ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ

Сүүлийн арилжаа

ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ ( MSE: HBZ/65 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
142,66

18,60 (14,99%)

1

143

2018-05-24

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
51 802 - 31 833 3 61,45% 19 969 87 38,55%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 147 136 100,00
Эргэлтийн хөрөнгө 137 036 100,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 10 100 000,00
Өр төлбөр 321 200,00
Эзэмшигчийн өмч 146 814 900,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 0,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 0,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ 0,00
Book value equity per share /BVPS/ 2 834,16
Price-earnings ratio N/A
Price to book 0,05
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin N/A
Return on equity /ROE/ 0,00
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-05-24 142,660003662109 142,660003662109 142,660003662109 142,660003662109 1 142,660003662109 0
2018-05-17 124,059997558594 124,059997558594 124,059997558594 124,059997558594 8 124,059997558594 0
2018-04-23 107,879997253418 107,879997253418 107,879997253418 107,879997253418 6 107,879997253418 0
2018-03-22 93,8099975585938 93,8099975585938 93,8099975585938 93,8099975585938 5 93,8099975585938 0
2018-03-16 81,5800018310547 81,5800018310547 81,5800018310547 81,5800018310547 2 81,5800018310547 93
2018-03-02 70,9400024414063 70,9400024414063 70,9400024414063 70,9400024414063 2 70,9400024414063 0
2018-02-20 61,689998626709 61,689998626709 61,689998626709 61,689998626709 2 61,689998626709 0
2018-02-19 53,6500015258789 53,6500015258789 53,6500015258789 53,6500015258789 2 53,6500015258789 0
2018-02-13 46,6599998474121 46,6599998474121 46,6599998474121 46,6599998474121 10 46,6599998474121 0
2018-02-02 40,5800018310547 40,5800018310547 40,5800018310547 40,5800018310547 5 40,5800018310547 0
2018-01-09 35,2900009155273 35,2900009155273 35,2900009155273 35,2900009155273 5990 35,2900009155273 0
2018-01-08 30,6900005340576 30,6900005340576 30,6900005340576 30,6900005340576 10 30,6900005340576 0
2018-01-03 26,6900005340576 26,6900005340576 26,6900005340576 26,6900005340576 5 26,6900005340576 0
2017-12-28 23,2099990844727 23,2099990844727 23,2099990844727 23,2099990844727 10 23,2099990844727 0
2017-12-22 20,1900005340576 20,1900005340576 20,1900005340576 20,1900005340576 5272 20,1900005340576 0
2017-12-21 17,5599994659424 17,5599994659424 17,5599994659424 17,5599994659424 10 17,5599994659424 0
2017-12-20 15,2700004577637 15,2700004577637 15,2700004577637 15,2700004577637 2 15,2700004577637 0
2017-12-18 13,2799997329712 13,2799997329712 13,2799997329712 13,2799997329712 6000 13,2799997329712 0
2017-12-15 11,5500001907349 11,5500001907349 11,5500001907349 11,5500001907349 20 11,5500001907349 0
2017-12-13 10,0500001907349 10,0500001907349 10,0500001907349 10,0500001907349 5000 10,0500001907349 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй