МОНГОЛ БАЗАЛЬТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ( MSE: MBW/544 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
181,90

1,76 (0,98%)

90

16 371

2023-12-06

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
56 417 000 - 39 491 900 5 70,00% 16 925 100 2 441 30,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Лхагважав Ариунболд 20 140 869 35,70%
Пүрэвбанзрагч Сайнбилэг 7 503 461 13,30%
Ариунболд Энхгэрэл 3 949 190 7,00%
Ариунболд Энхмаа 3 949 190 7,00%
Ариунболд Энхжин 3 949 190 7,00%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал А.Энхгэрэл

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Л.Ариунболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Энхгэрэл
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн П.Сайнбилэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Шаравсамбуу
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Хан Гю Бунг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ш.Энхтөр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Зоригтбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Нямдорж
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2018-05-28 0 0,00% 0 0
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 40 381 064 407,20
Эргэлтийн хөрөнгө 12 013 091 422,94
Эргэлтийн бус хөрөнгө 28 367 972 984,26
Өр төлбөр 8 416 365 790,23
Эзэмшигчийн өмч 31 964 698 616,97
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 3 877 264 987,24
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 2 756 893 173,31
Бусад орлого 6 582 074,56
Үйл ажиллагааны зардал 720 890 789,80
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 363 610 136,91
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ 6,45
Book value equity per share /BVPS/ 566,58
Price-earnings ratio 28,22
Price to book 0,32
Price to sales 2,65
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate 0,29
Net profit margin 0,09
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-12-06 181,9 181,9 181,9 181,9 90 181 181,9
2023-12-05 181,9 181,9 180 180,14 117 180 181,9
2023-12-01 181,9 181,9 181,9 181,9 5 180 181,9
2023-11-30 182 182 180 180,18 1868 180 181,9
2023-11-28 180 182 180 182 183 180 182
2023-11-27 180,01 182,99 180,01 181,87 503 181 182,99
2023-11-24 180 180 180 180 818 180 182,99
2023-11-23 180,01 180,01 180 180 1020 180 182,99
2023-11-21 182,99 182,99 176,2 177,61 3114 176,26 182,99
2023-11-20 183 183 180 180 72159 176,2 182,99
2023-11-17 180 183,32 180 183,32 4437 180,1 183,33
2023-11-16 181 181 180 180 2050 180 183,33
2023-11-15 180,1 180,1 180 180,05 9000 181 183,49
2023-11-13 181 183,5 180,1 183,47 777 180,11 183,5
2023-11-09 180,05 181 180,05 180,91 3300 180,1 184,63
2023-11-07 184,63 184,63 184,63 184,63 10 181 184,63
2023-11-03 184 184 181 181 19 181 184
2023-11-02 184,99 184,99 184,99 184,99 1357 176,01 184,99
2023-11-01 189 189 189 189 93 176 189,97
2023-10-27 174,31 178 174,31 175,31 4110 175,01 189,97
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2022 20 0,09%
2021 17,09 0,10%
2020 2,87 0,02%
2019 4 0,02%
2018 1 0,00%
Тун удахгүй
Тун удахгүй