ЛэндМН ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

ЛэндМН ББСБ ХК ( MSE: LEND/545 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
70,02

-0,76 (-1,07%)

231409

16 203 258

2019-02-19

"Лэндмн ББСБ"-ийн гол бизнес нь цахим санхүүгийн үйлчилгээ бөгөөд Lendmn аппликейшнээр дамжуулан дотоодын иргэдэд зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Компани цаашид Lendmn аппликейшн-ийг олон улсын зах зээлд гаргахаар зорьж байгаа юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
800 000 000 - 600 000 000 1 75,00% 200 000 000 3 845 25,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Анд системс ХХК 600 000 000 75,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Бат-очир
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Болдбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цэвэгмид
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Энх-Амгалан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баярсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Гантулга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Боргил
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Жаргалсүрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Нью майнд групп ХХК-ийн байр
Утас: (976) 7707 0101 
Цахим шуудан: service@lend.mn 
Вэб: http://www.lend.mn 
Facebook: 

Twitter: 

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 24 323 437 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 23 677 602 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 645 834 700,00
Өр төлбөр 10 969 062 100,00
Эзэмшигчийн өмч 13 354 375 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 6 965 522 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 511 934 200,00
Бусад орлого 177 295 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 765 534 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 560 313 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ 3,20
Book value equity per share /BVPS/ 16,69
Price-earnings ratio 21,88
Price to book 4,19
Price to sales 8,04
Dividend payout ratio 0,11
Dividend yield 70,02
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate 0,93
Net profit margin 0,37
Return on equity /ROE/ 0,19
Return on assets /ROA/ 0,11
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-02-19 71 71 69 70,02 231409 69,5 71
2019-02-18 71,1 71,1 69,5 70,78 129494 69,5 71
2019-02-15 71,08 72 70,02 71 66387 70,06 72
2019-02-14 73,8 73,8 71,04 73,5 6898 71,04 73,5
2019-02-13 74 74 72 73,8 13406 72 73,5
2019-02-12 74,5 74,5 72,1 72,49 20003 72,1 74
2019-02-11 75 75 72,5 75 119274 72,5 75
2019-02-04 74,9 74,9 74,8 74,8 10109 73 74,9
2019-02-02 74,41 74,9 74 74,51 37629 73 74,9
2019-02-01 75 75 72,2 74,41 235831 72,1 75
2019-01-31 75 75 72,1 74,37 1641491 72,1 75
2019-01-30 75 76 73 74,9 4255457 74 74,4
2019-01-29 68 75 68 72,71 2549629 73 76
2019-01-28 66 67,5 65,1 66,04 877094 66 67,5
2019-01-25 67,9 67,9 65,2 66,9 1010913 66 68
2019-01-24 66 66,9 65 66,51 336468 65,5 66
2019-01-23 66,99 66,99 65,05 66,17 96016 65,05 67
2019-01-22 66,99 66,99 65 65,57 114583 65 66,99
2019-01-21 66 66,4 65 66,32 106953 65,2 67
2019-01-18 67 67 66 66,28 214017 66 66,4
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 1 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй