ЛэндМН ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

ЛэндМН ББСБ ХК ( MSE: LEND/545 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
32,98

1,49 (4,73%)

304899

10 055 569

2020-04-07

"Лэндмн ББСБ"-ийн гол бизнес нь цахим санхүүгийн үйлчилгээ бөгөөд Lendmn аппликейшнээр дамжуулан дотоодын иргэдэд зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Компани цаашид Lendmn аппликейшн-ийг олон улсын зах зээлд гаргахаар зорьж байгаа юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
800 000 000 - 600 000 000 1 75,00% 200 000 000 4 266 25,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Анд системс ХХК 600 000 000 75,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Бат-очир
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Болдбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цэвэгмид
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Энх-Амгалан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баярсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Гантулга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Боргил
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Жаргалсүрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Нью майнд групп ХХК-ийн байр
Утас: (976) 7707 0101 
Цахим шуудан: service@lend.mn 
Вэб: http://www.lend.mn 
Facebook: 

Twitter: 

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 58 100 953 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 56 596 850 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 504 103 300,00
Өр төлбөр 40 902 475 300,00
Эзэмшигчийн өмч 17 198 478 600,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 13 666 841 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 6 016 664 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 4 910 189 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 6,14
Book value equity per share /BVPS/ 21,50
Price-earnings ratio 5,37
Price to book 1,53
Price to sales 1,93
Dividend payout ratio 0,09
Dividend yield 21,99
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,36
Return on equity /ROE/ 0,29
Return on assets /ROA/ 0,08
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-04-07 31,85 35 31,8 32,98 304899 32 34,5
2020-04-06 31 31,69 31 31,49 54996 30,4 31,69
2020-04-03 30,5 30,99 30,5 30,99 82348 30,1 31
2020-04-02 31 31 30,02 30,99 20212 30,02 30,99
2020-04-01 31 31 30 30 42772 30,01 31
2020-03-31 30,9 31 29,41 29,98 86758 29,41 31
2020-03-30 30 30,96 29,23 29,94 72325 30 30,9
2020-03-27 31 31 29,5 30,96 25960 29,81 30,99
2020-03-26 31,4 31,4 29,99 30,31 136763 29,5 31,3
2020-03-25 30 31,5 30 31,5 48541 30,1 31,5
2020-03-24 29,9 31,8 28,6 31,5 21060 30,1 31,8
2020-03-23 28,05 30 28,02 29,92 58403 28,5 28
2020-03-20 30,2 30,2 28,05 28,46 176807 28,05 29,97
2020-03-19 33,2 33,2 30,04 31,66 65154 30,12 31,5
2020-03-18 34 34 33 33 22887 32,2 33
2020-03-17 34,12 34,12 32 34 256731 32,2 34
2020-03-16 35 35 34,12 34,12 1106 34,12 34,5
2020-03-13 35 35 33,8 34,98 72691 34,01 35
2020-03-12 36,5 36,5 33,98 34,11 108811 35 35,5
2020-03-11 37 38,4 36,99 36,99 8303 36,5 36,99
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 1,5 0,04%
2018 1 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй