АРД КРЕДИТ

Сүүлийн арилжаа

АРД КРЕДИТ ( MSE: ADB/550 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
65,60

-0,40 (-0,61%)

58077

3 809 851

2019-09-20

Ард Кредит ББСБ-ийн бизнес нь бичил болон жижиг зээлийн үйлчилгээ бөгөөд  Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр дараах үйл ажиллагаа явуулдаг.нь

• Зээлийн үйл ажиллагаа
• Гадаад валютын арилжаа
• Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
• Хаалттай өрийн бичиг
• Итгэлцлийн үйлчилгээ
• Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

Компани 2019 оны 3 сард хөрөнгийн зах зээл дээр 25%-иа санал болгож, нийт 5.25 тэрбум төгрөгийг босгосон.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
280 000 000 - 196 908 053 2 70,32% 83 091 947 1 533 29,68%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 169 472 000 60,53%
В Баяржаргал 13 856 000 4,95%
С Гэрэлтуяа 26 672 000 9,53%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганзориг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"-ийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баяржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Гэрэлтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Тулгат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн И.Баттуяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Чулуунбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ганбат
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, 
“Ард Холдингс"-ын байр 2 дугаар давхар,   
Утас: (976) 7700-3322
Факс: (976) 7700-3322

Цахим шуудан: info@www.ardcredit.com
Вэб: www.ardcredit.com
Facebook: https://www.facebook.com/ardcredit
Twitter: https://twitter.com/ardcredit
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 18 659 774 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 17 918 527 400,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 741 247 000,00
Өр төлбөр 9 083 392 000,00
Эзэмшигчийн өмч 9 576 382 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 1 390 732 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 1 381 052 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 578 059 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 070 532 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 3,82
Book value equity per share /BVPS/ 34,20
Price-earnings ratio 17,16
Price to book 1,92
Price to sales 13,21
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,77
Return on equity /ROE/ 0,11
Return on assets /ROA/ 0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-09-20 66,01 69 65 65,6 58077 65,1 67,99
2019-09-19 69 69 66 66 4130 66 69,9
2019-09-18 67,1 69,9 64,5 67,94 18263 65,01 70
2019-09-17 68 68 68 68 1123 67 70
2019-09-16 70 70 68 68,29 16299 68 69,9
2019-09-13 73,99 73,99 70 70 12397 70 73
2019-09-12 73,99 73,99 69 69 15210 68,6 69
2019-09-11 69 71,8 69 71,8 1100 68,6 74
2019-09-10 68,5 73 68,5 72,05 17581 68,6 74
2019-09-09 69 69 68,1 68,35 9754 68,5 69
2019-09-07 70 70 70 70 17 68,5 69
2019-09-06 70 70 69 69 14575 68,3 70
2019-09-05 70,95 70,95 68,5 68,68 7028 68,3 70
2019-09-02 71,89 71,89 70 70,01 1005 69 70,95
2019-08-30 72 72 68,11 68,27 21009 68,2 71,9
2019-08-29 73,99 73,99 68,2 71,39 24888 68,6 72
2019-08-28 73 73 73 73 1078 73 73,99
2019-08-27 74 74 73 73 13385 73 73,99
2019-08-23 68,2 75 68,2 73,93 5397 70,15 74
2019-08-22 75 75 70 70,4 13765 68,1 70
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй