ИНВЕСКОР ББСБ

Сүүлийн арилжаа

ИНВЕСКОР ББСБ ( MSE: INV/553 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 170,00

1,00 (0,05%)

159

345 030

2019-12-12

Инвескор ББСБ-ийн гол бизнес нь бичил санхүүгийн үйл ажиллагаа бөгөөд 2016 онд байгуулагдсан. Одоогоор Улаанбаатар хотод ББСБ-ын чиглэлээр 7 салбар, хөрөнгө оруулалттай 3 компани

Цаашдаа Fintech, хиймэл оюун ухаанд суурилсан шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Монгол болон Олон Улсын бичил санхүүгийн зах зээлд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа юм.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
71 727 918 - 60 968 730 1 85,00% 10 759 188 272 15,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
"Эс Ай Би Капитал" ХХК 60 968 730 85,00%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Д.Баясгалан
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, УУлаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, Сөүлийн гудамж, 10/1, Твин тауэр-1, 13 давхар
Утас: (976) 7709-0077

Цахим шуудан: info@invescore.mn
Вэб: www.invescore.mn
Facebook: https://www.facebook.com/Invescore/
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2019-11-22 584 116 0,81% 2050 1 197 437 800
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 65 064 907 927,25
Эргэлтийн хөрөнгө 64 079 698 264,25
Эргэлтийн бус хөрөнгө 985 209 663,00
Өр төлбөр 29 411 604 449,15
Эзэмшигчийн өмч 35 653 303 467,03
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 7 735 918 322,08
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 027 190 116,86
Бусад орлого 315 941 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 601 809 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 4 018 213 657,02
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q2
Earning per share /EPS/ 56,02
Book value equity per share /BVPS/ 497,06
Price-earnings ratio 38,74
Price to book 4,37
Price to sales 20,12
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q2
Gross Profit Rate 0,87
Net profit margin 0,52
Return on equity /ROE/ 0,11
Return on assets /ROA/ 0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2019-12-12 2190 2190 2170 2170 159 2169 2190
2019-12-11 2190 2190 2165 2169 220 2060 2190
2019-12-10 2180 2180 2180 2180 60 2060 2190
2019-12-09 2167 2192 2167 2169 55 2060 2193
2019-12-06 2165 2192 2145 2167 1413 2060 2192
2019-12-05 2150 2165 2144 2165 2770 2010 2165
2019-12-04 2178 2178 1835 2162 102691 1904 2160
2019-12-03 2100 2160 2025 2158 4318 2060 2179
2019-12-02 2147 2150 2147 2150 3540 2040 2149
2019-11-29 2149 2149 2148 2148 70 2070 2148
2019-11-28 2150 2150 2041 2150 330 2042 2150
2019-11-25 2100 2150 2100 2150 202 2035 2150
2019-11-22 2150 2150 2150 2150 95 2100 2150
2019-11-22 0 2050 2050 0 584116 0 0
2019-11-21 2196 2196 2055 2185 165 2050 2050
2019-11-20 2088 2150 2088 2114 1340 2020 2196
2019-11-19 2054 2088 2054 2088 707 2021 2088
2019-11-18 2020 2088 2020 2054 100 2020 2080
2019-11-15 2100 2130 2090 2109 1432 2020 2098
2019-11-14 2020 2102 2001 2102 5002 2015 2102
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй