Богд Банк ХК

Сүүлийн арилжаа

Богд Банк ХК ( MSE: BOGD/558 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
83,00

0,23 (0,28%)

1040

86 320

2024-05-21

Богд банк нь 2014 онд байгуулагдаж, 2021 онд “Нээлттэй хувьцаат компани” болсон байдаг.

Компани хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцааныхаа 20%-ийг худалдаж, хөрөнгө оруулагчдаас 31.75 тэрбум төгрөгийг амжилттай татан төвлөрүүлсэн байдаг. 2023 оны байдлаар тус банкны нийт хөрөнгө 712.3 тэрбум төгрөг, өөрийн хөрөнгө нь 141.6 тэрбум төгрөгт хүрээд байна.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 250 000 000 - 1 000 000 000 2 80,00% 250 000 000 2 678 20,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Бодь капитал ХХК 45 661 000 3,65%
Бодь капитал инвестмент ХХК 4 339 000 0,35%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Саруул
Санхүү хариуцсан дэд захирал М.Бат-Өлзий
Хөрөнгө зохицуулалт, хөрөнгө оруулалтын банк хариуцсан дэд захирал Э.Ган-Эрдэнэ
Мэдээллийн технологи хариуцсан дэд захирал М.Алтанзүрх
Бизнес хөгжил хариуцсан дэд захирал Ч.Банчин
Байгууллагын банк хариуцсан дэд захирал Б.Билэгт

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Л.Болдхуяг
ТУЗ-ийн гишүүн Р.Баясгалан
ТУЗ-ийн гишүүн Г.Саруул
ТУЗ-ийн гишүүн Д.Моломжамц
ТУЗ-ийн гишүүн Б.Ойгонжаргал
ТУЗ-ийн гишүүн Торстен Дазер
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Тоомас Моеэс
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Э.Бямбажав
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Нарантуяа
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар 15160, Жигжиджавын гудамж 3, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Бодь цамхаг

Утас: (976) 75771199
Цахим шуудан: info@bogdbank.com
Вэб: www.bogdbank.com
Facebook: https://www.facebook.com/BogdBank

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2023-01-06 338 119 0,03% 1800 608 614 200
2023-04-04 10 256 180 0,82% 89,75 920 492 155
2023-04-12 5 300 000 0,42% 90 477 000 000
2023-06-13 2 631 580 0,21% 95 250 000 100
2023-08-16 3 268 000 0,26% 76,5 250 002 000
2023-08-17 2 945 000 0,24% 85 250 325 000
2023-09-14 7 294 736 0,58% 95 692 999 920
2023-09-27 3 126 315 0,25% 95 296 999 925
2024-01-26 3 106 340 0,25% 82 254 719 880
2024-02-19 12 865 380 1,03% 85 1 093 557 300
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 712 324 381 600,00
Эргэлтийн хөрөнгө 678 136 056 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 34 188 325 600,00
Өр төлбөр 570 710 937 900,00
Эзэмшигчийн өмч 141 613 443 800,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 82 562 314 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 42 345 797 400,00
Бусад орлого 13 873 432 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 21 809 409 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 28 201 383 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 22,56
Book value equity per share /BVPS/ 113,29
Price-earnings ratio 3,68
Price to book 0,73
Price to sales 1,26
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 0,49
Net profit margin 0,34
Return on equity /ROE/ 0,20
Return on assets /ROA/ 0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-05-21 83 83 83 83 1040 82,5 83
2024-05-20 83 83 82,5 82,77 569 82,5 83
2024-05-17 83 83 83 83 9592 82,5 83
2024-05-16 83 83 82,3 83 44964 82,3 83
2024-05-15 83 83 82,3 82,84 8557 82,3 83
2024-05-14 83,97 83,97 82,3 82,53 10261 82,3 83,97
2024-05-13 83,97 83,97 82,5 82,5 2321 82,02 82,5
2024-05-10 82,5 83,97 82,5 83,02 54949 83 83,97
2024-05-09 82,5 83 82,5 82,57 10909 82,6 83
2024-05-08 83,38 83,97 81,01 83,17 40336 81,04 83,9
2024-05-07 83,49 83,49 82 82,77 59398 81,52 83,38
2024-05-06 83,49 83,49 83,49 83,49 1603 83,22 83,5
2024-05-03 83 83,99 83 83,5 48598 83,01 83,97
2024-05-02 82,51 83 82,3 83 20473 82,6 83
2024-05-01 83 83,5 83 83,5 1650 82,51 83,5
2024-04-30 82,51 83 82,2 82,77 18078 82,5 83
2024-04-29 83 83 82,5 82,5 4174 82,1 82,5
2024-04-26 82 83 81,01 83 110375 81,1 83
2024-04-25 82 83 81 82,95 242696 82,5 83
2024-04-24 82,99 83,48 82 82,39 104575 82,2 83,4
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2022 21,5 0,01%
Тун удахгүй
Тун удахгүй