АРД КРЕДИТ

Сүүлийн арилжаа

АРД КРЕДИТ ( MSE: ADB/550 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
69,83

1,30 (1,90%)

4059

283 440

2020-12-03

Ард Кредит ББСБ-ийн бизнес нь бичил болон жижиг зээлийн үйлчилгээ бөгөөд  Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр дараах үйл ажиллагаа явуулдаг.нь

• Зээлийн үйл ажиллагаа
• Гадаад валютын арилжаа
• Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
• Хаалттай өрийн бичиг
• Итгэлцлийн үйлчилгээ
• Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

Компани 2019 оны 3 сард хөрөнгийн зах зээл дээр 25%-иа санал болгож, нийт 5.25 тэрбум төгрөгийг босгосон.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
280 000 000 - 213 389 587 3 76,21% 66 610 413 2 085 23,79%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 169 477 510 60,53%
Ванданцэрэн Баяржаргал 14 588 000 5,21%
Сэдбазар Гэрэлтуяа 26 768 000 9,56%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганзориг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"-ийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баяржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Гэрэлтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Тулгат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн И.Баттуяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Чулуунбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ганбат
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, 
“Ард Холдингс"-ын байр 2 дугаар давхар,   
Утас: (976) 7700-3322
Факс: (976) 7700-3322

Цахим шуудан: info@www.ardcredit.com
Вэб: www.ardcredit.com
Facebook: https://www.facebook.com/ardcredit
Twitter: https://twitter.com/ardcredit
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 24 737 115 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 24 048 257 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 688 858 400,00
Өр төлбөр 14 344 112 100,00
Эзэмшигчийн өмч 10 393 003 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 2 727 732 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 116 388 900,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 379 829 500,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 609 802 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ 2,18
Book value equity per share /BVPS/ 37,12
Price-earnings ratio 32,06
Price to book 1,88
Price to sales 7,17
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,22
Return on equity /ROE/ 0,06
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-12-03 69 69,98 66,25 69,83 4059 66,3 68
2020-12-02 67 69 66,25 68,53 42824 66,25 69
2020-12-01 69,99 69,99 69 69,63 470 68 69
2020-11-30 67,11 70 67,1 67,1 8638 67,11 69,99
2020-11-27 68,99 69,99 67,1 69,99 3388 67,1 69,98
2020-11-25 67 69 67 67,01 11560 67,1 68
2020-11-24 70 70 70 70 980 67 70
2020-11-23 70 70,4 70 70,06 479 70 70,3
2020-11-20 70,7 70,7 70,7 70,7 162 67 70,5
2020-11-19 66,26 70,79 66,26 70,79 7233 66,26 70,79
2020-11-18 70,9 70,9 66,2 67,55 2271 66,26 70,89
2020-11-17 68 70,95 68 70,9 354 66,1 70,9
2020-11-13 69,99 70 69 70 10474 67 70,96
2020-11-12 69 70 69 69,99 7000 66,1 69,98
2020-11-11 68 69 66 68,29 10819 65,01 69
2020-11-10 66,98 68 65 66,93 93382 69 68,44
2020-11-09 66 66,98 65,01 66,38 12368 66 66,98
2020-11-06 65,11 66 65,11 65,19 110 66 66,98
2020-11-05 65 66,99 65 66,98 52026 65,11 66,99
2020-11-04 66 66,99 65 66,49 305216 65 66,98
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй