Сэндли ББСБ

Сүүлийн арилжаа

Сэндли ББСБ ( MSE: SEND/561 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
158,91

-5,09 (-3,10%)

3593

570 964

2022-12-02

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
223 570 000 - 146 141 700 2 65,37% 77 428 300 3 286 34,63%
Овог Нэр Хувьцаа %
Монголын финтек групп 126 141 700 56,42%
Сэндли имплойе XXK 20 000 000 8,95%
Б.Наранбат 8 000 000 3,58%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2021
Нийт хөрөнгө 10 604 635 500,00
Эргэлтийн хөрөнгө 10 395 000 900,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 209 634 600,00
Өр төлбөр 3 457 430 700,00
Эзэмшигчийн өмч 7 147 204 700,00
Орлогын үзүүлэлт 2021
Цэвэр борлуулалт 556 878 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 1 808 592 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 706 887 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 575 207 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2021Q4
Earning per share /EPS/ N/A
Book value equity per share /BVPS/ N/A
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio N/A
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2021Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2021Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-12-02 161,05 164 153 158,91 3593 153,02 159
2022-12-01 164 164 164 164 67 161,04 164
2022-11-30 163 165 160 161,04 2478 163 164
2022-11-29 163 163 160 160,01 6192 160 163
2022-11-28 163,09 165,54 161 163,57 8991 165 165,54
2022-11-25 166 167 165 165,54 29534 165 167
2022-11-23 167,5 167,5 165 165,48 66364 165 166
2022-11-22 169 171 162 167,67 64788 167 167,5
2022-11-21 166,33 172 166,33 169 37723 168 169
2022-11-18 166 172 166 170,02 77874 170 172
2022-11-17 163 167 163 165,75 54904 166 167
2022-11-16 165 165 164 164 17379 164 165
2022-11-15 164,5 165,99 163,9 165,9 47729 165,16 165,99
2022-11-14 166 166 164,5 164,5 9992 164,5 165,99
2022-11-11 165 167 164 166 51365 166 167
2022-11-10 165 166,99 164 165,76 4597 164 165
2022-11-09 165 166 165 165,05 12780 165 166
2022-11-08 163 165 163 164 28942 163 164
2022-11-07 167,97 167,98 163,5 163,5 48248 163,01 166,99
2022-11-04 163,2 169 163 164,3 12561 163 168,9
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй