Ард Кредит ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

Ард Кредит ББСБ ХК ( MSE: ADB/550 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
104,75

-0,24 (-0,23%)

44811

4 693 952

2024-06-14

Ард Кредит ББСБ-ийн бизнес нь бичил болон жижиг зээлийн үйлчилгээ бөгөөд  Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр дараах үйл ажиллагаа явуулдаг.нь

• Зээлийн үйл ажиллагаа
• Гадаад валютын арилжаа
• Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
• Хаалттай өрийн бичиг
• Итгэлцлийн үйлчилгээ
• Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

Компани 2019 оны 3 сард хөрөнгийн зах зээл дээр 25%-иа санал болгож, нийт 5.25 тэрбум төгрөгийг босгосон.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
364 000 000 - 196 651 022 2 54,03% 167 348 978 14 423 45,97%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 175 532 000 48,22%
Сэдбазар Гэрэлтуяа 27 944 000 7,68%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Сүхбаатар
Санхүү эрхэлсэн захирал Х.Билгүүн
Зээл эрхэлсэн захирал Б.Баттөгс
Ерөнхий нягтлан бодогч Х.Цэрэннадмид
Байгууллага, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн захирал Г.Чимэгсүрэн

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн гишүүн Б.Ганбат
ТУЗ-ийн гишүүн Г.Уянга
ТУЗ-ийн гишүүн Б.Золбоо
ТУЗ-ийн гишүүн Г.Тэлмэн
ТУЗ-ийн гишүүн О.Одбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Энхчимэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Солонго
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, 
“Ард Холдингс"-ын байр 2 дугаар давхар,   
Утас: (976) 7700-3322
Факс: (976) 7700-3322

Цахим шуудан: info@www.ardcredit.com
Вэб: www.ardcredit.com
Facebook: https://www.facebook.com/ardcredit
Twitter: https://twitter.com/ardcredit
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2023-12-15 4 403 689 1,21% 129 568 075 881
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 63 021 996 098,33
Эргэлтийн хөрөнгө 61 164 174 108,74
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 857 821 989,59
Өр төлбөр 44 329 666 320,07
Эзэмшигчийн өмч 18 692 329 778,26
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 3 869 113 650,85
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 2 047 629 559,16
Үйл ажиллагааны зардал 4 161 173 855,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 005 778 461,37
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 3,59
Book value equity per share /BVPS/ 66,76
Price-earnings ratio 29,16
Price to book 1,57
Price to sales 7,58
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,26
Return on equity /ROE/ 0,05
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-06-14 102,85 105 101,82 104,75 44811 101,82 104,79
2024-06-13 102,84 104,99 102,83 104,99 23474 102,84 104,99
2024-06-12 104 105 103,5 104,97 16277 104 104,5
2024-06-11 104 105,16 104 105 11617 104 105
2024-06-10 104 105 103,5 104,96 21378 105 105,16
2024-06-07 105 105 104 104 2813 103,1 104
2024-06-06 103,01 105,69 103 104,44 39081 103 104
2024-06-05 103,5 105,69 103,5 105,02 6209 103,52 105,69
2024-06-04 105 105,75 103 104,14 28699 103 104,99
2024-06-03 105,76 105,76 105 105 18414 103,15 105
2024-05-31 104 105,76 104 105,76 32302 105 105,76
2024-05-30 103,52 105,67 103,52 105,64 17079 103,58 105,64
2024-05-29 103,01 105,64 103 104,95 26743 103,14 105,62
2024-05-28 104,24 104,98 104 104,9 28028 103,2 104,98
2024-05-27 104,99 104,99 104,23 104,81 30176 104,23 104,98
2024-05-24 104,11 104,99 104,1 104,97 25254 104,11 104,98
2024-05-22 104,11 104,98 104,1 104,93 26195 104,11 104,98
2024-05-21 103 105 103 104,01 15611 103 104,97
2024-05-20 104 105,69 102,11 105,44 43958 102,33 105,27
2024-05-17 102,02 105,76 102,02 105,7 36068 104,01 105,73
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2021 4,5 0,02%
2020 3,57 0,04%
2019 4,23 0,05%
Тун удахгүй
Тун удахгүй