МОНГОЛ БАЗАЛЬТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ( MSE: MBW/544 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
324,14

-5,52 (-1,67%)

50564

16 389 816

2018-11-12

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
56 417 000 - 39 491 900 5 70,00% 16 925 100 2 421 30,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2018-05-28 0 0,00% 0 0
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 28 942 434 913,00
Эргэлтийн хөрөнгө 6 894 693 815,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 22 047 741 097,00
Өр төлбөр 1 034 989 200,00
Эзэмшигчийн өмч 27 907 445 712,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 639 349 957,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 281 003 515,00
Бусад орлого 82 170 520,00
Үйл ажиллагааны зардал 603 852 797,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 190 695 038,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ 3,38
Book value equity per share /BVPS/ 494,66
Price-earnings ratio 95,90
Price to book 0,66
Price to sales 28,60
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 0,56
Net profit margin 0,30
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-11-12 320 330 313,100006103516 324,140014648438 50564 315 328
2018-11-07 321 330 320 329,660003662109 8931 320 330
2018-11-06 315 333 315 331,25 28601 321 330
2018-11-05 320 335 310 316,690002441406 36365 313 330
2018-11-02 335 335 316 330 17015 315 320
2018-11-01 318 335 315 335 13688 318 330
2018-10-31 318 320 318 318 9670 318 320
2018-10-30 320 320 318,100006103516 318,100006103516 7100 318 318,100006103516
2018-10-29 338 338 317,010009765625 317,049987792969 4275 318 325
2018-10-26 339 339 338 339 800 321 339
2018-10-25 340 340 325 338,380004882813 17210 321 339
2018-10-24 335 342 330 338,399993896484 23229 340 343
2018-10-23 340 340 339 340 8782 335 344
2018-10-22 330 345 330 340,160003662109 7361 317 340
2018-10-19 330 330 320 326,640014648438 12720 317 330
2018-10-18 329 329 320 320,540008544922 8972 317 330
2018-10-17 320 325 320 321 9452 321 329
2018-10-16 320 320 315 315,640014648438 19307 311,100006103516 320
2018-10-15 320 323 316 320 18847 316,100006103516 325
2018-10-12 324 324 320 320,679992675781 4633 320 321
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй