МАНДАЛ ДААТГАЛ

Сүүлийн арилжаа

МАНДАЛ ДААТГАЛ ( MSE: MNDL/547 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
49,59

-0,96 (-1,90%)

37200

1 844 748

2020-01-27

Мандал даатгал компани нь 2011 онд байгуулагдсан ба ердийн даатгалын чиглэлээр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани 2018 оны 6 сарын байдлаар авто тээврийн хэрэгсэл, хөрөнгө, гэнэтийн осол, эмчилгээ, барилга угсралтын зэрэг 17 хэлбэрийн эрсдлийг даатгах 52 төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүнтэй аж.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
624 301 600 - 482 928 800 2 77,36% 141 372 800 1 043 22,64%
Овог Нэр Хувьцаа %
Голомт файнэншил групп ХХК 2 550 000 0,41%
Юу Эм Си капитал ХХК 2 132 262 0,34%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Ерөнхий нягтлан бодогч Г.Баярцэцэг
Иргэдийн даатгал хариуцсан дэд ерөнхийлөгч Д.Нямрагчаа
Байгууллагын даатгал хариуцсан дэд ерөнхийлөгч Ж.Гарваа

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал Б.Жавхлан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам, НСКБ барилга, 4 давхарт

Утас: (976) 7011 7017

Факс: (976) 7011 7017

И-мэйл: info@mandal.mn

Вэб: www.mandal.mn

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 42 643 966 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 41 974 228 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 669 738 600,00
Өр төлбөр 24 345 185 100,00
Эзэмшигчийн өмч 18 298 781 808,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 18 156 407 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 13 224 627 580,00
Бусад орлого 1 779 279 100,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 916 721 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 3 348 532 720,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 536,36
Book value equity per share /BVPS/ 2 931,08
Price-earnings ratio 0,09
Price to book 0,02
Price to sales 0,02
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,27
Net profit margin 0,18
Return on equity /ROE/ 0,18
Return on assets /ROA/ 0,08
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-01-27 50,9 50,9 49,5 49,59 37200 49,5 50,89
2020-01-24 50,5 51 50 50,55 18099 49,81 50
2020-01-23 50,8 50,8 49,9 50,8 180790 50,2 51,8
2020-01-22 51,2 51,2 50,5 50,5 8918 50,1 50,99
2020-01-21 50,99 50,99 49,8 49,96 25200 49,8 50,9
2020-01-20 51 51,3 50 50,15 55663 49,8 50,99
2020-01-17 51,3 51,3 51 51,28 1522 50,61 51
2020-01-16 51,4 51,4 51,25 51,3 6737 50,5 51,3
2020-01-15 51 51 51 51 1990 50,2 51,49
2020-01-14 51 51,49 50 50,1 60830 49,7 51
2020-01-13 52,09 52,09 50 50,24 34320 50 51,98
2020-01-10 51,8 52,1 51,78 52,06 15603 50,5 52,09
2020-01-09 50,4 51,8 50 50,83 581600 50,1 51,8
2020-01-08 50,38 50,4 49,45 50,37 100455 50,34 50,4
2020-01-07 50,39 50,39 49,4 49,5 29600 49,42 50
2020-01-06 50,39 50,39 50 50,07 36101 49,5 50,39
2020-01-03 50 50,39 50 50,08 92734 49,25 50,39
2020-01-02 50,39 50,39 49 50 100608 49,02 50
2019-12-31 50,3 50,39 50,3 50,39 47147 50,05 50,39
2019-12-30 50,3 50,3 50 50 600 50 50,29
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2018 100 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй