ТӨРИЙН БАНК

Сүүлийн арилжаа

ТӨРИЙН БАНК ( MSE: SBM/564 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
608,60

1,22 (0,20%)

547

332 904

2022-12-02

Төрийн Банк нь Монгол Улсын санхүүгийн салбарын ТОП-5 банкны нэгт тооцогддог ба 500 гаруй салбар нэгжтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тус банк нь 2022 оны 10 сард нээлттэй хувьцаат компани хэлбэртэй болсон бөгөөд олон нийтэд хувьцааныхаа 5.75%-ийг худалдаж 25 гаруй тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн байдаг.

 

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
43 096 250 - 0 0 0,00% 43 096 250 7 227 100,00%
Овог Нэр Хувьцаа %
Сангийн яам 372 000 000 49,27%
Хадгаламжийн даатгалын корпораци 340 000 000 45,03%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Бага тойруу 7/1

Утас: (976) 11 31010, 1800-1881

Цахим шуудан: SBM_Shareholder@statebank.mn
Вэб: www.statebank.mn
Facebook: https://www.facebook.com/StatebankMN
Twitter: https://twitter.com/StatebankMN

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 3 900 697 300 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 759 573 200 000,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 141 124 100 000,00
Өр төлбөр 3 453 992 500 000,00
Эзэмшигчийн өмч 446 704 800 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 111 176 500 000,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 232 572 700 000,00
Үйл ажиллагааны зардал 232 627 300 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 69 812 300 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q2
Earning per share /EPS/ N/A
Book value equity per share /BVPS/ N/A
Price-earnings ratio N/A
Price to book N/A
Price to sales N/A
Dividend payout ratio N/A
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ N/A
Return on assets /ROA/ N/A
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-12-02 609 609 608,5 608,6 547 608,5 609
2022-12-01 608 609 600 607,38 6424 600 609
2022-11-30 590 609 590 591,98 28163 588 595
2022-11-29 580 596 580 590,25 5029 590 596
2022-11-28 590 596 560,02 580,66 19936 570,01 596
2022-11-25 600 600 590 590,56 32064 580 596
2022-11-23 608,51 612 600 600,14 17706 600 603
2022-11-22 610 611 608,51 609,84 8036 608,52 611
2022-11-21 610,02 612 609 609,64 20408 609,05 610
2022-11-18 612 612 610,01 612 10178 610,03 614
2022-11-17 659 660 608 624,94 34873 610,02 640
2022-11-16 671,5 697,99 665 668,68 11322 665,01 670
2022-11-15 680 699 671,5 671,65 5478 671,51 699
2022-11-14 700 700 670 671,5 13844 672,01 699
2022-11-11 690 704 670 700,65 20979 703,99 704
2022-11-10 700 706,99 680 699,84 45154 700 707,99
2022-11-09 700,72 703,9 700 701,46 6963 691,01 702,5
2022-11-08 700,72 706,99 700,72 700,76 14662 700,72 705,69
2022-11-07 693 706,99 690 700,72 11543 690,2 706,98
2022-11-04 695,24 708 687 703,84 10737 687 707
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй