МОНГОЛ БАЗАЛЬТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ( MSE: MBW/544 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
248,00

1,68 (0,68%)

8676

2 151 648

2019-05-20

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
56 417 000 - 39 491 900 5 70,00% 16 925 100 2 344 30,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2018-05-28 0 0,00% 0 0
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 29 314 877 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 6 519 191 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 22 795 685 700,00
Өр төлбөр 1 696 487 700,00
Эзэмшигчийн өмч 27 618 389 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 3 478 295 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 640 415 200,00
Бусад орлого 356 252 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 940 871 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 217 165 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 3,85
Book value equity per share /BVPS/ 489,54
Price-earnings ratio 64,43
Price to book 0,51
Price to sales 4,02
Dividend payout ratio 0,02
Dividend yield 248,00
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,24
Net profit margin 0,06
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-05-20 248 248,99 248 248 8676 248 248,99
2019-05-17 243 248 243 246,32 1484 248 248,99
2019-05-16 246 246 243 246 14452 243 248
2019-05-15 243 247 243 246 9024 243 246
2019-05-14 244 245 237 245 31269 243 245
2019-05-10 246 247 246 246,1 2837 244 246
2019-05-09 249,9 249,9 246 246 5524 246 248
2019-05-08 243,1 248,9 243 248,7 23399 247 249,9
2019-05-07 248 248,9 248 248,78 8236 243 248,9
2019-05-06 240 247 240 243,51 73787 240,1 243
2019-05-03 246 247 246 246,56 1350 242 247
2019-05-02 245 246 237 245,82 14801 240 246
2019-05-01 247 250 245 245,38 12607 245 245,51
2019-04-29 248,5 248,5 245 248,5 11840 245,1 248,9
2019-04-26 245,1 245,1 245 245 25106 243 248,5
2019-04-25 245 248,5 245 248 46303 245 248,9
2019-04-24 248,5 248,5 248,5 248,5 800 241 245
2019-04-23 240 249 240 249 1250 239,1 248,5
2019-04-22 254 254 250 250,22 3634 240 250
2019-04-19 250 250 240 240,18 3760 236 250,9
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 1 0,00%
Тун удахгүй
Тун удахгүй