Хас Банк ХК

Сүүлийн арилжаа

Хас Банк ХК ( MSE: XAC/568 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
711,31

1,20 (0,17%)

59639

42 421 817

2024-07-09

ХасБанк 2001 онд байгууллагдсан системийн нөлөө бүхий 5 банкны нэг бөгөөд Монголын хөрөнгийн биржийн I ангилалд бүртгэлтэй ХК юм.

Банк нь 2023 онд хувьцааныхаа 5%-ийг олон нийтэд худалдан хөрөнгө оруулагчдаас 35.68 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн. 

Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 052 700 000 - 1 000 000 000 1 94,99% 52 700 000 10 667 5,01%

Гүйцэтгэх удирдлага

Албан тушаал Овог Нэр
Гүйцэтгэх захирал Г.Цэвэгжав
Санхүү хариуцсан захирал Г.Эрдэнэбаяр
Бизнес хөгжил хариуцсан захирал Ж.Мөнхсайхан
Иргэдийн банк хариуцсан захирал Э.Уламбаяр
Эрсдэл хариуцсан захирал Аврамов Илия
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Г.Зул
Мэдээллийн технологи хариуцсан захирал Х.Өнөрбат

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
Байгууллагын банк хариуцсан захирал Б.Еркин
ТУЗ-ийн дарга Анджей Витак
ТУЗ-ийн гишүүн Албертус Браггинк
ТУЗ-ийн гишүүн Доминик Жак
ТУЗ-ийн гишүүн Сюзанна Карр
ТУЗ-ийн гишүүн Санжай Гүпта
ТУЗ-ийн гишүүн Г.Цэвэгжав
ТУЗ-ийн гишүүн Н.Цэлмүүн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Нираж Вэдва
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Стюарт Холл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Уламбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Эми Чой
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот-14210,  
Утас: (976) 75771888
Цахим шуудан: info@xacbank.mn
Вэб: www.xacbank.mn
Facebook: https://www.facebook.com/XacBank/

1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2023
Нийт хөрөнгө 5 119 421 640 800,00
Эргэлтийн хөрөнгө 5 033 085 525 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 86 336 115 200,00
Өр төлбөр 4 497 358 903 300,00
Эзэмшигчийн өмч 622 062 737 500,00
Орлогын үзүүлэлт 2023
Цэвэр борлуулалт 534 681 934 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 284 186 728 900,00
Бусад орлого 79 396 034 600,00
Үйл ажиллагааны зардал 139 013 018 200,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 142 058 644 900,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2023Q4
Earning per share /EPS/ 134,95
Book value equity per share /BVPS/ 590,92
Price-earnings ratio 5,27
Price to book 1,20
Price to sales 1,40
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2023Q4
Gross Profit Rate 0,47
Net profit margin 0,27
Return on equity /ROE/ 0,23
Return on assets /ROA/ 0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2023Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2024-07-09 710 714 706,5 711,31 59639 709 714
2024-07-08 694,02 711 694,02 710,11 24811 707 711
2024-07-05 710 710,5 691,02 707,58 54728 691,02 710
2024-07-04 700 710 700 710 16723 709 710
2024-07-03 705 711 697,5 707,93 94704 700 710
2024-07-02 710 710 700 708,11 91571 704 710
2024-07-01 693 711 693 709,02 34874 709,15 711
2024-06-27 705 715 693 707,18 80245 698,1 710
2024-06-26 715 717 693,21 705,71 50912 693,22 710
2024-06-25 692,09 717 692,09 714 123773 705 717
2024-06-24 691 717 691 714,05 109321 700 717
2024-06-21 675,02 710 675,02 708,52 126029 682 714,99
2024-06-20 670 710 670 709,55 82227 675 709
2024-06-19 700 709,5 660,01 702,83 66001 690 709,5
2024-06-18 651,01 710 651,01 700,46 140911 673,02 700
2024-06-17 680 718 650 701,64 162572 680,02 718
2024-06-14 720 720 677 716,92 16365 700,02 720
2024-06-13 700,1 720 700,1 720 5221 713 720
2024-06-12 701 720 700 720 8374 719 720
2024-06-11 681,12 720 681,12 719 4972 718 719
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй