МОНГОЛ БАЗАЛЬТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ( MSE: MBW/544 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
288,00

8,50 (3,04%)

50

14 400

2019-09-20

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
56 417 000 - 39 491 900 5 70,00% 16 925 100 2 244 30,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2018-05-28 0 0,00% 0 0
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 28 378 972 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 5 811 558 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 22 567 414 200,00
Өр төлбөр 823 442 000,00
Эзэмшигчийн өмч 27 555 530 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 1 118 083 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 501 236 800,00
Бусад орлого 217 979 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 689 093 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 123 316 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 2,19
Book value equity per share /BVPS/ 488,43
Price-earnings ratio 131,76
Price to book 0,59
Price to sales 14,53
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,55
Net profit margin 0,11
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-09-20 288 288 288 288 50 270 288
2019-09-19 270 289 270 279,5 2494 265 288
2019-09-16 290 290 280 280,06 5540 250 283
2019-09-13 282 290 280 282,35 1931 280 290
2019-09-12 290 290 280 280 3934 282 293
2019-09-11 292 300 290 296,55 7189 290 300
2019-09-10 300 304 300 300,27 1436 292 300
2019-09-09 310 310 308 309,99 134 295 304
2019-09-07 310 310 300 300,62 26674 291 310
2019-09-06 325 325 310 325 4186 310 325
2019-09-05 330 330 325 325 415 320 325
2019-09-04 330 338 330 338 4300 330 339
2019-09-02 344 344,5 330 330 701 315 330
2019-08-30 344 344 344 344 2030 315 344
2019-08-29 343,9 343,9 343,9 343,9 500 312 344
2019-08-28 340 343 340 342,1 1000 315 343,5
2019-08-27 330 344,9 320 338,54 8520 312 343
2019-08-26 306,1 345 306,1 344,99 3055 310 330
2019-08-23 344 345 344 345 2100 315 345
2019-08-22 340 348 340 345 2219 306,1 345
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 1 0,00%
Тун удахгүй
Тун удахгүй