ИНВЕСКОР ББСБ

Сүүлийн арилжаа

ИНВЕСКОР ББСБ ( MSE: INV/553 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 909,00

2,00 (0,10%)

1695

3 235 755

2019-08-23

Инвескор ББСБ-ийн гол бизнес нь бичил санхүүгийн үйл ажиллагаа бөгөөд 2016 онд байгуулагдсан. Одоогоор Улаанбаатар хотод ББСБ-ын чиглэлээр 7 салбар, хөрөнгө оруулалттай 3 компани

Цаашдаа Fintech, хиймэл оюун ухаанд суурилсан шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Монгол болон Олон Улсын бичил санхүүгийн зах зээлд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа юм.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
71 727 918 - 60 968 730 1 85,00% 10 759 188 296 15,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
"Эс Ай Би Капитал" ХХК 60 968 730 85,00%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Д.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, УУлаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, Сөүлийн гудамж, 10/1, Твин тауэр-1, 13 давхар
Утас: (976) 7709-0077

Цахим шуудан: info@invescore.mn
Вэб: www.invescore.mn
Facebook: https://www.facebook.com/Invescore/
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 65 064 907 927,25
Эргэлтийн хөрөнгө 64 079 698 264,25
Эргэлтийн бус хөрөнгө 985 209 663,00
Өр төлбөр 29 411 604 449,15
Эзэмшигчийн өмч 35 653 303 467,03
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 7 735 918 322,08
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 027 190 116,86
Бусад орлого 315 941 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 601 809 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 4 018 213 657,02
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 56,02
Book value equity per share /BVPS/ 497,06
Price-earnings ratio 34,08
Price to book 3,84
Price to sales 17,70
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,87
Net profit margin 0,52
Return on equity /ROE/ 0,11
Return on assets /ROA/ 0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-08-23 1890 1909 1890 1909 1695 1900 1909
2019-08-22 1880 1910 1880 1907 710 1752 1900
2019-08-21 1900 1918 1890 1901 1389 1752 1920
2019-08-20 1900 1900 1900 1900 100 1880 1900
2019-08-19 1825 1918 1800 1873 7215 1752 1918
2019-08-16 1900 1900 1899 1900 450 1825 1900
2019-08-15 1920 1920 1918 1920 105 1825 1900
2019-08-14 1900 1940 1750 1926 10055 1751 1920
2019-08-13 1840 1920 1840 1913 3520 1801 1944
2019-08-12 1850 1910 1835 1902 2138 1801 1944
2019-08-09 1850 1900 1840 1891 2750 1850 1900
2019-08-08 1813 1930 1813 1888 3843 1801 1945
2019-08-07 1850 1890 1830 1876 5264 1813 1899
2019-08-06 1840 1900 1835 1869 3552 1900 1910
2019-08-05 1827 1899 1827 1866 2970 1801 1840
2019-08-02 1830 1834 1825 1830 1465 1801 1827
2019-08-01 1810 1830 1810 1825 3714 1820 1835
2019-07-31 1810 1830 1810 1820 1350 1801 1810
2019-07-30 1825 1900 1820 1829 1447 1801 1845
2019-07-29 1820 1850 1819 1825 9153 1820 1830
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй