МОНГОЛ БАЗАЛЬТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ БАЗАЛЬТ ( MSE: MBW/544 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
260,00

-1,99 (-0,76%)

710

184 600

2019-11-15

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
56 417 000 - 39 491 900 5 70,00% 16 925 100 2 243 30,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2018-05-28 0 0,00% 0 0
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 28 378 972 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 5 811 558 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 22 567 414 200,00
Өр төлбөр 823 442 000,00
Эзэмшигчийн өмч 27 555 530 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 1 118 083 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 501 236 800,00
Бусад орлого 217 979 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 689 093 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 123 316 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 2,19
Book value equity per share /BVPS/ 488,43
Price-earnings ratio 118,95
Price to book 0,53
Price to sales 13,12
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,55
Net profit margin 0,11
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-11-15 265 265 260 260 710 259,2 260
2019-11-14 259 267,99 259 261,99 6000 259 267,99
2019-11-13 268 268 252 259,69 8100 255 268
2019-11-12 252,1 268,9 252,1 268,87 1048 253 268,9
2019-11-11 269 269 269 269 200 252,1 269
2019-11-08 257,5 270 257,5 269 4250 253 268,8
2019-11-07 255 264,97 250 254,71 13730 252 260
2019-11-06 260 260 260 260 1000 250,01 266
2019-11-05 257 260 255 256,91 5295 255 266
2019-11-04 260 260 255,01 255,01 3507 255,01 270
2019-11-01 258,89 260 245 260 1860 255 260
2019-10-31 258,89 258,89 258,89 258,89 936 258,89 258,9
2019-10-30 256 258,9 256 258,89 1645 245 258,89
2019-10-29 257 258,5 245 258,5 2515 256 258,5
2019-10-28 250 258,9 249,9 258,9 7801 245 257
2019-10-24 252 258,9 252 258,9 441 251 258,9
2019-10-23 250 269,8 250 260 2783 251 260
2019-10-22 265 269,9 265 269,9 245 250 269,9
2019-10-18 268 270 268 270 2356 250 270
2019-10-17 272 272 272 272 10 250 268
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 1 0,00%
Тун удахгүй
Тун удахгүй