МАНДАЛ ДААТГАЛ

Сүүлийн арилжаа

МАНДАЛ ДААТГАЛ ( MSE: MNDL/547 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
74,77

0,52 (0,70%)

139844

10 456 136

2021-05-07

Мандал даатгал компани нь 2011 онд байгуулагдсан ба ердийн даатгалын чиглэлээр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани 2018 оны 6 сарын байдлаар авто тээврийн хэрэгсэл, хөрөнгө, гэнэтийн осол, эмчилгээ, барилга угсралтын зэрэг 17 хэлбэрийн эрсдлийг даатгах 52 төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүнтэй аж.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
624 301 600 - 488 864 016 2 78,31% 135 437 584 2 981 21,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Голомт файнэншил групп ХХК 255 000 000 40,85%
Юу Эм Си капитал ХХК 227 928 800 36,51%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал Б.Жавхлан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ш.Гантуяа
ТУЗ-ийн дарга Ө.Ганзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Жим Двайер
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Ганжолоо
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Дэлгэрсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Жавхлан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Мөнхжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Л.Ганзоригт
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Гантулга
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам, НСКБ барилга, 4 давхарт

Утас: (976) 7011 7017

Факс: (976) 7011 7017

И-мэйл: info@mandal.mn

Вэб: www.mandal.mn

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 47 345 128 640,00
Эргэлтийн хөрөнгө 46 364 572 058,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 980 556 581,00
Өр төлбөр 24 623 914 523,00
Эзэмшигчийн өмч 22 721 214 116,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 16 404 048 807,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 374 517 397,00
Үйл ажиллагааны зардал 7 753 406 845,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 4 588 055 885,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ 7,35
Book value equity per share /BVPS/ 36,39
Price-earnings ratio 10,17
Price to book 2,05
Price to sales 2,85
Dividend payout ratio 0,11
Dividend yield 24,92
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,28
Return on equity /ROE/ 0,20
Return on assets /ROA/ 0,10
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-05-07 74,55 74,88 74,14 74,77 139844 74,5 74,88
2021-05-06 74,85 74,89 74,1 74,25 180576 74,4 74,5
2021-05-05 74,5 74,88 74,15 74,54 156842 74,15 74,85
2021-05-04 74,11 74,6 74,11 74,44 188387 74,12 74,5
2021-05-03 74,4 74,6 74 74,1 392230 74,1 74,3
2021-04-30 74 74,35 74 74,13 279386 74 74,35
2021-04-29 73,99 74,2 73,7 73,93 171975 73,82 73,9
2021-04-28 74,25 74,35 73,5 73,63 319167 73,5 73,99
2021-04-27 74 74,4 74 74,21 142153 74,1 74,25
2021-04-26 73,9 74,2 73 73,48 526651 73,05 74
2021-04-23 73,08 73,9 72,6 73,43 254660 73,8 73,9
2021-04-22 73,5 73,9 72,5 73,08 298895 72,5 73,4
2021-04-21 73 74 72,01 72,89 323161 73,4 73,5
2021-04-20 74 74,4 72,8 73,04 510097 72,66 73,4
2021-04-19 73,05 74,29 72,1 73,68 830178 73,5 74
2021-04-16 73 73,05 70 72,65 253714 72 73,05
2021-04-15 74,05 74,06 69,02 72,47 571534 69,5 72,99
2021-04-14 74,98 75 74,1 74,42 483614 74,06 74,3
2021-04-13 75 75,05 74,01 74,66 943148 74,2 74,84
2021-04-12 67 75,5 67 74,93 1001478 74,9 74,99
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2020 3 0,06%
2019 4 0,08%
2018 100 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй