Сэндли ББСБ ХК

Сүүлийн арилжаа

Сэндли ББСБ ХК ( MSE: SEND/561 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
135,99

0,01 (0,01%)

49014

6 665 414

2024-02-23

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
223 570 000 - 167 854 463 2 75,08% 55 715 537 6 493 24,92%
Овог Нэр Хувьцаа %
Монголын финтек групп 126 141 700 56,42%
Сэндли имплойе XXK 20 000 000 8,95%
Б.Наранбат 8 000 000 3,58%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2023-10-12 5 333 334 2,39% 189,77 986 566 793
2023-12-25 3 333 334 1,49% 196,37 654 566 798
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 63 527 253 164,00
Эргэлтийн хөрөнгө 62 888 138 350,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 639 114 814,00
Өр төлбөр 36 673 541 223,00
Эзэмшигчийн өмч 26 853 711 940,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 12 950 323 094,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 6 705 320 215,00
Үйл ажиллагааны зардал 12 602 669 481,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 6 055 433 882,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 27,09
Book value equity per share /BVPS/ 120,11
Price-earnings ratio 5,02
Price to book 1,13
Price to sales 2,35
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,47
Return on equity /ROE/ 0,23
Return on assets /ROA/ 0,10
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-02-23 135,99 135,99 129 135,99 49014 129 135,99
2024-02-22 135,97 135,98 129 135,98 3728 131 135,98
2024-02-21 128,02 135,97 127 135,97 6059 127,06 135,97
2024-02-20 135,99 135,99 130 130,05 9580 132 135,99
2024-02-19 135,99 135,99 130,02 135,99 876 131 135,99
2024-02-16 135,97 136 130 134,48 18107 130,51 135,99
2024-02-15 135,99 135,99 130 135,49 2174 130,02 135,97
2024-02-14 135,99 135,99 135,99 135,99 116 130,01 135,99
2024-02-13 130 135,99 128,02 135,26 230 129,02 135,99
2024-02-09 129,9 135,99 129,9 130,56 1010 128 135,99
2024-02-08 136 136 124 126,3 15973 125,12 129,9
2024-02-07 137 137 129,5 130,86 2446 130,01 136
2024-02-06 137 137 137 137 64 129,02 137
2024-02-05 130 136 128,51 131,04 5326 128,51 137
2024-02-02 132,5 132,5 126,02 129,51 4237 129 132,5
2024-02-01 136,98 137 126 132,93 2330 126,02 137
2024-01-31 136,98 136,98 125 125,42 12450 125 136,98
2024-01-30 136,99 136,99 126 128,32 906 130 136,98
2024-01-29 137 137 120 124 18975 125 136,99
2024-01-26 138 138 133 137 7252 130,01 137
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2022 2,75 0,02%
Тун удахгүй
Тун удахгүй