МОН БИЙФ

Сүүлийн арилжаа

МОН БИЙФ ( MSE: MBF/559 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
40,02

-0,38 (-0,94%)

2500

100 050

2023-06-05

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
214 285 700 - 171 414 801 2 79,99% 42 870 899 1 474 20,01%
Овог Нэр Хувьцаа %
Таванбогд трейд ХХК 112 500 000 52,50%
Ж.Барсболд 15 000 000 7,00%
Ц.Цэцэнхүү 7 500 000 3,50%
Э.Пүрэвлхам 7 500 000 3,50%
И.Баттуяа 4 500 000 2,10%
Ж.Оюунчимэг 3 000 000 1,40%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 3 718 709 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 2 295 982 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 422 727 000,00
Өр төлбөр 3 871 140 000,00
Эзэмшигчийн өмч -152 431 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 226 697 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 206 540 000,00
Бусад орлого 3 032 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 423 264 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -362 330 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ N/A
Book value equity per share /BVPS/ N/A
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio N/A
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-06-05 40,04 40,04 40 40,02 2500 40 44
2023-06-02 41,51 41,51 40,04 40,4 5060 40,04 44
2023-05-29 44 44,5 41,5 41,75 7551 41,5 44,5
2023-05-26 44,6 44,6 44,6 44,6 180708 43,5 44,6
2023-05-24 41 41 41 41 22500000 40,03 43,5
2023-05-23 40,07 41 40,03 40,84 70017 40,03 43,5
2023-05-22 44 44 40,01 40,07 21102 40,02 44
2023-05-19 42 42 42 42 6450 41 44
2023-05-18 44 44 44 44 3000 44 44,6
2023-05-17 44,51 44,51 44,51 44,51 20 44,51 44,6
2023-05-16 44,6 44,6 44,6 44,6 99002 44,5 44,6
2023-05-15 44,6 44,6 44,6 44,6 48245 44,5 44,6
2023-05-12 44,6 45 44,6 45 55777 44,6 45
2023-05-11 44,63 44,63 44,62 44,63 10000 44,62 45
2023-05-10 45 45 44,62 44,62 14952 44,62 45
2023-05-09 44,7 45 44,62 45 3300 44,62 45
2023-05-08 45 45 44,62 44,62 15798 44,62 44,7
2023-05-05 44,7 45 44,7 44,7 3060 44,7 45
2023-05-04 44,62 44,9 44,62 44,8 70625 44,8 45
2023-05-03 44,62 44,7 44,62 44,62 67650 44,62 44,7
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй