МАНДАЛ ДААТГАЛ

Сүүлийн арилжаа

МАНДАЛ ДААТГАЛ ( MSE: MNDL/547 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
68,66

-1,28 (-1,83%)

1261419

86 609 029

2021-02-26

Мандал даатгал компани нь 2011 онд байгуулагдсан ба ердийн даатгалын чиглэлээр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани 2018 оны 6 сарын байдлаар авто тээврийн хэрэгсэл, хөрөнгө, гэнэтийн осол, эмчилгээ, барилга угсралтын зэрэг 17 хэлбэрийн эрсдлийг даатгах 52 төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүнтэй аж.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
624 301 600 - 482 928 800 2 77,36% 141 372 800 1 431 22,64%
Овог Нэр Хувьцаа %
Голомт файнэншил групп ХХК 255 000 000 40,85%
Юу Эм Си капитал ХХК 227 932 514 36,51%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал Б.Жавхлан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ш.Гантуяа
ТУЗ-ийн дарга Ө.Ганзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Жим Двайер
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Ганжолоо
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Амундра
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Дэлгэрсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Мандуул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ванчин-эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Жавхлан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам, НСКБ барилга, 4 давхарт

Утас: (976) 7011 7017

Факс: (976) 7011 7017

И-мэйл: info@mandal.mn

Вэб: www.mandal.mn

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 47 345 128 640,00
Эргэлтийн хөрөнгө 46 364 572 058,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 980 556 581,00
Өр төлбөр 24 623 914 523,00
Эзэмшигчийн өмч 22 721 214 116,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 16 404 048 807,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 374 517 397,00
Үйл ажиллагааны зардал 7 753 406 845,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 4 588 055 885,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ 7,35
Book value equity per share /BVPS/ 36,39
Price-earnings ratio 9,34
Price to book 1,89
Price to sales 2,61
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,28
Return on equity /ROE/ 0,20
Return on assets /ROA/ 0,10
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-02-26 71,99 73,88 68,02 68,66 1261419 68,61 71
2021-02-25 67,01 74,63 67 69,94 458003 68,01 70
2021-02-24 61 67 61 64,95 521933 65,01 66,99
2021-02-23 61 62 58,51 59,54 868773 58,6 60,98
2021-02-22 59,5 60,5 55 57,83 2039773 58 60,5
2021-02-19 77,02 77,02 59 61,81 6332413 61 64
2021-02-18 66,98 66,98 66,98 66,98 976919 66,98 68
2021-02-17 51,02 58,25 51,02 58,25 1405556 58,25 58,45
2021-02-16 50,24 50,75 50,04 50,66 179552 50,11 50,24
2021-02-15 50,25 50,25 49,52 50,11 181990 50 50,24
2021-02-11 50 50,25 49,5 49,88 41449 49,8 50,25
2021-02-10 49,9 50,41 49,89 50,04 191458 49,01 50
2021-02-09 49,9 49,97 47,8 48,1 307928 48,61 49,9
2021-02-08 50 50,5 48 49,59 558441 48,06 49,98
2021-02-05 49,1 50,2 48 49,39 182348 49 50,5
2021-02-04 49 49,8 47,96 48,44 72387 49 49,8
2021-02-03 49 49,3 48 49 123093 48 49
2021-02-02 48,5 49 47,82 48,23 264944 48,5 49
2021-02-01 48,9 49,29 48 48,49 104334 48 48,5
2021-01-29 48 48,5 47,8 48,46 177677 48,1 48,9
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 4 0,08%
2018 100 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй