ЛэндМН ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

ЛэндМН ББСБ ХК ( MSE: LEND/545 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
29,96

0,50 (1,70%)

399

11 954

2020-09-24

"Лэндмн ББСБ"-ийн гол бизнес нь цахим санхүүгийн үйлчилгээ бөгөөд Lendmn аппликейшнээр дамжуулан дотоодын иргэдэд зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Компани цаашид Lendmn аппликейшн-ийг олон улсын зах зээлд гаргахаар зорьж байгаа юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
800 000 000 - 600 000 000 1 75,00% 200 000 000 4 464 25,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Анд системс ХХК 600 000 000 75,00%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал О.Болдбаатар

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Энх-Амгалан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баярсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Боргил
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Жаргалсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Болдбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цэвэгмид
ТУЗ-ийн дарга Ц.Одмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Номин
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Нью майнд групп ХХК-ийн байр
Утас: (976) 7707 0101 
Цахим шуудан: service@lend.mn 
Вэб: http://www.lend.mn 
Facebook: 

Twitter: 

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 47 096 268 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 45 676 078 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 420 190 600,00
Өр төлбөр 28 271 502 500,00
Эзэмшигчийн өмч 18 824 766 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 9 770 054 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 4 611 824 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 820 287 700,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ 3,53
Book value equity per share /BVPS/ 23,53
Price-earnings ratio 8,50
Price to book 1,27
Price to sales 2,45
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,29
Return on equity /ROE/ 0,15
Return on assets /ROA/ 0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-09-24 29,99 29,99 29,96 29,96 399 29,8 29,96
2020-09-23 29,9 29,9 29,4 29,46 231134 29,5 29,9
2020-09-22 30,56 30,56 29,7 29,83 110586 29,7 30
2020-09-21 30 30 29,9 29,9 9407 29,8 30,98
2020-09-18 30 30,52 29,73 29,81 146978 29,79 30
2020-09-17 30 30,5 30 30,01 90672 29,9 30
2020-09-16 30,99 30,99 29,69 30,03 323794 30 30,51
2020-09-15 30,99 31 30,1 30,24 32114 30,1 30,99
2020-09-14 30,6 30,99 30,6 30,99 13118 30,6 30,99
2020-09-11 30,98 30,99 30,98 30,99 12005 30,1 30,99
2020-09-10 30,99 30,99 30,05 30,99 6087 30,07 30,99
2020-09-09 30,1 30,99 30 30,98 322432 30,02 30,98
2020-09-08 30,03 31 30 31 125063 30,1 31
2020-09-07 31 31 30,02 30,16 211197 30,03 31
2020-09-04 31 31 30,01 30,17 301000 30,02 30,8
2020-09-03 31,5 31,5 30,2 30,43 385180 30,22 31
2020-09-02 31 31,5 31 31 13516 30,63 31
2020-09-01 31,5 31,5 31 31,07 2557 31 31,5
2020-08-31 31,5 31,5 30,6 31,47 19842 30,61 31,5
2020-08-28 31,5 31,5 31,5 31,5 570 30,5 31,5
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 1,5 0,04%
2018 1 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй