ТӨРИЙН БАНК

Сүүлийн арилжаа

ТӨРИЙН БАНК ( MSE: SBM/564 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
451,15

-1,35 (-0,30%)

10124

4 567 443

2023-12-06

Төрийн Банк нь Монгол Улсын санхүүгийн салбарын ТОП-5 банкны нэгт тооцогддог ба 500 гаруй салбар нэгжтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тус банк нь 2022 оны 10 сард нээлттэй хувьцаат компани хэлбэртэй болсон бөгөөд олон нийтэд хувьцааныхаа 5.75%-ийг худалдаж 25 гаруй тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн байдаг.

 

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
755 096 250 - 712 000 000 2 94,29% 43 096 250 8 420 5,71%
Овог Нэр Хувьцаа %
Сангийн яам 372 000 000 49,27%
Хадгаламжийн даатгалын корпораци 340 000 000 45,03%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Бага тойруу 7/1

Утас: (976) 11 31010, 1800-1881

Цахим шуудан: SBM_Shareholder@statebank.mn
Вэб: www.statebank.mn
Facebook: https://www.facebook.com/StatebankMN
Twitter: https://twitter.com/StatebankMN

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 4 037 383 800 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 897 734 700 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 139 649 100 000,00
Өр төлбөр 3 540 602 000 000,00
Эзэмшигчийн өмч 496 781 800 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 116 601 700 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 31 976 400 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 90 731 100 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 42 139 800 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q2
Earning per share /EPS/ 55,81
Book value equity per share /BVPS/ 657,91
Price-earnings ratio 8,08
Price to book 0,69
Price to sales 2,92
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q2
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,36
Return on equity /ROE/ 0,08
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-12-06 462 463,99 450 451,15 10124 451 462,99
2023-12-05 463,99 464 451,5 452,5 1380 455 462
2023-12-04 452,11 464 452,11 453,41 18017 455 464
2023-12-01 464,9 465 452,26 464,99 624 457 464,99
2023-11-30 465,89 465,89 453 454,48 1320 453 464,9
2023-11-29 465,99 466 465,99 466 33 452,5 465,9
2023-11-28 465,1 465,99 452,1 458,27 10114 452,2 465,99
2023-11-27 452,01 466 450,03 452,52 10203 451,2 465
2023-11-24 465,89 466,49 450,5 466,49 1884 455,01 466,49
2023-11-23 454,1 466,5 452,1 452,91 12226 451 465,88
2023-11-22 464 464 454 456,89 2707 453 466,5
2023-11-21 452,01 464 452 464 7511 452,5 466,5
2023-11-20 451 467,9 450 464 8942 451 464
2023-11-17 451,03 467,9 450,04 451,99 19003 452 467,9
2023-11-16 455,1 469,99 452,4 453,66 11613 452,4 467,9
2023-11-15 460,12 470 456 458,81 17505 456 470
2023-11-13 473,99 473,99 465 472,4 691 465 473,99
2023-11-10 473,99 473,99 466 471,79 1290 467 473,99
2023-11-09 474,7 474,7 460,1 462,55 1641 465 473,99
2023-11-08 474,7 474,7 460 461,81 3202 474 474,7
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2022 63,68 0,10%
Тун удахгүй
Тун удахгүй