ЛэндМН ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

ЛэндМН ББСБ ХК ( MSE: LEND/545 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
29,68

0,68 (2,34%)

15578

462 355

2020-12-03

"Лэндмн ББСБ"-ийн гол бизнес нь цахим санхүүгийн үйлчилгээ бөгөөд Lendmn аппликейшнээр дамжуулан дотоодын иргэдэд зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Компани цаашид Lendmn аппликейшн-ийг олон улсын зах зээлд гаргахаар зорьж байгаа юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
800 000 000 - 600 000 000 1 75,00% 200 000 000 4 515 25,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Анд системс ХХК 600 000 000 75,00%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал О.Болдбаатар

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Энх-Амгалан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баярсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Боргил
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Жаргалсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Болдбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цэвэгмид
ТУЗ-ийн дарга Ц.Одмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Номин
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Нью майнд групп ХХК-ийн байр
Утас: (976) 7707 0101 
Цахим шуудан: service@lend.mn 
Вэб: http://www.lend.mn 
Facebook: 

Twitter: 

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 47 096 268 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 45 676 078 200,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 420 190 600,00
Өр төлбөр 28 271 502 500,00
Эзэмшигчийн өмч 18 824 766 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 9 770 054 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 4 611 824 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 820 287 700,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ 3,53
Book value equity per share /BVPS/ 23,53
Price-earnings ratio 8,42
Price to book 1,26
Price to sales 2,43
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,29
Return on equity /ROE/ 0,15
Return on assets /ROA/ 0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-12-03 29 29,7 29 29,68 15578 29 29,85
2020-12-02 29 29 29 29 934 28,53 29
2020-12-01 28,55 28,55 28,5 28,52 16626 29 29,8
2020-11-30 28,55 29,9 28,55 28,6 5724 28,51 28,55
2020-11-27 29,89 29,9 28,56 28,56 5285 28,55 29,9
2020-11-25 29,98 29,98 29,98 29,98 178 28,52 29,97
2020-11-24 29,98 29,98 28,5 28,79 30464 28,51 29,6
2020-11-23 30 30 29,04 29,99 37297 29,5 29,99
2020-11-20 30,5 30,5 29,04 29,55 213298 29,04 29,4
2020-11-19 30,75 30,75 30,4 30,4 37081 30,4 30,5
2020-11-18 29,5 30,9 28,03 30,71 345467 29,6 30,78
2020-11-17 28,5 28,5 28,5 28,5 1000 29 29,49
2020-11-13 28 28,45 28 28,06 34365 27,07 28
2020-11-12 27,05 28,2 27,05 28,01 6232 28 28,2
2020-11-11 27,6 28,39 27 28,24 214134 27,03 28,4
2020-11-10 28,4 28,4 27,51 28,39 16897 27,52 28,39
2020-11-09 27,01 28,46 27 27,53 50978 27,5 28,44
2020-11-06 29 29,54 28 28,46 30211 27,21 28
2020-11-05 28,54 28,54 28,4 28,46 54600 28,4 29
2020-11-04 29,9 29,9 28,5 28,56 148957 28,54 29,34
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 1,5 0,04%
2018 1 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй