ЛЭНДМН ББСБ

Сүүлийн арилжаа

ЛЭНДМН ББСБ ( MSE: LEND/545 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
51,30

0,19 (0,37%)

104009

5 335 662

2023-12-06

"Лэндмн ББСБ"-ийн гол бизнес нь цахим санхүүгийн үйлчилгээ бөгөөд Lendmn аппликейшнээр дамжуулан дотоодын иргэдэд зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Компани цаашид Lendmn аппликейшн-ийг олон улсын зах зээлд гаргахаар зорьж байгаа юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
800 000 000 - 600 000 000 1 75,00% 200 000 000 7 142 25,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Анд системс ХХК 600 000 000 75,00%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал О.Болдбаатар

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Энх-Амгалан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баярсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Боргил
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Жаргалсүрэн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Болдбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цэвэгмид
ТУЗ-ийн дарга Ц.Одмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Өлзийбаяр
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Нью майнд групп ХХК-ийн байр
Утас: (976) 7707 0101 
Цахим шуудан: service@lend.mn 
Вэб: http://www.lend.mn 
Facebook: 

Twitter: 

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 93 825 765 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 92 630 624 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 195 141 100,00
Өр төлбөр 62 644 213 200,00
Эзэмшигчийн өмч 31 181 552 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 12 564 055 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 6 113 633 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 6 574 531 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 8 321 227 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ 10,40
Book value equity per share /BVPS/ 38,98
Price-earnings ratio 4,93
Price to book 1,32
Price to sales 3,27
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,66
Return on equity /ROE/ 0,27
Return on assets /ROA/ 0,09
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-12-06 51,99 51,99 51,1 51,3 104009 51,02 51,69
2023-12-05 51,99 52,7 51 51,11 49584 51,1 52
2023-12-04 51,06 52,7 51 51,04 86150 51,02 51,99
2023-12-01 52,98 52,98 52,9 52,98 6421 51,06 52,9
2023-11-30 54,45 54,45 50,2 50,96 55798 50,31 52,99
2023-11-29 53,01 54,09 50 52,07 228198 50,2 54,46
2023-11-28 53,99 54,49 53 54,09 113468 53,2 53,5
2023-11-27 52,9 54,61 52,9 53,95 98446 53,02 54,49
2023-11-24 52 53,9 52 52,55 39368 52,52 52,9
2023-11-23 53,99 53,99 51,5 52,02 110076 51,5 52
2023-11-22 54,6 54,62 53 54,39 22396 53,61 54
2023-11-21 50 54,65 50 54,64 43563 52,02 54,65
2023-11-20 48,04 50,09 48,02 50,07 87945 49,01 50
2023-11-17 48 48,86 47,99 48,06 162136 48,04 48,86
2023-11-16 47,8 47,9 47,5 47,8 69799 47,8 47,89
2023-11-15 47,8 47,8 47,5 47,5 398416 47,5 47,51
2023-11-13 47,9 48 47,8 47,97 27387 47,81 47,9
2023-11-10 47,8 47,9 47,79 47,8 16610 47,7 47,8
2023-11-09 47,99 48 47,71 47,8 29730 47,8 47,9
2023-11-08 48,01 48,01 47,8 47,98 182429 47,71 48
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2022 1,75 0,06%
2021 1,5 0,04%
2020 0,58 0,02%
2019 1,5 0,04%
2018 1 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй