МАНДАЛ ДААТГАЛ

Сүүлийн арилжаа

МАНДАЛ ДААТГАЛ ( MSE: MNDL/547 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
124,60

2,26 (1,85%)

50860

6 337 156

2022-01-26

Мандал даатгал компани нь 2011 онд байгуулагдсан ба ердийн даатгалын чиглэлээр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани 2018 оны 6 сарын байдлаар авто тээврийн хэрэгсэл, хөрөнгө, гэнэтийн осол, эмчилгээ, барилга угсралтын зэрэг 17 хэлбэрийн эрсдлийг даатгах 52 төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүнтэй аж.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
624 301 600 - 488 864 016 2 78,31% 135 437 584 5 387 21,69%
Овог Нэр Хувьцаа %
Голомт файнэншил групп ХХК 255 000 000 40,85%
Юу Эм Си капитал ХХК 227 928 800 36,51%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал Б.Жавхлан
ТУЗ-ийн дарга Ө.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ш.Шаравпэлжээ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Ганжолоо
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Амундра
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ванчин-эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Жавхлан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Жэймс Бернард Двайер
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Дэлгэрсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Мандуул
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам, НСКБ барилга, 4 давхарт

Утас: (976) 7011 7017

Факс: (976) 7011 7017

И-мэйл: info@mandal.mn

Вэб: www.mandal.mn

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2021-12-24 6 000 000 0,96% 91 546 000 000
2021-12-28 13 500 246 2,16% 83,5 1 127 270 541
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 65 536 626 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 63 977 884 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 558 741 600,00
Өр төлбөр 41 265 107 500,00
Эзэмшигчийн өмч 24 271 519 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 10 101 229 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 3 250 661 800,00
Бусад орлого 158 175 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 496 306 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 3 157 855 700,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 5,06
Book value equity per share /BVPS/ 38,88
Price-earnings ratio 24,63
Price to book 3,20
Price to sales 7,70
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 0,68
Net profit margin 0,31
Return on equity /ROE/ 0,13
Return on assets /ROA/ 0,05
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-26 123,49 125 123,48 124,6 50860 123,7 125
2022-01-25 123,49 125 117,4 122,34 146125 123,48 123,48
2022-01-24 125 128 112,97 117,28 889680 112,43 123,49
2022-01-21 113,8 128,09 113,8 122,43 88986 121,02 121,02
2022-01-20 112,39 114 112,39 112,97 77895 112,43 113,8
2022-01-19 110 114 108,2 110,1 259315 109,3 112
2022-01-18 118 118 107,2 109,39 174033 107,21 112
2022-01-17 128 128 110 112,97 295530 109,8 118,98
2022-01-14 132 134 125 126,63 321382 125 128,5
2022-01-13 132 138 128,5 131,29 357938 129 132
2022-01-12 142,5 144 126,01 130,72 638157 130,1 135
2022-01-11 157 157 141 144,96 379821 141 143
2022-01-10 141 159 140 150,17 567009 150 156,5
2022-01-07 123,9 142 123,9 138,59 547536 141 140
2022-01-06 114 126 114 123,64 265254 123 123,9
2022-01-05 99,9 114 98,01 109,79 595814 113 113,5
2022-01-04 99,5 99,9 99 99,5 107918 99,01 99,89
2022-01-03 97 99,8 96,5 98,92 343520 97,52 99,5
2021-12-31 99,75 99,78 96,1 96,92 226307 96,5 97
2021-12-30 99,8 99,8 99 99,53 145899 99,1 99,75
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2020 3 0,06%
2019 4 0,08%
2018 100 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй