Лэндмн ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

Лэндмн ББСБ ХК ( MSE: LEND/545 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
92,00

1,58 (1,75%)

72265

6 648 380

2024-06-14

"Лэндмн ББСБ"-ийн гол бизнес нь цахим санхүүгийн үйлчилгээ бөгөөд Lendmn аппликейшнээр дамжуулан дотоодын иргэдэд зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Компани цаашид Lendmn аппликейшн-ийг олон улсын зах зээлд гаргахаар зорьж байгаа юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
800 000 000 - 600 000 000 1 75,00% 200 000 000 8 015 25,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Анд системс ХХК 600 000 000 75,00%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ц.Ууганбаяр
Ерөнхий нягтлан бодогч Г.Золжаргал
Санхүү, үйл ажиллагааны газрын захирал М.Түвшинжаргал

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга О.Болдбаатар
ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Ууганбаяр
ТУЗ-ийн гишүүн Б.Хос-Эрдэнэ
ТУЗ-ийн гишүүн Кацухико Мадоно
ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Одмаа
ТУЗ-ийн гишүүн С.Энх-Амгалан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Жаргалсүрэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Боргил
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Нэргүй
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Нью майнд групп ХХК-ийн байр
Утас: (976) 7707 0101 
Цахим шуудан: service@lend.mn 
Вэб: http://www.lend.mn 
Facebook: 

Twitter: 

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 133 468 951 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 131 764 306 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 704 645 000,00
Өр төлбөр 90 737 012 000,00
Эзэмшигчийн өмч 42 731 939 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 47 842 587 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 9 527 344 000,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 10 259 564 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 19 795 816 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 24,74
Book value equity per share /BVPS/ 53,41
Price-earnings ratio 3,72
Price to book 1,72
Price to sales 1,54
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 0,80
Net profit margin 0,41
Return on equity /ROE/ 0,46
Return on assets /ROA/ 0,15
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-06-14 90 93 90 92 72265 91 92,5
2024-06-13 90,02 91,8 90 90,42 2218 89,01 91,8
2024-06-12 91,5 91,5 90 90 51290 90,01 91
2024-06-11 91,2 91,8 91,11 91,7 2784 91,12 91,8
2024-06-10 91,7 91,7 91,11 91,7 36525 91,11 91,7
2024-06-07 92 92 91,5 91,8 24757 91,46 91,8
2024-06-06 92 92 91,44 92 6277 91,5 92
2024-06-05 91,3 92 91,3 91,32 47468 91,4 92
2024-06-04 91,9 91,9 91,22 91,44 26450 91,23 91,9
2024-06-03 91,22 93,5 91,22 92 31195 91,24 92
2024-05-31 92 93 91,98 92,7 29616 92,01 93
2024-05-30 92 92 91,25 91,98 8891 91,25 92
2024-05-29 91,22 92,99 91,22 92,6 7178 92,5 92,6
2024-05-28 92,99 92,99 92,99 92,99 3326 91,28 92,99
2024-05-27 93,5 93,5 91,55 93 2919 91,26 92,99
2024-05-24 91,55 93,5 91,22 93,5 175382 91,28 93,5
2024-05-22 92 92 91,11 91,55 39013 91,23 91,98
2024-05-21 92 92 91,5 91,83 15707 91,11 92
2024-05-20 91,99 92 91,04 91,64 12195 91,52 92
2024-05-17 91,04 91,99 91,04 91,99 33768 91,05 91,99
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2022 1,75 0,06%
2021 1,5 0,04%
2020 0,58 0,02%
2019 1,5 0,04%
2018 1 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй