МАНДАЛ ДААТГАЛ

Сүүлийн арилжаа

МАНДАЛ ДААТГАЛ ( MSE: MNDL/547 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
48,00

-1,00 (-2,04%)

163343

7 840 464

2020-12-03

Мандал даатгал компани нь 2011 онд байгуулагдсан ба ердийн даатгалын чиглэлээр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Компани 2018 оны 6 сарын байдлаар авто тээврийн хэрэгсэл, хөрөнгө, гэнэтийн осол, эмчилгээ, барилга угсралтын зэрэг 17 хэлбэрийн эрсдлийг даатгах 52 төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүнтэй аж.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
624 301 600 - 482 928 800 2 77,36% 141 372 800 1 324 22,64%
Овог Нэр Хувьцаа %
Голомт файнэншил групп ХХК 255 000 000 40,85%
Юу Эм Си капитал ХХК 227 932 514 36,51%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
Гүйцэтгэх захирал Б.Жавхлан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ш.Гантуяа
ТУЗ-ийн дарга Ө.Ганзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Жим Двайер
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Ганжолоо
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Амундра
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Дэлгэрсайхан
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Н.Мандуул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ванчин-эрдэнэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Жавхлан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам, НСКБ барилга, 4 давхарт

Утас: (976) 7011 7017

Факс: (976) 7011 7017

И-мэйл: info@mandal.mn

Вэб: www.mandal.mn

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 42 643 966 900,00
Эргэлтийн хөрөнгө 41 974 228 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 669 738 600,00
Өр төлбөр 24 345 185 100,00
Эзэмшигчийн өмч 18 298 781 808,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 18 156 407 600,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 13 224 627 580,00
Бусад орлого 1 779 279 100,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 916 721 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 3 348 532 720,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 536,36
Book value equity per share /BVPS/ 2 931,08
Price-earnings ratio 0,09
Price to book 0,02
Price to sales 0,02
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield 12,00
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,27
Net profit margin 0,18
Return on equity /ROE/ 0,18
Return on assets /ROA/ 0,08
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-12-03 48,4 49 47,8 48 163343 47,8 48,5
2020-12-02 49 49 49 49 2525 48,4 49
2020-12-01 49,99 49,99 48 48,05 4205 48,3 49,8
2020-11-30 50 50 48 48,61 7601 48 49,99
2020-11-27 48,99 48,99 48 48,09 122772 48 50
2020-11-25 48,5 48,5 48 48,02 46069 47,73 48,5
2020-11-24 48,99 48,99 48,9 48,9 11051 48,1 48,9
2020-11-23 49 49 49 49 413 48,05 49
2020-11-20 48,6 49 48 48,02 66841 48,02 49
2020-11-19 49,5 50,95 49,5 49,67 26000 49,21 50
2020-11-18 48,4 50,99 47,7 49,22 2600092 47,7 50
2020-11-17 48,49 48,49 47,5 47,5 50005 47,4 48,49
2020-11-13 48 48,99 47 48 269001 47,3 48
2020-11-12 47,99 49 47,99 48,69 51305 47,5 49
2020-11-11 48 48 47 47 196500 47 47,99
2020-11-10 48,39 49 47 47 419563 47 48
2020-11-09 46 48,5 46 47,88 66977 46,1 48
2020-11-06 45,01 48,5 45,01 48 129340 45,5 48
2020-11-05 47 47 46,9 46,99 50041 45,01 47
2020-11-04 44 49 44 48,6 323972 46,56 46,9
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 4 0,08%
2018 100 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй