МОНГОЛ БАЗАЛЬТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ( MSE: MBW/544 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
180,46

0,16 (0,09%)

3999

721 660

2020-12-03

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
56 417 000 - 39 491 900 5 70,00% 16 925 100 2 269 30,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Лхагважав Ариунболд 20 140 869 35,70%
Пүрэвбанзрагч Сайнбилэг 7 503 461 13,30%
Ариунболд Энхгэрэл 3 949 190 7,00%
Ариунболд Энхмаа 3 949 190 7,00%
Ариунболд Энхжин 3 949 190 7,00%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал А.Энхгэрэл

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Л.Ариунболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Энхгэрэл
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Сайнбилэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Шаравсамбуу
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Хан Гю Бунг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ш.Энхтөр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Зоригтбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Т.Цэнд-аюуш
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2018-05-28 0 0,00% 0 0
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 29 350 979 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 5 441 931 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 23 909 047 500,00
Өр төлбөр 2 426 163 900,00
Эзэмшигчийн өмч 26 924 815 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 1 451 160 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 876 852 700,00
Бусад орлого 43 050 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 598 309 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 19 384 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ 0,34
Book value equity per share /BVPS/ 477,25
Price-earnings ratio 525,21
Price to book 0,38
Price to sales 7,02
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 0,40
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-12-03 180,31 189,89 180,01 180,46 3999 180,01 189,89
2020-12-02 180,3 180,3 180,3 180,3 1478 180,3 189,9
2020-12-01 189 189 189 189 9 180,21 188
2020-11-27 189 189,99 189 189,03 309 180,2 189,99
2020-11-24 185 185 180,1 182,05 900 180,15 190
2020-11-23 188 194,5 188 190 4026 185 190
2020-11-20 186 186 186 186 2 184 188
2020-11-19 185,99 188 185,99 188 56 186 188
2020-11-17 185,99 185,99 183 183 89 184 185,99
2020-11-12 188 188 188 188 4 185,99 188
2020-11-11 187,5 187,5 187,5 187,5 7 185,99 188
2020-11-10 186 187 186 186,39 2710 185,99 187,5
2020-11-06 180,11 186 180,01 186 11159 185,99 187
2020-11-04 180,1 187 180,1 187 412 180,1 187
2020-11-02 188 188 180 181,58 2795 181 188
2020-10-30 189,99 190 180 184,97 4509 180 188
2020-10-29 185 189 180 189 10551 181 189,99
2020-10-28 189,99 189,99 189,99 189,99 2 182 189,99
2020-10-23 190 190 181 181,1 1000 181,1 190
2020-10-22 190 190 190 190 300 190 191,99
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 4 0,02%
2018 1 0,00%
Тун удахгүй
Тун удахгүй