СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС

Сүүлийн арилжаа

СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ( MSE: CUMN/557 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
200,41

0,03 (0,01%)

48199

9 659 562

2022-06-24

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
817 768 643 - 575 154 324 4 70,33% 242 614 319 9 257 29,67%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2022-05-19 6 108 539 0,75% 208 1 270 576 112
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 120 395 977 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 43 995 300 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 76 400 676 800,00
Өр төлбөр 73 919 025 900,00
Эзэмшигчийн өмч 46 476 951 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 94 038 017 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 100 700 310 600,00
Бусад орлого 4 461 379 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 17 267 791 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -15 595 121 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ -19,07
Book value equity per share /BVPS/ 56,83
Price-earnings ratio -10,51
Price to book 3,53
Price to sales 1,74
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate -0,07
Net profit margin -0,17
Return on equity /ROE/ -0,34
Return on assets /ROA/ -0,13
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-06-24 190 200,99 190 200,41 48199 195 200,99
2022-06-23 190 200,9 188 200,38 50591 195 200,9
2022-06-22 194 201 192 200,05 114064 191 200,9
2022-06-21 191 199,99 190 199,9 46636 190,2 199,99
2022-06-20 195 199,99 190 191,05 70414 198 198
2022-06-17 199 201 188,01 199,16 81384 189,5 201
2022-06-16 199,9 201 187,5 199 110204 189,1 199,99
2022-06-15 190,3 200 185 198,13 134706 189 199,99
2022-06-13 194 200 190 200 91589 191 200
2022-06-10 190,02 199,99 190,02 199,83 304260 193 200
2022-06-09 198,89 199,99 189 199,04 53540 190,01 199,9
2022-06-08 195 199 184 198,23 193227 186,2 187,1
2022-06-07 192 198 185,01 197,84 96154 186,1 197,8
2022-06-06 190 195 182 193,35 47232 191,4 193,99
2022-06-03 185,51 197,87 183 197,67 32166 185 196,99
2022-06-02 199 199 182 196,18 58609 185,5 197,87
2022-05-31 195 204,3 189,89 199,36 81918 190 203,99
2022-05-30 196 199,99 186,61 199,9 136417 192 197
2022-05-27 199,99 199,99 191,38 191,93 11643 191,6 196,8
2022-05-26 200 200 188 191,37 40551 190 200
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй