307,97 12073 305 315
2019-07-05 309 309 309 309 3652 305 315
2019-07-04 309 309 305 308,06 28859 309 315
2019-07-03 323 323 305 305,3 26589 309 310
2019-07-02 296 305 296 302,89 6400 300 322
2019-07-01 294,5 296 285 294,97 118024 295 296
2019-06-28 293 293 293 293 10693 293 294,5
2019-06-27 290 291 289 290,74 27585 278 292,8
2019-06-26 290 291 290 291 104909 290 291
2019-06-25 290 290 290 290 6649 290 294
2019-06-24 290 290 289 290 21041 290 293
2019-06-21 289 290 271 289,93 14137 276 290
2019-06-20 289 289 289 289 4139 289 290
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 1 0,00%
Тун удахгүй
Тун удахгүй