МОНГОЛ АЛТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ АЛТ ( MSE: ERS/68 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
18 250,00

0,00 (0,00%)

1

18 250

2021-05-07

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
265 852 - 234 805 7 88,32% 31 047 112 11,68%
Овог Нэр Хувьцаа %
Жамбал Мөнхтөр 62 338 23,45%
Лувсандагва Амарсанаа 35 212 13,24%
Батмөнх Саруул 36 185 13,61%
Мөнхтөр Жавхлан 35 399 13,32%
М.Оюун 39 388 14,82%
Амарсанаа Болортуяа 17 634 6,63%
Амарсанаа Болор-Эрдэнэ 17 634 6,63%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Л.Амарсанаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Саруул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Мөнхтөр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Жавхлан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Болортуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Оюун
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Дорждэрэм
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Базарсад
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Лувсаншарав
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 963 366 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 80 123 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 883 242 800,00
Өр төлбөр 276 806 200,00
Эзэмшигчийн өмч 686 560 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 131 365 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 53 710 400,00
Бусад орлого 266 848 800,00
Үйл ажиллагааны зардал 265 276 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 71 305 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 268,21
Book value equity per share /BVPS/ 2 582,49
Price-earnings ratio 68,04
Price to book 7,07
Price to sales 36,93
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,59
Net profit margin 0,54
Return on equity /ROE/ 0,10
Return on assets /ROA/ 0,07
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-05-07 18250 18250 18250 18250 1 17100 18250
2021-05-06 17500 19000 17500 18250 10 17100 19500
2021-05-05 19100 19100 19000 19030 8 17500 19000
2021-05-04 19000 19000 19000 19000 7 19100 20000
2021-05-03 16800 16800 16800 16800 3 17000 20000
2021-04-30 16500 16500 16500 16500 8 16800 20000
2021-04-29 16000 16000 16000 16000 8 16000 20000
2021-04-28 15190 15190 15190 15190 3 15000 20000
2021-04-27 13220 13220 13220 13220 9 13220 15190
2021-04-26 11500 11500 11500 11500 2 12610 15190
2021-04-23 11100 11100 11100 11100 5 11310 15190
2021-04-22 11500 11500 10010 10010 981 11000 14000
2021-04-21 12000 14000 10630 10680 247 14000
2021-04-20 14410 14450 12500 12500 60 7000 20000
2021-04-19 17100 17100 14410 14640 63 14410
2021-04-16 20000 20000 16150 16950 182 17000 24000
2021-04-15 22000 22000 19000 19000 160 19000 20000
2021-04-13 22000 22000 21500 21840 9 22000 24000
2021-04-07 22000 22000 22000 22000 7 22000 26000
2021-04-01 22200 22200 22200 22200 30 22000 26000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 150 0,02%
2016 150 0,04%
2015 150
2014 0 N/A
2013 150 0,05%
Тун удахгүй
Тун удахгүй