МАНДАЛ ДААТГАЛ

Сүүлийн арилжаа

МАНДАЛ ДААТГАЛ ( MSE: MNDL/547 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
4 999,00

40,00 (0,81%)

956

4 779 044

2019-01-23

Мандал даатгал компани нь 2011 онд байгуулагдсан ба ердийн даатгалын чиглэлээр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани 2018 оны 6 сарын байдлаар авто тээврийн хэрэгсэл, хөрөнгө, гэнэтийн осол, эмчилгээ, барилга угсралтын зэрэг 17 хэлбэрийн эрсдлийг даатгах 52 төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүнтэй аж.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
6 243 016 - 4 813 181 2 77,10% 1 429 835 787 22,90%
Овог Нэр Хувьцаа %
Голомт файнэншил групп ХХК 2 550 000 40,85%
Юу Эм Си капитал ХХК 2 132 262 34,15%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Ерөнхий нягтлан бодогч Г.Баярцэцэг
Иргэдийн даатгал хариуцсан дэд ерөнхийлөгч Д.Нямрагчаа
Байгууллагын даатгал хариуцсан дэд ерөнхийлөгч Ж.Гарваа

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал Б.Жавхлан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам, НСКБ барилга, 4 давхарт

Утас: (976) 7011 7017

Факс: (976) 7011 7017

И-мэйл: info@mandal.mn

Вэб: www.mandal.mn

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 29 323 465 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 28 790 017 600,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 533 447 700,00
Өр төлбөр 21 219 314 900,00
Эзэмшигчийн өмч 8 104 150 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 8 571 054 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 464 733 000,00
Бусад орлого 964 442 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 857 242 800,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 103 258 700,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ N/A
Book value equity per share /BVPS/ N/A
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio N/A
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-01-23 4998 5000 4998 4999 956 5000 5070
2019-01-22 5090 5090 4810 4959 1432 4900 5080
2019-01-21 5000 5200 4967 5065 5780 5000 5090
2019-01-17 5000 5000 5000 5000 201 4920 5000
2019-01-16 5000 5000 5000 5000 200 5000 5070
2019-01-15 4910 5090 4910 5090 81 4920 5090
2019-01-14 5000 5000 4905 4941 341 4905 5090
2019-01-11 5000 5000 5000 5000 334 4990 5190
2019-01-10 5000 5000 4990 4993 160 5000 5180
2019-01-09 5100 5100 5000 5000 165 5000 5095
2019-01-08 5000 5245 5000 5100 55 5020 5100
2019-01-07 5005 5010 5000 5000 900 5000 5245
2019-01-04 5200 5200 5005 5010 1731 5005 5250
2019-01-03 5250 5300 5200 5260 3410 5200 5300
2019-01-02 5200 5300 5200 5300 112 5100 5300
2018-12-31 5250 5250 5250 5250 2 5100 5250
2018-12-28 5200 5200 5200 5200 18 5100 5250
2018-12-27 5200 5200 5100 5200 112 5140 5250
2018-12-26 5250 5250 5200 5200 4334 5100 5200
2018-12-25 5150 5150 5150 5150 1245 5100 5250
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй