МОНГОЛ АЛТ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ АЛТ ( MSE: ERS/68 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
13 000,00

-1 500,00 (-10,34%)

2

26 000

2023-09-22

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
265 852 - 233 965 8 88,01% 31 887 123 11,99%
Овог Нэр Хувьцаа %
Жамбал Мөнхтөр 62 338 23,45%
Лувсандагва Амарсанаа 35 212 13,24%
Батмөнх Саруул 36 185 13,61%
Мөнхтөр Жавхлан 35 399 13,32%
М.Оюун 39 388 14,82%
Амарсанаа Болортуяа 17 634 6,63%
Амарсанаа Болор-Эрдэнэ 17 634 6,63%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Л.Амарсанаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Саруул
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Мөнхтөр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Жавхлан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Болортуяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн М.Оюун
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Дорждэрэм
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Базарсад
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Лувсаншарав
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 3 697 454 542,94
Эргэлтийн хөрөнгө 2 378 625 837,05
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 318 828 705,89
Өр төлбөр 2 987 708 715,64
Эзэмшигчийн өмч 709 745 827,30
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 329 133 512,75
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 4 967 649,00
Үйл ажиллагааны зардал 283 280 088,90
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 45 738 965,57
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q4
Earning per share /EPS/ 172,05
Book value equity per share /BVPS/ 2 669,70
Price-earnings ratio 75,56
Price to book 4,87
Price to sales 10,50
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,14
Return on equity /ROE/ 0,06
Return on assets /ROA/ 0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-09-22 13000 13000 13000 13000 2 13000 14780
2023-09-20 14510 14510 14500 14500 25 13000 14780
2023-09-18 14500 14950 14500 14780 13 14500 17000
2023-09-06 13000 13000 13000 13000 5 12900 14500
2023-09-04 13000 13000 13000 13000 2 13000 14500
2023-08-30 14500 14500 14500 14500 2 13500 14500
2023-08-29 15000 15000 15000 15000 28 15000 17000
2023-08-23 14790 14790 14790 14790 3 12900 14800
2023-07-27 12900 12900 12900 12900 5 11300 12900
2023-07-07 11300 11300 11300 11300 7 11250 13700
2023-07-05 11350 11350 11350 11350 7 11300 12500
2023-07-04 12500 12500 12500 12500 12 11300 13700
2023-07-03 12000 12000 11300 11930 100 11300 12000
2023-05-24 11200 11200 11200 11200 5 11200 12500
2023-05-11 12650 12650 12650 12650 6 11100 13000
2023-05-08 11100 11100 11100 11100 10 11100 12650
2023-05-03 11200 11200 11200 11200 17600 11100 12650
2023-04-18 11000 11000 11000 11000 1 11000 12800
2023-04-14 12000 12000 12000 12000 4 11000 12800
2023-04-03 12000 12000 12000 12000 3 11000 12000
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2017 150 0,02%
2016 150 0,04%
2015 150
2014 0 N/A
2013 150 0,05%
Тун удахгүй
Тун удахгүй