МАНДАЛ ДААТГАЛ

Сүүлийн арилжаа

МАНДАЛ ДААТГАЛ ( MSE: MNDL/547 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
109,89

0,14 (0,13%)

288128

31 662 386

2021-09-22

Мандал даатгал компани нь 2011 онд байгуулагдсан ба ердийн даатгалын чиглэлээр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани 2018 оны 6 сарын байдлаар авто тээврийн хэрэгсэл, хөрөнгө, гэнэтийн осол, эмчилгээ, барилга угсралтын зэрэг 17 хэлбэрийн эрсдлийг даатгах 52 төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүнтэй аж.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
624 301 600 - 488 864 016 2 78,31% 135 437 584 4 054 21,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Голомт файнэншил групп ХХК 255 000 000 40,85%
Юу Эм Си капитал ХХК 227 928 800 36,51%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал Б.Жавхлан
ТУЗ-ийн дарга Ө.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ш.Шаравпэлжээ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Ганжолоо
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Амундра
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ванчин-эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Жавхлан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Жэймс Бернард Двайер
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Дэлгэрсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Мандуул
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам, НСКБ барилга, 4 давхарт

Утас: (976) 7011 7017

Факс: (976) 7011 7017

И-мэйл: info@mandal.mn

Вэб: www.mandal.mn

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 65 536 626 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 63 977 884 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 558 741 600,00
Өр төлбөр 41 265 107 500,00
Эзэмшигчийн өмч 24 271 519 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 10 101 229 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 3 250 661 800,00
Бусад орлого 158 175 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 496 306 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 3 157 855 700,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 5,06
Book value equity per share /BVPS/ 38,88
Price-earnings ratio 21,73
Price to book 2,83
Price to sales 6,79
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 0,68
Net profit margin 0,31
Return on equity /ROE/ 0,13
Return on assets /ROA/ 0,05
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-09-22 110,5 110,65 109,75 109,89 288128 110 110,5
2021-09-21 110,8 110,99 109 109,75 349578 109,21 110,8
2021-09-20 109,5 111 109,5 110,48 256456 110 110,5
2021-09-17 109 110 109 109,04 186383 109,01 109,5
2021-09-16 109,5 110 108,01 108,58 130198 108,99 109
2021-09-15 109 110,29 108 109,51 168292 109 109,5
2021-09-14 111 111,98 108,5 109,3 463232 109 109,01
2021-09-13 110 111,97 108,8 110,61 412718 109,5 111
2021-09-10 106,5 109,99 106,5 108,9 192693 108 109,5
2021-09-09 105 106,5 105 105,75 247821 105,1 106,49
2021-09-08 105,9 106,49 104,5 104,71 443071 105 105,97
2021-09-07 104 106,5 103,87 105,31 343200 104,52 105,9
2021-09-06 100,01 106,99 100 102,73 483683 101 103,87
2021-09-03 98 102 98 99,69 268793 99,5 101
2021-09-02 97 99,5 97 98,59 538882 99 99,47
2021-09-01 98,3 98,3 96 96,96 210978 96,8 97
2021-08-31 97 98,3 96 96,84 319860 98 98,3
2021-08-30 94,8 98,5 94 96,81 330443 95,1 97
2021-08-27 93,97 94,79 93 93,8 151893 93 93,99
2021-08-26 91,45 93,98 91 91,88 266557 92 93,97
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2020 3 0,06%
2019 4 0,08%
2018 100 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй