МОНГОЛ БАЗАЛЬТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ( MSE: MBW/544 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
261,92

-17,08 (-6,12%)

25079

6 568 692

2019-01-23

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
56 417 000 - 39 491 900 5 70,00% 16 925 100 2 346 30,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2018-05-28 0 0,00% 0 0
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 28 942 434 913,00
Эргэлтийн хөрөнгө 6 894 693 815,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 22 047 741 097,00
Өр төлбөр 1 034 989 200,00
Эзэмшигчийн өмч 27 907 445 712,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 639 349 957,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 281 003 515,00
Бусад орлого 82 170 520,00
Үйл ажиллагааны зардал 603 852 797,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 190 695 038,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ 3,38
Book value equity per share /BVPS/ 494,66
Price-earnings ratio 77,49
Price to book 0,53
Price to sales 23,11
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 0,56
Net profit margin 0,30
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-01-23 270 272 260 261,92 25079 255 270
2019-01-22 279 279 279 279 1001 261 279
2019-01-21 295 295 262 268,96 31526 263 275
2019-01-17 298 298 298 298 150 271 295
2019-01-16 275 291 275 279,73 29099 271 299
2019-01-15 274 280 270 274,55 28880 265 280
2019-01-14 270 279 270 274 12337 260 274
2019-01-11 270 270 260 260,43 2605 260 270
2019-01-10 270 275 270 275 17255 272 275
2019-01-09 265 270 260 262,39 4150 261 270
2019-01-08 270 270 268,9 270 332 261 270
2019-01-07 265 270 260 270 2748 265 270
2019-01-04 260,5 275 260,5 265,1 4240 263 270
2019-01-03 268 270 260 260,52 33056 262 270
2019-01-02 260 264 260 264 43771 251 267
2018-12-31 264 264 235 241,08 73206 238 261
2018-12-28 265 265 241 257 4681 244 263
2018-12-27 268 268 258 261,06 1773 241,05 268
2018-12-26 250 267 235 259 113650 240 269
2018-12-25 250 273 237 270 63160 242 268
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй