МОН БИЙФ

Сүүлийн арилжаа

МОН БИЙФ ( MSE: MBF/559 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
44,29

0,96 (2,22%)

121830

5 395 851

2022-12-02

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
214 285 700 - 127 907 933 2 59,69% 86 377 767 2 612 40,31%
Овог Нэр Хувьцаа %
Таванбогд трейд ХХК 112 500 000 52,50%
Ж.Барсболд 15 000 000 7,00%
Ц.Цэцэнхүү 7 500 000 3,50%
Э.Пүрэвлхам 7 500 000 3,50%
И.Баттуяа 4 500 000 2,10%
Ж.Оюунчимэг 3 000 000 1,40%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 3 718 709 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 2 295 982 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 422 727 000,00
Өр төлбөр 3 871 140 000,00
Эзэмшигчийн өмч -152 431 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 226 697 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 206 540 000,00
Бусад орлого 3 032 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 423 264 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -362 330 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ N/A
Book value equity per share /BVPS/ N/A
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio N/A
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-12-02 43,1 44,33 43,04 44,29 121830 43,11 44,32
2022-12-01 42,1 44,34 42,1 43,33 14790 43,04 44,34
2022-11-30 44 44,49 43 43 146907 42 44,39
2022-11-29 43,9 44,77 43,9 44 89606 44 44,75
2022-11-28 39,3 42 38 41,96 133326 41 41,79
2022-11-25 40,21 40,39 39,31 39,92 6807 39,11 39,31
2022-11-23 40,01 40,01 37 39,31 83956 40 40,39
2022-11-22 41,5 41,5 40,09 40,39 17414 40,1 40,8
2022-11-21 42 42 41,34 41,84 26253 41,34 41,99
2022-11-18 41,8 42 41,31 41,61 56534 41,33 41,95
2022-11-17 44 44 43,9 43,9 20912 43,5 43,9
2022-11-16 40,02 44,92 40,02 44,5 43934 41 44,78
2022-11-15 42 44,98 39 44,97 85144 40,02 44,97
2022-11-14 42 44,99 42 44,99 17043 44,5 44,98
2022-11-11 44 44,99 42,5 43,01 32546 42,51 44,99
2022-11-10 44 45 43,7 44,99 40758 43,7 44,99
2022-11-09 44,8 44,8 44,8 44,8 8390 43,73 44,8
2022-11-08 44 44,99 43,71 44,4 53136 43,71 44,99
2022-11-07 45 45 44 44,63 37167 44 44,99
2022-11-04 45 45 45 45 300 44 45
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй