ЛэндМН ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

ЛэндМН ББСБ ХК ( MSE: LEND/545 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
66,28

0,58 (0,88%)

3029

200 762

2019-04-22

"Лэндмн ББСБ"-ийн гол бизнес нь цахим санхүүгийн үйлчилгээ бөгөөд Lendmn аппликейшнээр дамжуулан дотоодын иргэдэд зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Компани цаашид Lendmn аппликейшн-ийг олон улсын зах зээлд гаргахаар зорьж байгаа юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
800 000 000 - 600 000 000 1 75,00% 200 000 000 4 009 25,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Анд системс ХХК 600 000 000 75,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Бат-очир
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Болдбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цэвэгмид
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Энх-Амгалан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баярсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Гантулга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Боргил
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Жаргалсүрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Нью майнд групп ХХК-ийн байр
Утас: (976) 7707 0101 
Цахим шуудан: service@lend.mn 
Вэб: http://www.lend.mn 
Facebook: 

Twitter: 

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 24 323 437 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 23 677 602 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 645 834 700,00
Өр төлбөр 10 969 062 100,00
Эзэмшигчийн өмч 13 354 375 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 6 965 522 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 511 934 200,00
Бусад орлого 177 295 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 765 534 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 560 313 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 3,20
Book value equity per share /BVPS/ 16,69
Price-earnings ratio 20,71
Price to book 3,97
Price to sales 7,61
Dividend payout ratio 0,11
Dividend yield 66,28
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,93
Net profit margin 0,37
Return on equity /ROE/ 0,19
Return on assets /ROA/ 0,11
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-04-22 65,01 66,5 65,01 66,28 3029 65,1 66
2019-04-19 65,15 66,5 64,5 65,7 151708 65,01 66,5
2019-04-18 66,1 66,4 65,02 66,06 188840 65,01 66,4
2019-04-17 66,5 66,5 65 66,11 518732 66,1 66,4
2019-04-16 67,5 67,5 66 66,06 47243 65,51 67,5
2019-04-15 66,1 68 66 67,23 352319 66 67,5
2019-04-12 66,5 66,5 66 66,5 13045 66,01 67,5
2019-04-11 66 66,3 65 65,2 276043 65 66,3
2019-04-10 66,5 66,5 65,5 66 80803 66,1 66,5
2019-04-09 66,05 67 66 66,06 104448 65,8 66,9
2019-04-08 67,5 67,5 66,5 66,52 5364 66,5 67
2019-04-05 66,5 67,5 66,5 67,5 17132 66,6 67,5
2019-04-04 66,3 67,5 66 66,05 163500 66,5 67,5
2019-04-03 67 67 66,99 66,99 128804 66,9 67
2019-04-02 68 68 67 67,01 128845 67 68
2019-04-01 68 68,9 67 67,02 66466 66,3 68
2019-03-29 68,59 70 68,45 69,32 488636 69,98 69,99
2019-03-28 66,6 68,98 65,2 67,3 442376 67 68,4
2019-03-27 67 67 66,4 66,56 93371 66,3 66,6
2019-03-26 69 69 67 67 423135 66,8 67
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 1 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй