АРД КРЕДИТ

Сүүлийн арилжаа

АРД КРЕДИТ ( MSE: ADB/550 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
217,00

0,95 (0,44%)

5669

1 230 173

2021-12-08

Ард Кредит ББСБ-ийн бизнес нь бичил болон жижиг зээлийн үйлчилгээ бөгөөд  Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр дараах үйл ажиллагаа явуулдаг.нь

• Зээлийн үйл ажиллагаа
• Гадаад валютын арилжаа
• Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
• Хаалттай өрийн бичиг
• Итгэлцлийн үйлчилгээ
• Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

Компани 2019 оны 3 сард хөрөнгийн зах зээл дээр 25%-иа санал болгож, нийт 5.25 тэрбум төгрөгийг босгосон.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
280 000 000 - 169 405 686 4 60,50% 110 594 314 13 466 39,50%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 175 532 000 62,69%
Сэдбазар Гэрэлтуяа 27 944 000 9,98%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Одбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Батхишиг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Г.Тэлмэн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Чинзоригт
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Солонго
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, 
“Ард Холдингс"-ын байр 2 дугаар давхар,   
Утас: (976) 7700-3322
Факс: (976) 7700-3322

Цахим шуудан: info@www.ardcredit.com
Вэб: www.ardcredit.com
Facebook: https://www.facebook.com/ardcredit
Twitter: https://twitter.com/ardcredit
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 69 312 452 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 68 134 385 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 178 066 800,00
Өр төлбөр 39 190 727 100,00
Эзэмшигчийн өмч 30 121 725 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 3 031 007 700,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 4 821 647 100,00
Үйл ажиллагааны зардал 3 199 857 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 4 688 723 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q2
Earning per share /EPS/ 16,75
Book value equity per share /BVPS/ 107,58
Price-earnings ratio 12,96
Price to book 2,02
Price to sales 20,05
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 1,55
Return on equity /ROE/ 0,16
Return on assets /ROA/ 0,07
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-12-08 220 220 210 217 5669 212 217
2021-12-07 220 221,8 208 216,05 39092 210 220
2021-12-06 212 224,49 212 220,84 35505 220 224,49
2021-12-03 215 218,99 208 215,78 24705 211 218,99
2021-12-02 210 216 210 212,97 11008 210 217
2021-12-01 210,1 216 209 210,13 29561 210 211,11
2021-11-30 211,06 220 211 215,02 11867 211 219
2021-11-29 211 220 211 219,71 35452 211,06 220
2021-11-25 212 213 210 210,6 36506 210,02 212,99
2021-11-24 213 215 211 211,56 7544 211 212
2021-11-23 220 221 218 218 12740 218 219
2021-11-22 225 225 210 218,52 10786 211 224,5
2021-11-19 225 228 208 220,76 29752 209,01 227
2021-11-18 220 229 220 225,1 17350 225 229
2021-11-17 221 230 220 228,01 40919 220 229,99
2021-11-16 238 238 234,99 234,99 5364 221 234,99
2021-11-15 238 240 238 239,61 55665 237 238
2021-11-12 207,1 238 207,1 236,17 81714 238 242
2021-11-11 207 207 206 207 12175 207 207,05
2021-11-10 200 206,5 200 206,5 31378 200,03 206,5
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2020 3,57 0,04%
2019 4,23 0,05%
Тун удахгүй
Тун удахгүй