АРД КРЕДИТ

Сүүлийн арилжаа

АРД КРЕДИТ ( MSE: ADB/550 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
69,95

0,66 (0,95%)

2024

141 579

2019-05-20

Ард Кредит ББСБ-ийн бизнес нь бичил болон жижиг зээлийн үйлчилгээ бөгөөд  Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр дараах үйл ажиллагаа явуулдаг.нь

• Зээлийн үйл ажиллагаа
• Гадаад валютын арилжаа
• Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
• Хаалттай өрийн бичиг
• Итгэлцлийн үйлчилгээ
• Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

Компани 2019 оны 3 сард хөрөнгийн зах зээл дээр 25%-иа санал болгож, нийт 5.25 тэрбум төгрөгийг босгосон.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
280 000 000 - 196 329 394 2 70,12% 83 670 606 1 531 29,88%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 169 472 000 60,53%
В Баяржаргал 13 856 000 4,95%
С Гэрэлтуяа 26 672 000 9,53%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганзориг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"-ийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баяржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Гэрэлтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Тулгат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн И.Баттуяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Чулуунбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ганбат
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, 
“Ард Холдингс"-ын байр 2 дугаар давхар,   
Утас: (976) 7700-3322
Факс: (976) 7700-3322

Цахим шуудан: info@www.ardcredit.com
Вэб: www.ardcredit.com
Facebook: https://www.facebook.com/ardcredit
Twitter: https://twitter.com/ardcredit
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 10 540 638 561,00
Эргэлтийн хөрөнгө 10 255 508 249,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 285 130 312,00
Өр төлбөр 6 714 383 827,00
Эзэмшигчийн өмч 3 757 383 510,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 1 788 320 300,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 678 650 100,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 075 705 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 342 045 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q4
Earning per share /EPS/ N/A
Book value equity per share /BVPS/ N/A
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio N/A
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-05-20 67,1 69,98 67,1 69,95 2024 67,2 69,98
2019-05-17 67,02 70 67,02 69,29 9135 67,05 69,9
2019-05-16 71 71 67,02 67,91 35275 67,02 70,3
2019-05-15 71 71 70 70 19250 70,1 71
2019-05-14 70 71 70 70,05 20147 70,02 71
2019-05-13 71 71 70 70,01 13535 70 71
2019-05-10 71 71 70 70,94 408 70,5 71
2019-05-09 70,8 71 69,3 70,53 132805 70 71
2019-05-08 72 73 70 70,12 95521 70,01 70,8
2019-05-07 76 76 71 71,33 838769 71,2 74
2019-05-06 74 76,46 73 76,46 206040 73,1 76
2019-05-03 76,5 76,5 76,48 76,48 45359 74 76,48
2019-05-02 76 76,5 72,92 76,2 21565 73,1 76,5
2019-05-01 71,1 76,5 71,1 74,01 20233 76 76,5
2019-04-29 77 78 76,3 76,94 91147 76,5 77
2019-04-26 77,9 79,99 76,5 78,87 317915 76,3 78,5
2019-04-25 75 78,9 75 78,8 139133 74,5 77,98
2019-04-24 78 78,98 78 78,33 36814 75 78
2019-04-23 76,99 78 73,21 73,67 158108 70,5 78
2019-04-22 77,9 77,9 73 73,59 20103 72 73,9
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй