МОНГОЛ БАЗАЛЬТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ( MSE: MBW/544 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
214,60

-0,39 (-0,18%)

203

43 564

2020-06-04

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
56 417 000 - 39 491 900 5 70,00% 16 925 100 2 269 30,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Лхагважав Ариунболд 20 140 869 35,70%
Пүрэвбанзрагч Сайнбилэг 7 503 461 13,30%
Ариунболд Энхгэрэл 3 949 190 7,00%
Ариунболд Энхмаа 3 949 190 7,00%
Ариунболд Энхжин 3 949 190 7,00%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал А.Энхгэрэл

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Л.Ариунболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Энхгэрэл
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Сайнбилэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Шаравсамбуу
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Хан Гю Бунг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ш.Энхтөр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Зоригтбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Т.Цэнд-аюуш
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2018-05-28 0 0,00% 0 0
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 30 161 607 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 6 303 907 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 23 857 699 500,00
Өр төлбөр 3 030 508 500,00
Эзэмшигчийн өмч 27 131 098 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 4 270 598 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 908 268 300,00
Бусад орлого 287 296 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 263 135 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 335 035 600,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 5,94
Book value equity per share /BVPS/ 480,90
Price-earnings ratio 36,14
Price to book 0,45
Price to sales 2,83
Dividend payout ratio 0,05
Dividend yield 53,65
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,32
Net profit margin 0,08
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-06-04 214,6 214,6 214,6 214,6 203 215 247
2020-05-29 200 214,99 200 214,99 235 200 215
2020-05-28 200 200 200 200 9044 200 214
2020-05-27 208 208,01 200 200,52 6030 200 215
2020-05-21 208 208 208 208 550 208 215
2020-05-20 200 200 200 200 4342 200,01 215
2020-05-18 215 215 215 215 7 200,02 215
2020-05-14 215 215 215 215 730 200,02 215
2020-05-13 219 219 210 210 313 200,02 219
2020-05-12 200,02 220 200,02 220 26173 200,02 219
2020-05-07 206 210 206 208,4 50 201 210
2020-05-05 200,01 204,9 200 200,03 9488 200 204,9
2020-05-04 200,01 200,01 200 200 6006 200,1 204,9
2020-04-30 205 205 200 204,33 4986 200,01 205
2020-04-28 205 205 203 204 2741 202 204
2020-04-27 207 207 207 207 300 205,01 207
2020-04-24 210 210 210 210 14 207 210
2020-04-23 209,99 210 209,99 210 400 208 210
2020-04-22 210 210 210 210 914 207 209,99
2020-04-21 210 210 210 210 144 207 210
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 4 0,02%
2018 1 0,00%
Тун удахгүй
Тун удахгүй