ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН

Сүүлийн арилжаа

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН ( MSE: ERDN/546 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
911,81

0,63 (0,07%)

430

392 078

2023-06-06

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн ХК-ийн гол бизнес нь уул уурхайн хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа юм.

Компани 2000 онд байгуулагдсан бөгөөд 2004 онд Торонтогийн Хөрөнгийн Бирж дээр /MSX:ERD/ бүртгэгдсэн. Харин 2018 оны 4 сард Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэгдсэнээр Монголын биржид бүртгэгдсэн анхны давхар бүртгэлтэй компани болсон юм.

Тус компанийн хувьд Монгол Улсад ашигт малтмалын хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг бөгөөд Баянхөндий болон Алтан нар алтны, зэс, молибденийн Зуун мод, зэс алтны Хөвийн хар зэрэг төслийг хэрэгжүүлж байна.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
344 279 516 - 330 950 185 1 96,13% 13 329 331 6 828 3,87%
Овог Нэр Хувьцаа %
Бидисек ХК 708 521 0,21%
Цэндсүрэн Тэмүүлэн 198 955 0,06%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Крофт Т.Лэйтон
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Акерли Петер
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн МакДоналд Кеннет
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Биолик Анна Г.
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Бюрн Жон П.
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн МакРэй Камерон
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Мошер Дэвид В.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Төв байр:

Метрополитан Плейс 1480 тоот, Вайс гудамж 99, Халифакс хот, Нова Скошиа муж, Канад улс

Утас: 1-902-423-6419

Төлөөлөгчийн газрын хаяг:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж 6/6 Монруд ХХК-ийн байр

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2018-06-20 0 0,00% 0 0
2021-01-12 786 260 0,23% 1000 786 260 000
2022-03-30 315 279 0,09% 795 250 646 805
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 133 517 752 358,00
Эргэлтийн хөрөнгө 22 518 175 141,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 110 999 577 217,00
Өр төлбөр 2 310 324 177,00
Эзэмшигчийн өмч 131 207 428 181,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 28 069 210,00
Үйл ажиллагааны зардал 15 294 364 303,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -22 652 759 427,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ -71,17
Book value equity per share /BVPS/ 412,20
Price-earnings ratio -12,81
Price to book 2,21
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,17
Return on assets /ROA/ -0,17
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-06-06 919,5 919,5 911,1 911,81 430 900 919,4
2023-06-05 919,5 919,5 900 911,18 3328 892,01 919,5
2023-06-02 900 920 900 911,35 603 890 920
2023-05-31 895 919 870 899,43 31602 881 920
2023-05-30 890 895 882 894,83 44894 882 900
2023-05-29 917,9 917,9 861 866,63 1156 862 890
2023-05-26 917,9 917,9 860 891,51 5692 900 917,9
2023-05-25 909 918 909 918 314 915 917,9
2023-05-24 900 918 900 918 201 900,01 918
2023-05-23 900 900 900 900 172 899,01 900
2023-05-22 910 917,99 899 899,82 3635 900 917,99
2023-05-19 900 900 899 899,41 2285 900,01 910
2023-05-18 900 900 899 899 3161 899 900
2023-05-17 900 900 900 900 612 896 900
2023-05-16 909 910 890 890,26 6025 896 909
2023-05-15 920 920 885 887,92 22018 890 909
2023-05-12 927 930 920 920 4638 912 920
2023-05-10 927 927 880,01 924,15 47057 885,1 927
2023-05-09 928 928 900 928 3111 901 928
2023-05-08 927 928 927 927,54 2559 927 928
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй