АРД КРЕДИТ

Сүүлийн арилжаа

АРД КРЕДИТ ( MSE: ADB/550 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
216,03

-0,69 (-0,32%)

1091982

235 900 871

2021-02-26

Ард Кредит ББСБ-ийн бизнес нь бичил болон жижиг зээлийн үйлчилгээ бөгөөд  Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр дараах үйл ажиллагаа явуулдаг.нь

• Зээлийн үйл ажиллагаа
• Гадаад валютын арилжаа
• Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
• Хаалттай өрийн бичиг
• Итгэлцлийн үйлчилгээ
• Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

Компани 2019 оны 3 сард хөрөнгийн зах зээл дээр 25%-иа санал болгож, нийт 5.25 тэрбум төгрөгийг босгосон.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
280 000 000 - 198 796 189 2 71,00% 81 203 811 2 546 29,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 175 532 000 62,69%
Сэдбазар Гэрэлтуяа 27 944 000 9,98%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Тэлмэн

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"-ийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баяржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Гэрэлтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Тулгат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн И.Баттуяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Чулуунбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ганбат
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, 
“Ард Холдингс"-ын байр 2 дугаар давхар,   
Утас: (976) 7700-3322
Факс: (976) 7700-3322

Цахим шуудан: info@www.ardcredit.com
Вэб: www.ardcredit.com
Facebook: https://www.facebook.com/ardcredit
Twitter: https://twitter.com/ardcredit
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 29 656 000 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 28 740 243 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 915 756 200,00
Өр төлбөр 18 465 645 000,00
Эзэмшигчийн өмч 11 190 355 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 5 366 864 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 2 398 996 700,00
Үйл ажиллагааны зардал 4 452 054 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 258 724 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ 8,07
Book value equity per share /BVPS/ 39,97
Price-earnings ratio 26,78
Price to book 5,41
Price to sales 11,27
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,42
Return on equity /ROE/ 0,20
Return on assets /ROA/ 0,08
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-02-26 225 238 206 216,03 1091982 216,9 204
2021-02-25 229,99 229,99 203,97 216,72 1434151 218,99 219
2021-02-24 203,97 203,97 188 200,32 1422080 203,97 210
2021-02-23 177,37 177,37 177,37 177,37 197281 177,37 209
2021-02-22 154,24 154,24 152 154,24 831069 154,24 155
2021-02-19 130 134,15 125 134,13 537874 134 134,15
2021-02-18 102 116,66 102 116,66 532741 116,51 116,6
2021-02-17 92,31 103 92,31 101,45 382729 101,5 101,7
2021-02-16 90 94 87,4 92,02 1321259 92,1 92,3
2021-02-15 85,25 90 85 89,94 13496397 87,3 90
2021-02-11 85,24 85,25 84,09 84,99 714437 84,9 85,24
2021-02-10 85,24 85,28 83,02 84,99 6164006 84,6 85,24
2021-02-09 84,7 85 83 84,99 6512589 83 85,2
2021-02-08 83 84,4 83 84,03 132896 84 84,35
2021-02-05 85 85 82,99 83,46 24067 82,99 83
2021-02-04 83,7 85 83,69 84,99 7234515 83,7 85,25
2021-02-03 83,4 83,7 83 83,2 66117 83,1 83,7
2021-02-02 83,3 83,4 82,99 83,26 25594 82,99 83,4
2021-02-01 83,9 84,5 82,99 84,05 86785 82,99 83,3
2021-01-29 82,99 84,98 82 83,51 270615 82,99 83,9
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 4,23 0,05%
Тун удахгүй
Тун удахгүй