АРД КРЕДИТ

Сүүлийн арилжаа

АРД КРЕДИТ ( MSE: ADB/550 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
111,88

1,12 (1,01%)

4738

530 087

2023-06-06

Ард Кредит ББСБ-ийн бизнес нь бичил болон жижиг зээлийн үйлчилгээ бөгөөд  Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр дараах үйл ажиллагаа явуулдаг.нь

• Зээлийн үйл ажиллагаа
• Гадаад валютын арилжаа
• Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
• Хаалттай өрийн бичиг
• Итгэлцлийн үйлчилгээ
• Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

Компани 2019 оны 3 сард хөрөнгийн зах зээл дээр 25%-иа санал болгож, нийт 5.25 тэрбум төгрөгийг босгосон.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
280 000 000 - 171 781 104 4 61,35% 108 218 896 13 724 38,65%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 175 532 000 62,69%
Сэдбазар Гэрэлтуяа 27 944 000 9,98%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Одбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Батхишиг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Тэлмэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Чинзоригт
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Солонго
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, 
“Ард Холдингс"-ын байр 2 дугаар давхар,   
Утас: (976) 7700-3322
Факс: (976) 7700-3322

Цахим шуудан: info@www.ardcredit.com
Вэб: www.ardcredit.com
Facebook: https://www.facebook.com/ardcredit
Twitter: https://twitter.com/ardcredit
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 58 053 484 200,00
Эргэлтийн хөрөнгө 56 476 575 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 576 909 200,00
Өр төлбөр 39 957 382 800,00
Эзэмшигчийн өмч 18 096 101 400,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 7 481 154 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 4 851 757 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 7 690 893 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 105 904 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ 7,52
Book value equity per share /BVPS/ 64,63
Price-earnings ratio 14,88
Price to book 1,73
Price to sales 4,19
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,28
Return on equity /ROE/ 0,12
Return on assets /ROA/ 0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-06-06 110,76 111,88 106 111,88 4738 106,01 111,88
2023-06-05 105,5 112,47 105,5 110,76 16881 105,6 111,99
2023-06-02 110 112,4 109 109,99 4405 104,01 112,4
2023-05-31 103,01 109,85 103,01 109,58 13287 103,02 109,85
2023-05-30 103,51 110 103,5 110 14478 102,05 109,99
2023-05-29 107,01 112,47 102,01 109,63 31174 102 112,4
2023-05-26 110 112,49 105 107,46 41216 107 112,47
2023-05-25 111 111 106,1 109 44454 107 109
2023-05-24 109,99 110 107 107,62 15264 106,52 109,99
2023-05-23 102,5 110 100,03 109,91 80622 109,1 109,99
2023-05-22 101 103 100 101,77 39297 100,01 103
2023-05-19 104 104 100 101,08 18185 100,01 103
2023-05-18 104 104,8 101,01 104,4 19248 103,99 104,8
2023-05-17 104 105 101,01 105 36439 101,5 104,99
2023-05-16 102 105 102 105 17809 102 104,99
2023-05-15 104,99 105 103 104,98 3741 103 105
2023-05-12 105 105 101,4 104,63 15867 101,3 104,9
2023-05-11 104 105 101,31 105 24810 102,01 105
2023-05-10 101,28 107,99 101,28 103,8 19316 101,45 104,97
2023-05-09 106 109,87 100,05 108 1326670 101 109,87
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2021 4,5 0,02%
2020 3,57 0,04%
2019 4,23 0,05%
Тун удахгүй
Тун удахгүй