Газар Шим Үйлдвэр ХК

Сүүлийн арилжаа

Газар Шим Үйлдвэр ХК ( MSE: GAZR/565 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
47,98

0,00 (0,00%)

105076

5 041 546

2024-07-09

Газар шим үйлдвэр ХК нь даршилсан хүнсний ногооны үйлдвэрийн бизнес эрхлэдэг ба дотоодын анхны компанийн нэг юм. 

Тус компани 2023 онд хөрөнгийн зах зээл дээр IPO гаргаж нээлттэй хувьцаат компани болсон бөгөөд компанийнхаа 16.54% буюу нийт 198.1 сая гаруй ширхэг хувьцаагаа нэг бүрийг нь 53₮-өөр худалдсан.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 198 113 207 - 991 964 239 5 82,79% 206 148 968 3 387 17,21%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Ц.Ганбат
Ерөнхий нягтлан бодогч Л.Бүрэнчимэг
Үйлдвэрийн дарга Ч.Оюунбилэг
Ерөнхий инженер М.Нямсанж
Үйлдвэр хариуцсан захирал Ц.Төгсөө
Маркетинг борлуулалт хариуцсан захирал Д.Сэргэлэн

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ш.Алтанбагана
ТУЗ-ийн гишүүн П.Нямдорж
ТУЗ-ийн гишүүн З.Байгалмаа
ТУЗ-ийн гишүүн Д.Сэргэлэн
ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Төгсөө
ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Ганбат
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн В.Ганзориг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Эрдэнэдалай
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Баяртуул
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс 166-1, 166-2 тоот,
Утас: (976) 7505 9999

Цахим шуудан: info@gazarshim.mn
Вэб: www.gazarshim.mn
Facebook: https://www.facebook.com/gazarshim

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2024-01-31 20 000 000 1,67% 66,26 1 325 200 000
2024-03-29 20 000 000 1,67% 64,22 1 284 400 000
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 51 529 354 689,98
Эргэлтийн хөрөнгө 39 687 767 023,94
Эргэлтийн бус хөрөнгө 11 841 587 666,04
Өр төлбөр 12 598 064 680,81
Эзэмшигчийн өмч 38 931 290 009,17
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 34 312 209 540,87
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 19 935 535 212,07
Бусад орлого 215 184 055,80
Үйл ажиллагааны зардал 6 121 796 409,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 7 012 314 889,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 5,85
Book value equity per share /BVPS/ 32,49
Price-earnings ratio 8,20
Price to book 1,48
Price to sales 1,68
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 0,42
Net profit margin 0,20
Return on equity /ROE/ 0,18
Return on assets /ROA/ 0,14
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-07-09 47,4 47,98 47,4 47,98 105076 47,4 47,98
2024-07-08 47,98 47,98 47,5 47,98 11191 47,5 47,98
2024-07-05 48 48 47,97 47,97 1468 47,55 47,97
2024-07-04 48 48 48 48 1095 47,97 48
2024-07-03 47,8 48 47 48 24522 47 48
2024-07-02 48 48 47 47,97 2002 47,1 47,8
2024-07-01 46 48,5 46 48 32821 47 48
2024-06-27 48 48 48 48 122 47 47,5
2024-06-26 48 48 48 48 703 46,38 48,5
2024-06-25 46,3 48,99 44 45,44 73763 45,11 48,5
2024-06-24 47,5 48,99 46,02 46,29 45553 46,05 48,95
2024-06-21 47,02 48,99 47,01 47,02 13497 47,02 48,99
2024-06-20 48,99 48,99 47,01 47,49 36796 47,02 48,99
2024-06-19 49 49 47,5 47,57 69311 47,51 49
2024-06-18 49 49 48,5 48,99 837 48,5 49
2024-06-17 48,49 49 48,49 48,5 41041 48,49 49
2024-06-14 49 49 48,5 48,5 51 48,5 49
2024-06-13 49 49 48,5 48,5 854 48,5 49
2024-06-12 49 49 49 49 488 48,9 49
2024-06-11 48,5 49 48,5 49 1102 48,5 49
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй