МОНГОЛ АЛТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ АЛТ ( MSE: ERS/68 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
17 000,00

2 040,00 (13,64%)

23

391 000

2021-11-30

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
265 852 - 234 465 7 88,19% 31 387 115 11,81%
Овог Нэр Хувьцаа %
Жамбал Мөнхтөр 62 338 23,45%
Лувсандагва Амарсанаа 35 212 13,24%
Батмөнх Саруул 36 185 13,61%
Мөнхтөр Жавхлан 35 399 13,32%
М.Оюун 39 388 14,82%
Амарсанаа Болортуяа 17 634 6,63%
Амарсанаа Болор-Эрдэнэ 17 634 6,63%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Л.Амарсанаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Саруул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Мөнхтөр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Жавхлан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Болортуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Оюун
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Дорждэрэм
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Базарсад
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Лувсаншарав
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 963 366 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 80 123 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 883 242 800,00
Өр төлбөр 276 806 200,00
Эзэмшигчийн өмч 686 560 100,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 131 365 500,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 53 710 400,00
Бусад орлого 266 848 800,00
Үйл ажиллагааны зардал 265 276 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 71 305 100,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 268,21
Book value equity per share /BVPS/ 2 582,49
Price-earnings ratio 63,38
Price to book 6,58
Price to sales 34,40
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 0,59
Net profit margin 0,54
Return on equity /ROE/ 0,10
Return on assets /ROA/ 0,07
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-11-30 16700 17000 16700 17000 23 14960 17000
2021-11-29 14960 14960 14960 14960 3 14960 16700
2021-11-25 14960 14960 14960 14960 4 14900 14960
2021-11-19 14960 14960 14960 14960 13 13000 14960
2021-11-02 17600 17600 17600 17600 1 13000 17600
2021-10-29 16000 16000 16000 16000 1 13000 17600
2021-10-28 16000 16000 16000 16000 4 16000 17650
2021-10-27 16500 16500 16000 16000 12 16000 17650
2021-10-19 17700 17700 17700 17700 1 13000 17700
2021-10-18 17100 17100 17100 17100 1 13000 17700
2021-10-12 16000 16000 16000 16000 5 15500 17800
2021-09-21 17500 18000 17500 17790 7 16000 17900
2021-09-20 17000 17000 17000 17000 10 16000 17500
2021-09-17 17000 18000 17000 18000 16 17000 18000
2021-09-14 15500 16000 15500 15720 14 15500 18500
2021-09-13 14000 14000 14000 14000 2 12000 15500
2021-08-25 13000 13000 13000 13000 20 11610 15840
2021-08-05 13500 13800 13500 13650 40 11100 14450
2021-07-30 12000 12000 12000 12000 340 11100 12760
2021-07-28 11500 11500 11100 11100 23 11100 14450
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 150 0,02%
2016 150 0,04%
2015 150
2014 0 N/A
2013 150 0,05%
Тун удахгүй
Тун удахгүй