МАНДАЛ ДААТГАЛ

Сүүлийн арилжаа

МАНДАЛ ДААТГАЛ ( MSE: MNDL/547 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
59,58

1,05 (1,79%)

7356

438 270

2023-09-22

Мандал даатгал компани нь 2011 онд байгуулагдсан ба ердийн даатгалын чиглэлээр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани 2018 оны 6 сарын байдлаар авто тээврийн хэрэгсэл, хөрөнгө, гэнэтийн осол, эмчилгээ, барилга угсралтын зэрэг 17 хэлбэрийн эрсдлийг даатгах 52 төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүнтэй аж.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
624 301 600 - 534 322 212 3 85,59% 89 979 388 10 372 14,41%
Овог Нэр Хувьцаа %
Голомт файнэншил групп ХХК 255 000 000 40,85%
Юу Эм Си капитал ХХК 227 928 800 36,51%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал Б.Жавхлан
ТУЗ-ийн дарга Ө.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ш.Шаравпэлжээ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Ганжолоо
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Амундра
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ванчин-эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Жавхлан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Жэймс Бернард Двайер
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Дэлгэрсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Мандуул
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам, НСКБ барилга, 4 давхарт

Утас: (976) 7011 7017

Факс: (976) 7011 7017

И-мэйл: info@mandal.mn

Вэб: www.mandal.mn

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2021-12-24 6 000 000 0,96% 91 546 000 000
2021-12-28 13 500 246 2,16% 83,5 1 127 270 541
2023-09-13 6 487 287 1,04% 65 421 673 655
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 72 080 366 189,87
Эргэлтийн хөрөнгө 70 111 960 227,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 968 405 963,00
Өр төлбөр 41 036 849 009,41
Эзэмшигчийн өмч 31 043 517 180,46
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 14 121 053 946,03
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 11 388 819 292,40
Үйл ажиллагааны зардал 5 166 897 202,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 744 615 543,68
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ 2,79
Book value equity per share /BVPS/ 49,73
Price-earnings ratio 21,32
Price to book 1,20
Price to sales 2,63
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,12
Return on equity /ROE/ 0,06
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-09-22 58,54 60,99 58,54 59,58 7356 59,2 60,99
2023-09-21 61 61 58,5 58,53 251732 58,53 61
2023-09-20 59 61 58,5 59,27 48645 58,54 61,4
2023-09-19 59 61 59 60 42684 59,02 60,99
2023-09-18 61 61,98 59 59,18 62612 60 61,49
2023-09-15 60,7 61,98 60 61,36 36173 60,01 61,98
2023-09-14 60,6 60,7 60,6 60,61 3131 60,6 60,7
2023-09-13 0 65 65 0 6487287 0 0
2023-09-13 60 60,7 60 60,6 33251 60 60,6
2023-09-12 59 60,8 59 59,7 89692 59 60,7
2023-09-11 60 60,5 59,55 59,56 11212 59,55 60,5
2023-09-08 61 61 59,59 59,72 21947 59,59 61
2023-09-07 62,99 62,99 59,9 59,92 3528 59,9 61
2023-09-06 59,59 63 59,59 61,01 93447 60 62,99
2023-09-05 61,98 61,98 59,59 59,99 55541 60 61,6
2023-09-04 59,55 61,97 59,55 61,06 16636 60,05 61,79
2023-09-01 60 63 59,55 59,65 87770 59,56 61,97
2023-08-31 63 63 59,55 59,83 72956 59,56 61,98
2023-08-30 60 63,98 60 63,27 47781 63 63,96
2023-08-29 61,5 61,99 60 61,18 10589 61,5 61,99
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2021 3 0,03%
2020 3 0,06%
2019 4 0,08%
2018 100 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй