АРД КРЕДИТ

Сүүлийн арилжаа

АРД КРЕДИТ ( MSE: ADB/550 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
307,24

4,31 (1,42%)

218993

67 283 409

2021-05-07

Ард Кредит ББСБ-ийн бизнес нь бичил болон жижиг зээлийн үйлчилгээ бөгөөд  Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр дараах үйл ажиллагаа явуулдаг.нь

• Зээлийн үйл ажиллагаа
• Гадаад валютын арилжаа
• Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
• Хаалттай өрийн бичиг
• Итгэлцлийн үйлчилгээ
• Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

Компани 2019 оны 3 сард хөрөнгийн зах зээл дээр 25%-иа санал болгож, нийт 5.25 тэрбум төгрөгийг босгосон.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
280 000 000 - 155 425 774 3 55,51% 124 574 226 12 025 44,49%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 175 532 000 62,69%
Сэдбазар Гэрэлтуяа 27 944 000 9,98%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Тэлмэн

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"-ийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баяржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Гэрэлтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Тулгат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн И.Баттуяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Чулуунбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ганбат
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, 
“Ард Холдингс"-ын байр 2 дугаар давхар,   
Утас: (976) 7700-3322
Факс: (976) 7700-3322

Цахим шуудан: info@www.ardcredit.com
Вэб: www.ardcredit.com
Facebook: https://www.facebook.com/ardcredit
Twitter: https://twitter.com/ardcredit
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 29 656 000 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 28 740 243 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 915 756 200,00
Өр төлбөр 18 465 645 000,00
Эзэмшигчийн өмч 11 190 355 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 5 366 864 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 2 398 996 700,00
Үйл ажиллагааны зардал 4 452 054 100,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 258 724 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ 8,07
Book value equity per share /BVPS/ 39,97
Price-earnings ratio 38,09
Price to book 7,69
Price to sales 16,03
Dividend payout ratio 0,19
Dividend yield 86,06
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,42
Return on equity /ROE/ 0,20
Return on assets /ROA/ 0,08
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-05-07 302 310 296 307,24 218993 300 304
2021-05-06 302 305 300 302,93 738844 301 302
2021-05-05 304 307,99 300 306,88 675604 300 301
2021-05-04 327,99 327,99 303 304,48 529956 303,52 304
2021-05-03 325 329 305 319,32 1110877 318 319
2021-04-30 318 319 289 299,44 253946 296 300
2021-04-29 318,01 334,98 318 318,45 361456 316 318
2021-04-28 288 318,55 280 313,26 409109 315 315,5
2021-04-27 290 290 260 277 7326383 285 288
2021-04-26 354 358 298,46 298,51 483019 298 298,47
2021-04-23 357 360 350 351,12 3456050 351,01 352
2021-04-22 328 355 328 345,29 3215161 349 350
2021-04-21 317 328 316,5 320,2 2389147 323,88 327,99
2021-04-20 310 324 309,99 314,81 472228 315,99 316
2021-04-19 266 293,56 266 289,8 718046 293,5 309,99
2021-04-16 248,78 266 248,78 255,27 565232 260 266
2021-04-15 246,99 248,8 246,94 248,12 499775 247,5 248,8
2021-04-14 246,94 246,94 243 246,44 146029 245 246,93
2021-04-13 248,7 248,8 244 245,02 177683 244 246,94
2021-04-12 243,03 249,99 243 247,1 97543 247 248
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2020 3,57 0,04%
2019 4,23 0,05%
Тун удахгүй
Тун удахгүй