ЛэндМН ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

ЛэндМН ББСБ ХК ( MSE: LEND/545 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
46,61

-0,67 (-1,42%)

732104

34 123 368

2018-04-20

"Лэндмн ББСБ"-ийн гол бизнес нь цахим санхүүгийн үйлчилгээ бөгөөд Lendmn аппликейшнээр дамжуулан дотоодын иргэдэд зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Компани цаашид Lendmn аппликейшн-ийг олон улсын зах зээлд гаргахаар зорьж байгаа юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
800 000 000 - 600 000 000 1 75,00% 200 000 000 4 578 25,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Анд системс ХХК 600 000 000 75,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Нью майнд групп ХХК-ийн байр
Утас: (976) 7707 0101 
Цахим шуудан: service@lend.mn 
Вэб: http://www.lend.mn 
Facebook: 

Twitter: 

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 7 129 427 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 6 685 219 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 444 208 000,00
Өр төлбөр 1 110 888 000,00
Эзэмшигчийн өмч 6 018 539 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 888 422 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 855 723 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 23 921 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ N/A
Book value equity per share /BVPS/ N/A
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio N/A
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-04-20 47,5 48,2000007629395 46 46,6100006103516 732104 46,2000007629395 47,5
2018-04-19 47,2000007629395 48 46,0999984741211 47,2799987792969 186136 47 47,7999992370605
2018-04-18 47 48,5 46 47,0900001525879 1130928 47 47,689998626709
2018-04-17 43,2099990844727 49 43,2099990844727 47,2000007629395 1534085 45 47,5
2018-04-16 43,7999992370605 45 43 44,7700004577637 1342032 43 45
2018-04-13 40,6500015258789 45 40,6500015258789 43,7900009155273 848043 42,5 44,9900016784668
2018-04-12 41 43,9900016784668 40 42,689998626709 1056474 43,8899993896484 43,8800010681152
2018-04-11 42,5 42,9000015258789 40 41,2799987792969 596998 40,2900009155273 42,9000015258789
2018-04-10 40,0999984741211 43 40 42,0900001525879 1143249 40,5999984741211 42,9799995422363
2018-04-09 43,9900016784668 43,9900016784668 39,7999992370605 41,189998626709 668247 40,0999984741211 41,9000015258789
2018-04-06 42 44 41,5 42,810001373291 490731 43,9900016784668 43,9900016784668
2018-04-05 44,9500007629395 44,9500007629395 41,0999984741211 41,7200012207031 692020 42 42
2018-04-04 43,0499992370605 45,9900016784668 43 44,5299987792969 1002802 43,0999984741211 44,939998626709
2018-04-03 42,2999992370605 46,2599983215332 42,2999992370605 44,9500007629395 784195 44 46,2599983215332
2018-04-02 46,5 46,5 41,5 42,9799995422363 612906 42 45
2018-03-30 46,9000015258789 47 44 46,2599983215332 345427 45,0099983215332 46,7999992370605
2018-03-29 46,2000007629395 49,1300010681152 44 45,5099983215332 2135174 46,5 46,9000015258789
2018-03-28 39 43,7000007629395 39 43,6500015258789 723547 43,7000007629395 44
2018-03-27 41 41 36,0200004577637 38 2769088 36,0099983215332 40
2018-03-26 46 47 39,2099990844727 40,3699989318848 3835874 41 42
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй