Хаан Банк ХК

Сүүлийн арилжаа

Хаан Банк ХК ( MSE: KHAN/563 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
1 013,00

1,00 (0,10%)

73060

74 009 780

2024-06-14

Хаан банк ХК 1991 онд орон даяар салбар нэгжтэй, Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоологчдын банк нэртэйгээр байгуулагдаж байсан ба 2003 онд олон улсын тендер зарлан амжилттай хувьчлагдсан.

Анхлан Япон улсын “Савада Холдингс” (Sawada Holdings) компани 100 хувь эзэмшиж байсан бол Монгол Улсын “Таван Богд Трейд” ХХК нь хувьцааны 40 хувийг худалдан авснаар 2006 онд Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Банк нэрээ өөрчлөн “Хаан банк ХХК” болсон.

Компани 2023 оны байдлаар орон даяар нийт 545 салбар нэгжтэй, хүн амын 82 гаруй хувьд буюу 2.8 сая харилцагчтай.

УИХ-аас “Банкны тухай” хуулийн өөрчлөлт оруулснаар тус банк 2023 онд хувьцааныхаа 10%-ийг олон нийтэд худалдан “Нээлттэй хувьцаат компани” болсон. 

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 912 198 000 - 1 640 129 450 4 85,77% 272 068 550 28 474 14,23%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Р.Мөнхтуяа
Бизнес хөгжил хариуцсан дэд захирал Ч.Чинболд
Иргэдийн банк хариуцсан дэд захирал Д.Энхбаатар
Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал Д.Ариунбат
Эрсдэл хариуцсан дэд захирал Г.Мөнхбаяр
Гүйцэтгэх захирлын тэргүүн орлогч Б.Эрдэнэдэлгэр
Санхүү, захиргаа хариуцсан дэд захирал Ш.Өлзий-Аюуш
Байгууллагын банк хариуцсан дэд захирал Т.Ууганбаяр
Ерөнхий аудитор Д.Дугарбаатар

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Т.Дарьбум
ТУЗ-ийн гишүүн Харада Ясүнари
ТУЗ-ийн гишүүн Иший Кисабүро
ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Баатарсайхан
ТУЗ-ийн гишүүн Д.Хулан
ТУЗ-ийн гишүүн Ло Жон
ТУЗ-ийн гишүүн Б.Амарсанаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Тамир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ханс Йонгеяанс Аарт
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө-6, Хан-Уул дүүрэг, Стадион Оргил-1

Утас: (976) 7515-3333 

Цахим шуудан: help@khanbank.com
Вэб: www.khanbank.com
Facebook: https://www.facebook.com/KhanBank/

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2023-06-14 1 000 000 0,05% 1150 1 150 000 000
2023-08-03 600 000 0,03% 1150 690 000 000
2023-12-08 467 290 0,02% 1070 500 000 300
2023-12-13 232 689 0,01% 1077 250 606 053
2024-05-24 1 042 753 0,05% 1040 1 084 463 120
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 17 350 642 072 350,00
Эргэлтийн хөрөнгө 16 842 239 368 310,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 508 402 704 040,00
Өр төлбөр 15 258 906 713 970,00
Эзэмшигчийн өмч 2 091 735 358 380,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 2 052 185 427 490,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 998 485 157 770,00
Бусад орлого 472 189 685 710,00
Үйл ажиллагааны зардал 697 203 015 850,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 558 782 869 010,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 292,22
Book value equity per share /BVPS/ 1 093,89
Price-earnings ratio 3,47
Price to book 0,93
Price to sales 0,94
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 0,51
Net profit margin 0,27
Return on equity /ROE/ 0,27
Return on assets /ROA/ 0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-06-14 1012 1018 1010 1013 73060 1013 1017
2024-06-13 1010 1015 1010 1012 19122 1012 1014
2024-06-12 1010 1015 1008 1009 93847 1009 1010
2024-06-11 1012 1014 1010 1011 93198 1010 1014
2024-06-10 1015 1017 1011 1012 91545 1012 1013
2024-06-07 1013 1018 1012 1018 94898 1016 1018
2024-06-06 1015 1018 1013 1014 70851 1013 1015
2024-06-05 1016 1018 1014 1015 50659 1015 1016
2024-06-04 1016 1019 1013 1018 75877 1017 1019
2024-06-03 1013 1020 1012 1019 132420 1016 1020
2024-05-31 1021 1030 1013 1019 50080 1014 1029
2024-05-30 1014 1034 1013 1018 63607 1021 1034
2024-05-29 1018 1018 1012 1014 148579 1014 1018
2024-05-28 1015 1020 1014 1016 92408 1018 1019
2024-05-27 1014 1024 1013 1016 70528 1015 1020
2024-05-24 1020 1025 1014 1014 114116 1017 1025
2024-05-24 0 1040 1040 0 1042753 0 0
2024-05-22 1032 1035 1013 1021 76194 1018 1030
2024-05-21 1014 1038 1014 1034 112298 1032 1037
2024-05-20 1014 1020 1005 1014 289481 1012 1020
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй