АРД КРЕДИТ

Сүүлийн арилжаа

АРД КРЕДИТ ( MSE: ADB/550 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
79,89

-0,01 (-0,01%)

1000

79 890

2019-07-22

Ард Кредит ББСБ-ийн бизнес нь бичил болон жижиг зээлийн үйлчилгээ бөгөөд  Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр дараах үйл ажиллагаа явуулдаг.нь

• Зээлийн үйл ажиллагаа
• Гадаад валютын арилжаа
• Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
• Хаалттай өрийн бичиг
• Итгэлцлийн үйлчилгээ
• Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

Компани 2019 оны 3 сард хөрөнгийн зах зээл дээр 25%-иа санал болгож, нийт 5.25 тэрбум төгрөгийг босгосон.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
280 000 000 - 196 908 053 2 70,32% 83 091 947 1 502 29,68%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 169 472 000 60,53%
В Баяржаргал 13 856 000 4,95%
С Гэрэлтуяа 26 672 000 9,53%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганзориг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"-ийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баяржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Гэрэлтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Тулгат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн И.Баттуяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Чулуунбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ганбат
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, 
“Ард Холдингс"-ын байр 2 дугаар давхар,   
Утас: (976) 7700-3322
Факс: (976) 7700-3322

Цахим шуудан: info@www.ardcredit.com
Вэб: www.ardcredit.com
Facebook: https://www.facebook.com/ardcredit
Twitter: https://twitter.com/ardcredit
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 10 540 638 561,00
Эргэлтийн хөрөнгө 10 255 508 249,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 285 130 312,00
Өр төлбөр 6 714 383 827,00
Эзэмшигчийн өмч 3 757 383 510,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 1 788 320 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 678 650 100,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 075 705 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 342 045 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ N/A
Book value equity per share /BVPS/ N/A
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio N/A
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-07-22 79,89 79,89 79,89 79,89 1000 77 78
2019-07-19 79,9 79,9 79,9 79,9 1000 77 79
2019-07-18 77,1 79,89 76,13 79,82 1134635 76,01 79,9
2019-07-16 79 79,99 79 79,99 4900 77 79,99
2019-07-10 79 79 79 79 334 77 79
2019-07-09 79 79,9 76,14 79,9 17488 77 79
2019-07-08 80 80 76,13 79,99 13479 79 80
2019-07-05 80 80,76 79 80,75 27065 77 80
2019-07-04 80,78 80,78 79 80,63 29513 76,05 80
2019-07-03 80 81 78 79,97 33204 76,01 80,4
2019-07-02 80,3 81 79,5 80,79 216515 74,3 80,3
2019-07-01 74,03 81 74,03 80,69 8030 79 80,4
2019-06-28 80,94 83 77 81,83 1725423 74,02 81,98
2019-06-27 80 80,99 77 80,03 811173 79 80,94
2019-06-26 80,4 80,4 78 79,93 86396 77 79,9
2019-06-25 78,5 80,45 78 79,96 217214 78 80,4
2019-06-24 74,3 80 74,3 79,4 339142 78 79
2019-06-21 73,49 76,9 71,5 74,89 517728 72,5 74
2019-06-20 71 73,5 70 73,46 111277 73,5 73,5
2019-06-19 73,5 74,5 67,53 73 121624 67,5 72,9
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй