ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН

Сүүлийн арилжаа

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН ( MSE: ERDN/546 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
799,09

-16,20 (-1,99%)

6785

5 421 826

2023-12-06

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн ХК-ийн гол бизнес нь уул уурхайн хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа юм.

Компани 2000 онд байгуулагдсан бөгөөд 2004 онд Торонтогийн Хөрөнгийн Бирж дээр /MSX:ERD/ бүртгэгдсэн. Харин 2018 оны 4 сард Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэгдсэнээр Монголын биржид бүртгэгдсэн анхны давхар бүртгэлтэй компани болсон юм.

Тус компанийн хувьд Монгол Улсад ашигт малтмалын хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг бөгөөд Баянхөндий болон Алтан нар алтны, зэс, молибденийн Зуун мод, зэс алтны Хөвийн хар зэрэг төслийг хэрэгжүүлж байна.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
344 547 130 - 331 403 026 1 96,19% 13 144 104 6 860 3,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Бидисек ХК 708 521 0,21%
Цэндсүрэн Тэмүүлэн 198 955 0,06%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Крофт Т.Лэйтон
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Акерли Петер
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн МакДоналд Кеннет
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Биолик Анна Г.
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Бюрн Жон П.
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн МакРэй Камерон
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Мошер Дэвид В.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Төв байр:

Метрополитан Плейс 1480 тоот, Вайс гудамж 99, Халифакс хот, Нова Скошиа муж, Канад улс

Утас: 1-902-423-6419

Төлөөлөгчийн газрын хаяг:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж 6/6 Монруд ХХК-ийн байр

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2018-06-20 0 0,00% 0 0
2021-01-12 786 260 0,23% 1000 786 260 000
2022-03-30 315 279 0,09% 795 250 646 805
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 162 457 504 349,00
Эргэлтийн хөрөнгө 36 090 249 603,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 126 367 254 747,00
Өр төлбөр 36 744 426 654,00
Эзэмшигчийн өмч 125 713 077 695,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 430 347 762,00
Үйл ажиллагааны зардал 9 123 706 963,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -11 092 545 902,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ -32,22
Book value equity per share /BVPS/ 365,13
Price-earnings ratio -24,80
Price to book 2,19
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,09
Return on assets /ROA/ -0,07
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-12-06 800 800,01 790 799,09 6785 807,11 854,94
2023-12-05 815 835 815 815,29 4770 815,01 854,97
2023-12-04 855 855 840 840 4399 835 854,97
2023-12-01 820 830 780 830 11215 830 855
2023-11-30 854 855 835 846,24 770 835,01 855
2023-11-29 854 854 848 850 1607 850 854
2023-11-28 859,99 859,99 859,99 859,99 1 848,1 855
2023-11-27 855 855 848,11 848,26 555 848,1 859,99
2023-11-24 848 850 848 849,84 1910 836 855
2023-11-23 832 850 832 840,47 1250 835 848
2023-11-22 832 832,11 832 832,11 5106 832,11 850
2023-11-21 833,13 850 833,13 850 520 833,11 850
2023-11-20 860 860 833,1 833,15 270 833,15 860
2023-11-17 860 860 860 860 2 832,03 860
2023-11-16 834 860 830,31 830,31 1592 830,32 860
2023-11-15 859 859 820,01 834,72 3625 830,02 859
2023-11-13 850 859 850 859 2011 850,03 859
2023-11-10 865 865 860 860 1119 850,02 860
2023-11-09 845,01 880 845,01 880 514 865 880
2023-11-08 847,01 847,01 847,01 847,01 20 847,01 881
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй