МОНГОЛ БАЗАЛЬТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ( MSE: MBW/544 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
197,99

-0,01 (-0,01%)

19

3 762

2020-08-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
56 417 000 - 39 491 900 5 70,00% 16 925 100 2 264 30,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Лхагважав Ариунболд 20 140 869 35,70%
Пүрэвбанзрагч Сайнбилэг 7 503 461 13,30%
Ариунболд Энхгэрэл 3 949 190 7,00%
Ариунболд Энхмаа 3 949 190 7,00%
Ариунболд Энхжин 3 949 190 7,00%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал А.Энхгэрэл

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Л.Ариунболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Энхгэрэл
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Сайнбилэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Шаравсамбуу
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Хан Гю Бунг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ш.Энхтөр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Зоригтбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Т.Цэнд-аюуш
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2018-05-28 0 0,00% 0 0
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 29 350 979 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 5 441 931 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 23 909 047 500,00
Өр төлбөр 2 426 163 900,00
Эзэмшигчийн өмч 26 924 815 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 1 451 160 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 876 852 700,00
Бусад орлого 43 050 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 598 309 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 19 384 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ 0,34
Book value equity per share /BVPS/ 477,25
Price-earnings ratio 576,22
Price to book 0,41
Price to sales 7,70
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 0,40
Net profit margin 0,01
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-08-14 197,99 197,99 197,99 197,99 19 190,11 197,99
2020-08-13 198 198 198 198 200 190,12 197,99
2020-08-12 198 198 198 198 366 190,11 198
2020-08-11 198 198 198 198 35 190,11 198
2020-08-10 199 199 190,1 198,99 1083 198,99 199
2020-08-07 192 199 192 198,99 1135 190,1 198,99
2020-08-06 193 193 193 193 459 190 192
2020-08-05 191 193 191 191,04 2315 191 193
2020-08-04 191 198,99 191 198,99 764 192 198,99
2020-08-03 197 197 188 191 6108 188 191
2020-07-31 199 199 190 192,12 4956 190,02 199
2020-07-30 199,98 199,98 199,98 199,98 1380 195,22 199,99
2020-07-29 196 199,98 195,22 199,82 42094 195,22 199,98
2020-07-28 199,99 199,99 196 196,05 4386 196 199,99
2020-07-27 200 200 200 200 884 196,11 199,99
2020-07-24 208 208 200 200 10025 196,11 199,99
2020-07-23 196,1 196,1 196,1 196,1 2 208 208
2020-07-21 209,35 209,99 209,35 209,48 1000 195,5 209
2020-07-20 200 209 200 200 4118 195,3 209,35
2020-07-17 200,01 200,01 200 200 5178 195,5 209
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 4 0,02%
2018 1 0,00%
Тун удахгүй
Тун удахгүй