Голомт Банк ХК

Сүүлийн арилжаа

Голомт Банк ХК ( MSE: GLMT/562 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
994,80

-0,24 (-0,02%)

8726

8 680 625

2024-02-23

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
808 657 306 - 666 361 343 2 82,40% 142 295 963 19 636 17,60%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2022-12-12 530 583 0,07% 1285 681 799 155
2023-01-24 2 101 168 0,26% 1285 2 700 000 880
2023-01-26 233 463 0,03% 1285 299 999 955
2023-03-15 841 024 0,10% 1278 1 074 828 672
2023-07-19 233 464 0,03% 1071 250 039 944
2023-12-12 767 835 0,09% 1285 986 667 975
2024-01-22 2 334 631 0,29% 1542 3 600 001 002
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 11 468 609 000 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 10 879 484 900 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 589 124 100 000,00
Өр төлбөр 10 521 720 000 000,00
Эзэмшигчийн өмч 946 889 000 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 454 710 000 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 297 571 000 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 517 886 000 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 180 807 000 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 223,59
Book value equity per share /BVPS/ 1 170,94
Price-earnings ratio 4,45
Price to book 0,85
Price to sales 1,77
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,40
Return on equity /ROE/ 0,19
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-02-23 980 996 980 994,8 8726 992 994
2024-02-22 985 997 975 995,04 26585 976 997
2024-02-21 988 988 950 986,26 17915 961 988
2024-02-20 975 990,5 974,41 988,46 49587 977,11 988
2024-02-19 989,99 989,99 950 956,44 26486 951 976
2024-02-16 950 999 950 974,41 27177 963,01 988
2024-02-15 913 929 912,81 923,16 9515 915 929
2024-02-14 911,01 915 911 912,81 3965 912 915
2024-02-13 903,01 914,68 903,01 912,42 7500 910,01 914
2024-02-09 915 915 901 914,68 1624 901,1 915
2024-02-08 895 915 895 895,2 28268 894 915
2024-02-07 905 929 893 896,11 25268 893 895
2024-02-06 892 905 882 897,43 14545 905,01 908
2024-02-05 900 900 885,5 892,14 3122 887 900
2024-02-02 899 905 885,92 902,25 3046 887 903
2024-02-01 890 900 880,05 885,92 4876 882,01 899
2024-01-31 885,01 900 880,02 886,12 5225 885 900
2024-01-30 886,02 887 880,01 885,09 3228 885 887
2024-01-29 893,99 895 885 886,65 5780 886,01 894
2024-01-26 881,06 895 880 895 4098 885 894
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2022 50 0,04%
Тун удахгүй
Тун удахгүй