Худалдаа Хөгжлийн Банк ХК

Сүүлийн арилжаа

Худалдаа Хөгжлийн Банк ХК ( MSE: TDB/567 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
23 740,00

-400,00 (-1,66%)

83

1 970 420

2024-06-14

Худалдаа хөгжлийн банк нь Монголын анхдагч арилжааны банкнуудын нэг юм. 

2023 онд тус банкны нийт хөрөнгө 12 их наяд төгрөгт, өөрийн хөрөнгө нь 1.4 их наяд төгрөгт хүрч системын нөлөө бүхий 2 дахь банк болсон.  

Худалдаан хөгжлийн банк нь 2023 онд хөрөнгийн зах зээл дээр IPO гарган “Нээлттэй хувьцаат компани” болсон. Тэд компанийхаа 5% буюу 2.5 сая ширхэг хувьцааг худалдаж хөрөнгө оруулагчдаас 83.5 тэрбум төгрөгийг босгосон юм. 

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
50 600 927 - 45 787 540 2 90,49% 4 813 387 2 236 9,51%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал О.Орхон
Гүйцэтгэх захирлын тэргүүн орлогч О.Банзрагч
Гүйцэтгэх захирлын тэргүүн орлогч А.Энхмэнд
Санхүүгийн удирдлага, хяналтын газрын захирал, Газрын захирал Д.нхтуяа

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Коппа Рандолф
ТУЗ-ийн гишүүн Д.Эрдэнэбилэг
ТУЗ-ийн гишүүн Д.Янжмаа
ТУЗ-ийн гишүүн Д.Хүрэлбаатар
ТУЗ-ийн гишүүн А.Энхмэнд
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн З.Нарантуяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Дэлгэрсайхан
ТУЗ-ийн гишүүн Ж.Болормаа
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө-14, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,Энхтайваны өргөн чөлөө 19, Худалдаа Хөгжлийн Банкны төв байр

Утас: (976) 11 328227
Цахим шуудан: info@tdbm.mn
Вэб: www.tdbm.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/tdbm.mn
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2023-06-02 323 890 0,64% 30000 9 716 700 000
2023-06-08 7 838 0,02% 33860 265 394 680
2023-06-15 26 095 0,05% 33000 861 135 000
2023-07-05 7 600 0,01% 33000 250 800 000
2023-10-24 11 100 0,02% 27300 303 030 000
2024-01-16 10 000 0,02% 33000 330 000 000
2024-01-29 9 800 0,02% 32700 320 460 000
2024-02-02 75 760 0,15% 32000 2 424 320 000
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 12 166 576 545 400,00
Эргэлтийн хөрөнгө 11 498 537 993 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 668 038 551 900,00
Өр төлбөр 10 758 197 651 300,00
Эзэмшигчийн өмч 1 408 378 894 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 764 712 399 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 469 048 440 400,00
Бусад орлого 224 577 343 600,00
Үйл ажиллагааны зардал 244 666 919 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 151 218 467 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 2 966,21
Book value equity per share /BVPS/ 27 625,87
Price-earnings ratio 8,00
Price to book 0,86
Price to sales 1,58
Dividend payout ratio 0,07
Dividend yield 22,98
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 0,39
Net profit margin 0,20
Return on equity /ROE/ 0,11
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-06-14 24140 24140 23000 23740 83 23220 24800
2024-06-13 25000 25000 24000 24140 50 24100 25000
2024-06-12 24800 25000 24000 24820 266 24080 25000
2024-06-11 24920 25000 24000 25000 356 23400 25000
2024-06-10 25460 25460 24700 24900 41 24900 25000
2024-06-07 24800 24800 24700 24700 92 24700 25480
2024-06-06 24920 24920 24800 24820 45 24720 24800
2024-06-04 25480 25480 24700 24720 33 24720 25460
2024-06-03 24940 25000 24640 24820 241 24680 25000
2024-05-31 24940 24940 24560 24600 66 24600 24940
2024-05-30 25000 25000 24560 24640 179 24560 24940
2024-05-29 25000 25000 24500 24940 768 24640 25000
2024-05-28 25800 25800 25800 25800 14 25500 25800
2024-05-27 25600 25800 25300 25380 367 25300 25800
2024-05-22 25800 25800 25800 25800 19 25600 25800
2024-05-21 25600 25900 25600 25900 54 25600 25900
2024-05-20 25600 25800 25540 25560 14 25540 25800
2024-05-17 25600 25600 25600 25600 26 25540 25600
2024-05-16 25900 25900 25900 25900 7 25600 26000
2024-05-15 25000 26000 25000 26000 84 25500 26000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2023 1033 0,03%
Тун удахгүй
Тун удахгүй