ЛэндМН ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

ЛэндМН ББСБ ХК ( MSE: LEND/545 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
74,17

1,22 (1,67%)

2970092

220 291 718

2018-10-19

"Лэндмн ББСБ"-ийн гол бизнес нь цахим санхүүгийн үйлчилгээ бөгөөд Lendmn аппликейшнээр дамжуулан дотоодын иргэдэд зээлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Компани цаашид Lendmn аппликейшн-ийг олон улсын зах зээлд гаргахаар зорьж байгаа юм.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
800 000 000 - 600 000 000 1 75,00% 200 000 000 3 724 25,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Анд системс ХХК 600 000 000 75,00%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Бат-очир
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Болдбаатар
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Цэвэгмид
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Дэлгэржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Энх-Амгалан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баярсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Гантулга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Боргил
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Жаргалсүрэн
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Нью майнд групп ХХК-ийн байр
Утас: (976) 7707 0101 
Цахим шуудан: service@lend.mn 
Вэб: http://www.lend.mn 
Facebook: 

Twitter: 

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 14 133 293 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 13 624 005 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 509 287 700,00
Өр төлбөр 2 116 631 800,00
Эзэмшигчийн өмч 12 016 661 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 2 622 345 200,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 190 324 700,00
Бусад орлого 100 970 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 150 164 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 241 263 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ 1,55
Book value equity per share /BVPS/ 15,02
Price-earnings ratio 47,80
Price to book 4,94
Price to sales 22,63
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate 0,93
Net profit margin 0,47
Return on equity /ROE/ 0,10
Return on assets /ROA/ 0,09
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-10-19 73,5 74,5 69,0199966430664 74,1699981689453 2970092 74,5 75
2018-10-18 72,5 73 72 72,9499969482422 52390 72 73,5
2018-10-17 71,5 72,5 71,5 72,0100021362305 157742 71,6999969482422 72,5
2018-10-16 72 72 70 70,25 155118 70 71,5
2018-10-15 71 73 71 72,4499969482422 186789 71,3000030517578 72
2018-10-12 72 73,5 69 70,0999984741211 477684 70,0100021362305 73,8000030517578
2018-10-11 70 73,9000015258789 69,1999969482422 70,7699966430664 156232 70,1999969482422 73,8000030517578
2018-10-10 74,1999969482422 76 69 70,379997253418 519374 69 70
2018-10-09 73 76 72,9000015258789 75,1800003051758 650389 73 76
2018-10-08 72,9800033569336 74 71 73,3499984741211 331486 73,5 74,9700012207031
2018-10-05 67,4000015258789 72 67 70,5699996948242 420637 70 72,9899978637695
2018-10-04 63 67 63 66 2588945 65,5999984741211 67,4000015258789
2018-10-03 66,9000015258789 66,9000015258789 60,5 61,6399993896484 2921541 61 67,5
2018-10-02 66,9000015258789 68,5 66,9000015258789 67 170703 66,9000015258789 68
2018-10-01 67 67 64 66,6399993896484 151145 66 66,9000015258789
2018-09-28 67 67 66 66,0500030517578 58775 65,0899963378906 67,5
2018-09-27 67 68 67 67,0199966430664 30239 67 68,5
2018-09-26 67 67 66 66,5 132997 66,5 67
2018-09-25 67 67 66,0599975585938 66,120002746582 251024 66,0500030517578 66,0599975585938
2018-09-24 66,5 67,5 66,0999984741211 66,1999969482422 293642 66,0999984741211 67
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй