АРД КРЕДИТ

Сүүлийн арилжаа

АРД КРЕДИТ ( MSE: ADB/550 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
80,09

-0,81 (-1,00%)

65900

5 277 931

2019-11-15

Ард Кредит ББСБ-ийн бизнес нь бичил болон жижиг зээлийн үйлчилгээ бөгөөд  Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр дараах үйл ажиллагаа явуулдаг.нь

• Зээлийн үйл ажиллагаа
• Гадаад валютын арилжаа
• Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
• Хаалттай өрийн бичиг
• Итгэлцлийн үйлчилгээ
• Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

Компани 2019 оны 3 сард хөрөнгийн зах зээл дээр 25%-иа санал болгож, нийт 5.25 тэрбум төгрөгийг босгосон.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
280 000 000 - 197 233 086 2 70,44% 82 766 914 1 500 29,56%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 169 472 000 60,53%
В Баяржаргал 13 856 000 4,95%
С Гэрэлтуяа 26 672 000 9,53%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганзориг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"-ийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баяржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Гэрэлтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Тулгат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн И.Баттуяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Чулуунбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ганбат
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, 
“Ард Холдингс"-ын байр 2 дугаар давхар,   
Утас: (976) 7700-3322
Факс: (976) 7700-3322

Цахим шуудан: info@www.ardcredit.com
Вэб: www.ardcredit.com
Facebook: https://www.facebook.com/ardcredit
Twitter: https://twitter.com/ardcredit
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 18 659 774 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 17 918 527 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 741 247 000,00
Өр төлбөр 9 083 392 000,00
Эзэмшигчийн өмч 9 576 382 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 1 390 732 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 1 381 052 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 578 059 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 070 532 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 3,82
Book value equity per share /BVPS/ 34,20
Price-earnings ratio 20,95
Price to book 2,34
Price to sales 16,12
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,77
Return on equity /ROE/ 0,11
Return on assets /ROA/ 0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-11-15 79,5 80,5 79,5 80,09 65900 76,6 80
2019-11-14 79,5 80,98 77 80,9 839748 77,1 79,89
2019-11-13 79,5 80,5 79,5 79,94 138899 79 80
2019-11-12 79 79,88 79 79,88 112766 79 79,5
2019-11-11 79,5 79,89 79 79,86 29833 78 79
2019-11-08 79,4 80 77,5 79,88 213459 77,01 79,5
2019-11-07 79,5 79,5 79,5 79,5 800 78 79,4
2019-11-06 79,49 79,9 77 79,47 90842 77 79,5
2019-11-05 79 79,7 76 79,68 247740 78 79,49
2019-11-04 79,17 79,45 79 79,44 57547 77 79,3
2019-11-01 76 79,19 76 79 311366 76,11 79,15
2019-10-31 78,99 79,5 76 78,05 391433 75,6 76
2019-10-30 78,88 79,5 74,1 79,21 216613 76 78,99
2019-10-29 75 79 75 78,9 132846 76 78,84
2019-10-28 75,49 79,87 71,21 75,6 673482 75 78
2019-10-25 72 75,49 71,1 75,01 258424 74 75,49
2019-10-23 70 74,99 70 74,99 15501 70 73
2019-10-22 73,9 75,29 73,9 75,03 169139 72,5 75
2019-10-21 73 75 68,04 74,97 140339 72 74
2019-10-18 68 73,18 68 73,18 57565 69 73,18
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй