АРД КРЕДИТ

Сүүлийн арилжаа

АРД КРЕДИТ ( MSE: ADB/550 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
72,00

0,49 (0,69%)

148948

10 724 256

2020-06-04

Ард Кредит ББСБ-ийн бизнес нь бичил болон жижиг зээлийн үйлчилгээ бөгөөд  Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр дараах үйл ажиллагаа явуулдаг.нь

• Зээлийн үйл ажиллагаа
• Гадаад валютын арилжаа
• Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
• Хаалттай өрийн бичиг
• Итгэлцлийн үйлчилгээ
• Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх

Компани 2019 оны 3 сард хөрөнгийн зах зээл дээр 25%-иа санал болгож, нийт 5.25 тэрбум төгрөгийг босгосон.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
280 000 000 - 213 557 092 3 76,27% 66 442 908 1 658 23,73%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ард санхүүгийн нэгдэл ХК 169 477 510 60,53%
Ванданцэрэн Баяржаргал 14 588 000 5,21%
Сэдбазар Гэрэлтуяа 26 768 000 9,56%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганзориг

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"-ийн Гүйцэтгэх захирал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн В.Баяржаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн С.Гэрэлтуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Тулгат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн И.Баттуяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Чулуунбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ганбат
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, 
“Ард Холдингс"-ын байр 2 дугаар давхар,   
Утас: (976) 7700-3322
Факс: (976) 7700-3322

Цахим шуудан: info@www.ardcredit.com
Вэб: www.ardcredit.com
Facebook: https://www.facebook.com/ardcredit
Twitter: https://twitter.com/ardcredit
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 23 280 780 652,00
Эргэлтийн хөрөнгө 22 583 594 001,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 697 186 651,00
Өр төлбөр 12 405 579 260,00
Эзэмшигчийн өмч 10 875 201 392,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 3 871 148 314,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 609 170 771,00
Бусад орлого 2 419 712 715,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 443 032 180,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 2 369 351 313,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 8,46
Book value equity per share /BVPS/ 38,84
Price-earnings ratio 8,51
Price to book 1,85
Price to sales 5,21
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,84
Net profit margin 0,61
Return on equity /ROE/ 0,22
Return on assets /ROA/ 0,10
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-06-04 70 72 68 72 148948 68,04 71,99
2020-06-03 73 73 70 71,51 53789 69,01 73
2020-06-02 73 73 72,8 72,8 2638 70 73
2020-05-29 72,8 72,8 72,8 72,8 10237 70 73
2020-05-28 72,8 72,8 70 71,98 2836 70 72,8
2020-05-27 70,5 70,5 68,2 68,25 28011 68,2 70
2020-05-26 70 72,8 70 70,06 1790 70,5 72,8
2020-05-25 72,8 72,8 72,8 72,8 3 68,25 72,8
2020-05-22 72,8 72,8 72,8 72,8 3 70 72,8
2020-05-21 72,8 72,8 72,7 72,7 257 68,21 72,8
2020-05-20 72,8 72,8 72,7 72,7 426339 70 72,79
2020-05-19 73 73 68,2 72,8 30021 68,2 72,8
2020-05-18 75 75 68,2 74,5 528064 68,21 73
2020-05-15 71 72,5 70,01 72,5 3537 70,01 72,5
2020-05-14 74,99 74,99 73 73 41 72,5 73
2020-05-13 75 75 75 75 32 74,99 75
2020-05-12 75 75 75 75 62 74,99 75
2020-05-11 74,99 75 74,99 75 13075 74,99 75
2020-05-08 74,99 74,99 74,99 74,99 241 73,01 74,99
2020-05-07 75 77 73,01 77 37191 73,01 75
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй