ЛэндМН ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

ЛэндМН ББСБ ХК ( MSE: LEND/545 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
58,50

0,50 (0,86%)

209213

12 238 961

2018-07-20

"Лэндмн ББСБ"-ийн гол бизнес нь цахим санхүүгийн үйлчилгээ бөгөөд Lendmn аппликейшнээр дамжуулан дотоодын иргэдэд зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Компани цаашид Lendmn аппликейшн-ийг олон улсын зах зээлд гаргахаар зорьж байгаа юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
800 000 000 - 600 000 000 1 75,00% 200 000 000 3 727 25,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Анд системс ХХК 600 000 000 75,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Бат-очир
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Болдбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цэвэгмид
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Энх-Амгалан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баярсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Гантулга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Боргил
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Жаргалсүрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Нью майнд групп ХХК-ийн байр
Утас: (976) 7707 0101 
Цахим шуудан: service@lend.mn 
Вэб: http://www.lend.mn 
Facebook: 

Twitter: 

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 7 129 427 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 6 685 219 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 444 208 000,00
Өр төлбөр 1 110 888 000,00
Эзэмшигчийн өмч 6 018 539 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 888 422 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 855 723 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 23 921 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ N/A
Book value equity per share /BVPS/ N/A
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio N/A
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-07-20 58 58,9900016784668 58 58,5 209213 58 58,4000015258789
2018-07-19 58 58 57,2000007629395 58 45654 57,5 58
2018-07-18 58,5 58,5 57 58,5 212667 57,5 58,5
2018-07-17 58,9000015258789 58,9000015258789 56,5 56,5400009155273 1384655 56,5 58,9000015258789
2018-07-16 58 59 58 58,9900016784668 182602 58,5 58,9900016784668
2018-07-10 57,0999984741211 58,9900016784668 57,0999984741211 58,9799995422363 103543 58 58,9900016784668
2018-07-09 57 58,9900016784668 57 57,4199981689453 174645 57 58,9900016784668
2018-07-06 57 57,5 56,5 56,5999984741211 94002 56,5 57,5
2018-07-05 57 57,5 57 57,3699989318848 87074 57 57,5
2018-07-04 56 57,5 56 56,9799995422363 103148 56,6100006103516 57
2018-07-03 57 57 56 56 38249 56 56,5
2018-07-02 56,5099983215332 57 56,5099983215332 57 81515 57 57,5
2018-06-29 55,5 57,4000015258789 55,5 56,4000015258789 187207 55,6300010681152 57,5
2018-06-28 58,0999984741211 58,0999984741211 55,1100006103516 56,810001373291 192356 56 57,9900016784668
2018-06-27 58,7000007629395 58,75 58 58,75 171355 58,0999984741211 58,75
2018-06-26 59 59 57,810001373291 58,5499992370605 199455 58,7000007629395 58,75
2018-06-25 58 59 58 58,8600006103516 325684 58,310001373291 58,9900016784668
2018-06-22 58 58,0099983215332 57,2000007629395 57,8199996948242 51356 57,5200004577637 58
2018-06-21 58,5 58,5 57 57,2400016784668 283640 57,0099983215332 58,9700012207031
2018-06-20 59 59 57,5999984741211 57,9199981689453 145880 58,5 59
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй