Газар Шим Үйлдвэр ХК

Сүүлийн арилжаа

Газар Шим Үйлдвэр ХК ( MSE: GAZR/565 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
49,37

0,62 (1,27%)

18357

906 285

2024-02-23

Газар шим үйлдвэр ХК нь даршилсан хүнсний ногооны үйлдвэрийн бизнес эрхлэдэг ба дотоодын анхны компанийн нэг юм. 

Тус компани 2023 онд хөрөнгийн зах зээл дээр IPO гаргаж нээлттэй хувьцаат компани болсон бөгөөд компанийнхаа 16.54% буюу нийт 198.1 сая гаруй ширхэг хувьцаагаа нэг бүрийг нь 53₮-өөр худалдсан.

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 198 113 207 - 971 832 695 5 81,11% 226 280 512 3 076 18,89%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс 166-1, 166-2 тоот,
Утас: (976) 7505 9999

Цахим шуудан: info@gazarshim.mn
Вэб: www.gazarshim.mn
Facebook: https://www.facebook.com/gazarshim

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2024-01-31 20 000 000 1,67% 66,26 1 325 200 000
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 51 529 354 689,98
Эргэлтийн хөрөнгө 39 687 767 023,94
Эргэлтийн бус хөрөнгө 11 841 587 666,04
Өр төлбөр 12 598 064 680,81
Эзэмшигчийн өмч 38 931 290 009,17
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 34 312 209 540,87
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 19 935 535 212,07
Бусад орлого 215 184 055,80
Үйл ажиллагааны зардал 6 121 796 409,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 7 012 314 889,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 5,85
Book value equity per share /BVPS/ 32,49
Price-earnings ratio 8,44
Price to book 1,52
Price to sales 1,72
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 0,42
Net profit margin 0,20
Return on equity /ROE/ 0,18
Return on assets /ROA/ 0,14
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-02-23 49,92 49,94 48 49,37 18357 48 49,94
2024-02-22 49,94 49,94 48 48,75 23610 48 49
2024-02-21 52,35 52,35 47 49,96 63799 47,2 49,94
2024-02-20 52,49 52,5 50,02 52,47 7325 51 52,47
2024-02-19 52,2 53 50 50,19 46091 49,52 52,49
2024-02-16 53,44 53,44 53 53,44 9775 53 53,44
2024-02-15 53,48 53,5 52,14 53,15 40525 52,18 53,5
2024-02-14 53,11 53,48 52,5 53,08 37930 52,16 53,48
2024-02-13 53,5 53,5 53,1 53,44 15761 53,1 53,48
2024-02-09 53,5 53,5 53,45 53,49 135730 53,05 53,5
2024-02-08 53,49 53,49 53 53,49 30883 53,02 53,49
2024-02-07 53,5 53,5 52,5 53,49 67286 53,47 53,49
2024-02-06 50 54 50 53,47 240928 52,12 53,5
2024-02-05 49,9 50 49 49,02 15026 49 50
2024-02-02 50 50 49,5 49,9 8887 49,5 50
2024-02-01 49,5 50 49,5 49,99 40327 49,5 49,99
2024-01-31 48,22 49,5 48,22 49,5 6771 49 49,5
2024-01-31 0 66,26 66,26 0 20000000 0 0
2024-01-30 49,5 49,5 48,22 49,5 12087 48,22 49,99
2024-01-29 48,5 49,5 48,5 49,5 23400 49 49,5
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй