ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ

Сүүлийн арилжаа

ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ ( MSE: HBZ/65 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
980,00

124,00 (14,49%)

10

9 800

2022-01-05

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
51 802 - 31 809 4 61,40% 19 993 88 38,60%
Овог Нэр Хувьцаа %
Ширэндэв Батжаргал 5 924 11,44%
Бадарч Баасансүх 5 444 10,51%
Бумбат алтай ХХК 7 439 14,36%
Баттөмөр Мөнхжаргал 13 002 25,10%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ш.Батжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Мөнхжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Эрдэнэтогтох
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Сайнзаяа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Алтжин
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Шинэбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Эрдэмбилэг
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Санчир
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Дагвадорж
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2019-05-09 13 000 25,10% 180 2 340 000
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 145 202 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 135 102 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 10 100 000,00
Өр төлбөр 105 662 200,00
Эзэмшигчийн өмч 39 540 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 321 200,00
Үйл ажиллагааны зардал 18 313 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -107 274 800,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ -2 070,86
Book value equity per share /BVPS/ 763,29
Price-earnings ratio -0,47
Price to book 1,28
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -2,71
Return on assets /ROA/ -0,74
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-01-05 980 980 980 980 10 788 0
2021-12-30 856 856 856 856 5 788 0
2021-12-08 745 745 745 745 10 650 0
2021-12-02 650,7 650,7 650,7 650,7 10 565,88 0
2021-11-29 565,88 565,88 565,88 565,88 10 565,88 0
2021-10-13 492,07 492,07 492,07 492,07 8 492,07 0
2019-07-10 427,89 427,89 427,89 427,89 2 427,89 0
2019-07-04 372,08 372,08 372,08 372,08 2 372,08 0
2019-07-02 323,55 323,55 323,55 323,55 10 323,55 0
2019-06-25 281,35 281,35 281,35 281,35 2 281,35 0
2019-06-24 244,66 244,66 244,66 244,66 2 244,66 281
2019-06-21 212,75 212,75 212,75 212,75 2 212,75 244
2019-05-09 0 180 180 0 13000 0 0
2018-07-24 185 185 185 185 1582 164,050003051758 0
2018-05-28 164,050003051758 164,050003051758 164,050003051758 164,050003051758 3 164,050003051758 0
2018-05-24 142,660003662109 142,660003662109 142,660003662109 142,660003662109 1 142,660003662109 0
2018-05-17 124,059997558594 124,059997558594 124,059997558594 124,059997558594 8 124,059997558594 0
2018-04-23 107,879997253418 107,879997253418 107,879997253418 107,879997253418 6 107,879997253418 0
2018-03-22 93,8099975585938 93,8099975585938 93,8099975585938 93,8099975585938 5 93,8099975585938 0
2018-03-16 81,5800018310547 81,5800018310547 81,5800018310547 81,5800018310547 2 81,5800018310547 93
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй