МОНГОЛ БАЗАЛЬТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ( MSE: MBW/544 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
247,28

-1,28 (-0,51%)

12065

2 983 433

2019-03-22

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
56 417 000 - 39 491 900 5 70,00% 16 925 100 2 368 30,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2018-05-28 0 0,00% 0 0
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 29 314 877 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 6 519 191 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 22 795 685 700,00
Өр төлбөр 1 696 487 700,00
Эзэмшигчийн өмч 27 618 389 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 3 478 295 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 640 415 200,00
Бусад орлого 356 252 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 940 871 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 217 165 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 3,85
Book value equity per share /BVPS/ 489,54
Price-earnings ratio 64,24
Price to book 0,51
Price to sales 4,01
Dividend payout ratio 0,02
Dividend yield 247,28
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,24
Net profit margin 0,06
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-03-22 250 250 246,5 247,28 12065 249 250
2019-03-21 250 250 246,7 248,56 2533 246,5 250
2019-03-20 248 253 247 247,75 24904 247 251
2019-03-19 245 250 241 250 17512 245 250
2019-03-18 251,1 259 246 249,99 16400 245,6 249,99
2019-03-15 251,1 251,1 247 248,1 18634 245 251,1
2019-03-14 251 251,49 249,5 250,52 10230 251,49 251,5
2019-03-13 251,9 251,9 250,5 250,5 7443 250,5 251,5
2019-03-12 250 256,9 250 252,81 24557 250,15 254
2019-03-11 246 254,9 246 250,01 8513 250 254,9
2019-03-07 248 250 247 247,85 14794 245 250
2019-03-06 250 250 249,9 249,97 18301 249 250
2019-03-05 250 255 248 252,1 5175 249 255
2019-03-04 256,6 256,6 250 253,89 7266 250 255
2019-03-01 255 255 250 255 1261 250 256,6
2019-02-28 256,9 256,9 241,01 250 10907 244 255
2019-02-27 257 257 246,5 252,85 2523 246,5 257
2019-02-26 256 257 241 245,35 13137 246 257
2019-02-25 259 259 255 257 16202 256 257
2019-02-22 255 257 250 250,93 11472 250 257
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 1 0,00%
Тун удахгүй
Тун удахгүй