ЛэндМН ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

ЛэндМН ББСБ ХК ( MSE: LEND/545 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
69,38

0,38 (0,55%)

27752

1 925 434

2018-12-14

"Лэндмн ББСБ"-ийн гол бизнес нь цахим санхүүгийн үйлчилгээ бөгөөд Lendmn аппликейшнээр дамжуулан дотоодын иргэдэд зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Компани цаашид Lendmn аппликейшн-ийг олон улсын зах зээлд гаргахаар зорьж байгаа юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
800 000 000 - 600 000 000 1 75,00% 200 000 000 3 799 25,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Анд системс ХХК 600 000 000 75,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Бат-очир
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Болдбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цэвэгмид
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Энх-Амгалан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баярсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Гантулга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Боргил
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Жаргалсүрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Нью майнд групп ХХК-ийн байр
Утас: (976) 7707 0101 
Цахим шуудан: service@lend.mn 
Вэб: http://www.lend.mn 
Facebook: 

Twitter: 

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 14 133 293 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 13 624 005 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 509 287 700,00
Өр төлбөр 2 116 631 800,00
Эзэмшигчийн өмч 12 016 661 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 2 622 345 200,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 190 324 700,00
Бусад орлого 100 970 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 150 164 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 241 263 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ 1,55
Book value equity per share /BVPS/ 15,02
Price-earnings ratio 44,72
Price to book 4,62
Price to sales 21,17
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 0,93
Net profit margin 0,47
Return on equity /ROE/ 0,10
Return on assets /ROA/ 0,09
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-12-14 69 69,5 69 69,38 27752 69,09 69,5
2018-12-13 68,99 69 68,99 69 4857 68 69
2018-12-12 69 69 67 67,98 137510 68 68,99
2018-12-11 70 70 69,97 69,97 10556 68 69,97
2018-12-10 69 69,5 66 68,0699996948242 588244 66 70
2018-12-07 70 70 69,0100021362305 69,9800033569336 87463 69 70
2018-12-06 69 70,9000015258789 69 69,4100036621094 100075 69,3000030517578 70,5
2018-12-05 70,0500030517578 70,9000015258789 68 68,1699981689453 2236715 68,5 70,9000015258789
2018-12-04 70,5 71 70,5 71 62315 70,5 71
2018-12-03 71,4000015258789 71,4000015258789 70,5 70,8300018310547 183723 70,5 71
2018-11-30 71,4000015258789 71,4000015258789 71 71,1500015258789 110262 70 71,4000015258789
2018-11-29 71 71,4000015258789 70,5 70,7399978637695 31184 71 71,4000015258789
2018-11-28 71,4000015258789 71,4000015258789 70 70,9000015258789 30503 71 71,3899993896484
2018-11-27 70 71 70 70 2274053 70 71,4
2018-11-23 68,0999984741211 71,5 68 70,9599990844727 177191 71 71,5
2018-11-22 70,4899978637695 71 68 68,9499969482422 48514 68 70,9000015258789
2018-11-21 70,5 70,5 70,5 70,5 90 70 70,4899978637695
2018-11-20 73,6999969482422 73,6999969482422 68 69,7799987792969 200608 68,5 70,5
2018-11-19 73,6999969482422 73,6999969482422 70 70,1800003051758 424680 70 72
2018-11-17 73 73 72 73 13496 72 73,6999969482422
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй