ЛэндМН ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

ЛэндМН ББСБ ХК ( MSE: LEND/545 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
46,00

-1,00 (-2,13%)

22909

1 053 814

2019-10-21

"Лэндмн ББСБ"-ийн гол бизнес нь цахим санхүүгийн үйлчилгээ бөгөөд Lendmn аппликейшнээр дамжуулан дотоодын иргэдэд зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Компани цаашид Lendmn аппликейшн-ийг олон улсын зах зээлд гаргахаар зорьж байгаа юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
800 000 000 - 600 000 000 1 75,00% 200 000 000 4 138 25,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Анд системс ХХК 600 000 000 75,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Бат-очир
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Болдбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цэвэгмид
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Энх-Амгалан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баярсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Гантулга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Боргил
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Жаргалсүрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Нью майнд групп ХХК-ийн байр
Утас: (976) 7707 0101 
Цахим шуудан: service@lend.mn 
Вэб: http://www.lend.mn 
Facebook: 

Twitter: 

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 47 980 244 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 47 185 097 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 795 147 600,00
Өр төлбөр 33 133 673 700,00
Эзэмшигчийн өмч 14 846 571 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 7 704 947 700,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого -1 423 894 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 4 935 769 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 558 281 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 3,20
Book value equity per share /BVPS/ 18,56
Price-earnings ratio 14,38
Price to book 2,48
Price to sales 4,78
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,33
Return on equity /ROE/ 0,17
Return on assets /ROA/ 0,05
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-10-21 47 47 46 46 22909 46 47,5
2019-10-18 47,5 47,5 47 47 155 46,02 47
2019-10-17 47 47,5 46 47 23112 46 47,49
2019-10-16 47 48 47 47,49 9520 47 47,5
2019-10-15 46,02 46,02 45 45 60000 44,25 47,9
2019-10-14 49 49 45 46,1 117221 45,02 47,9
2019-10-11 49 49 48,99 48,99 2525 48 49
2019-10-10 49 49 45 46,78 120964 43,02 49
2019-10-09 49 49,98 49 49,97 6647 49 49,98
2019-10-08 48 49,97 48 48,11 33588 48 49,96
2019-10-07 50 50 49,99 49,99 401 49 49,99
2019-10-04 50 50 50 50 7390 49 50
2019-10-03 50 50 49 49 4213 48,2 50
2019-10-02 50,64 50,64 50 50 4128 49,71 50
2019-10-01 51 51 50,64 50,64 3457 50 50,64
2019-09-30 50,5 51 50 50,64 65618 48 51,4
2019-09-27 51 51,5 50,85 51,12 136052 50 51
2019-09-26 48 50,95 45 46,79 35462 47 50,85
2019-09-25 49,5 51 49 49,27 8737 48,1 50
2019-09-24 51,4 51,4 49,5 49,5 37091 49,2 49,5
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 1 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй