ДАРХАН НЭХИЙ

Сүүлийн арилжаа

ДАРХАН НЭХИЙ ( MSE: NEH/71 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
28,85

-0,34 (-1,16%)

41961

1 210 575

2021-04-09

Монгол Улсын арьс ширний ууган үйлдвэр “Дархан нэхий” ХК нь 1972 онд байгуулагдсан бөгөөд боловсруулах ба оёдлын гэсэн хоёр үйлдвэртэй.

Компани жилдээ 1.5 сая нэхий боловсруулах хүчин чадалтай ба боловсруулах үйлдвэр нь зүүн болон баруун европын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон туршилтын тасаг, химийн боловсруулах цех, механик боловсруулалтын цех гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрддэг. 

Харин оёдлын үйлдвэр нь герман, японы тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, загвар зохион бүтээх товчоо, илгэн оёдлын цех, зөөлөн оёдлын цех, эсгүүрийн тасгуудаас бүрддэг.

“Дархан нэхий”ХК нь 2007 онд Чех улсын 1.2 сая долларын тусламжаар хоногт 1500 куб метр бохирдсон усыг цэвэрлэх чадалтай, европын стандартын төвшинд хvрсэн цэвэрлэх байгууламжийг сурилуулсан байна. 

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал: 
1. Бодын шир  боловсруулах үйлдвэр хоногт 1,000 ширхэг буюу жилд 300,000 ширхэг  бодын арьс боловсруулж хөх шир, краст, гутал цүнхний гүйцээн боловсруулсан арьс, хуулдсан арьсууд үйлдвэрлэх
2. Богийн арьс боловсруулах үйлдвэр хоногт 5,000 ширхэг буюу жилд 1.5 сая  хонь ямааны арьс боловсруулж  хувцасны үслэг нэхий, савхи үйлдвэрлэх
3. Жижиг арьс боловсруулах үйлдвэр жилдээ 200,000 ширхэг хурга , ишиг, туулай болон ангийн арьс боловсруулж  зах, дотор, шубны арьс үйлдвэрлэх
4. Оёдлын үйлдвэр жилд  0.5 сая ширхэг нэхий болон савхин  хувцас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэр
5. Гутлын үйлдвэр жилд 0.5 сая хос өвөл, хавар намрын гутал үйлдвэрлэнэ.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 105 479 000 - 814 835 000 3 73,71% 290 644 000 4 118 26,29%
Овог Нэр Хувьцаа %
ННТТ ХХК 186 938 000 16,91%
Р Сүмбэнхүү 301 008 000 27,23%
Э Батсайхан 326 903 000 29,57%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Дархан хот, Нэхий үйлвэрийн район 
Утас: (976) 7037 8499 
Факс: (976) 7037 3149
Цахим шуудан: info@nekhii.mn
Вэб: http://nekhii.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/nekhii
Twitter: https://twitter.com/Darkhan_Nekhii
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-01-16 165 000 0,01% 7900 1 303 500 000
2014-04-30 39 852 0,00% 16700 665 528 400
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 60 635 580 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 23 907 292 700,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 36 728 287 300,00
Өр төлбөр 15 537 936 000,00
Эзэмшигчийн өмч 45 097 644 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 16 886 245 100,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 10 718 188 400,00
Бусад орлого 1 191 445 700,00
Үйл ажиллагааны зардал 5 452 357 600,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 685 927 000,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q4
Earning per share /EPS/ 1,53
Book value equity per share /BVPS/ 40,79
Price-earnings ratio 18,92
Price to book 0,71
Price to sales 1,89
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q4
Gross Profit Rate 0,37
Net profit margin 0,10
Return on equity /ROE/ 0,04
Return on assets /ROA/ 0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-04-09 29,9 29,9 28 28,85 41961 28,8 29,2
2021-04-08 29,45 29,9 29,03 29,19 36573 29,04 29,9
2021-04-07 30 30 29,03 29,04 38795 29,04 29,9
2021-04-06 29,99 31 29,1 29,98 98014 29,04 29,98
2021-04-05 30 30 29 29,32 307122 29,03 29,98
2021-04-02 29,7 31 29,7 30,48 149294 29,8 30
2021-04-01 28,79 29,8 28,3 28,95 69200 29,7 29,8
2021-03-31 28,79 28,8 28 28,58 224860 28 28,3
2021-03-30 28,5 28,79 28,3 28,3 161454 28,19 28,79
2021-03-29 28,5 28,8 28,4 28,56 326979 28,34 28,45
2021-03-26 28 28,64 27 28,44 157228 27 28,64
2021-03-25 26,3 27,9 26,1 27,53 125742 27 27,9
2021-03-24 26,3 26,3 26,29 26,3 10516 26 26,3
2021-03-23 26,3 26,3 25 25,37 87380 25 26,3
2021-03-22 27,5 28 25,45 25,94 219968 25,45 26,98
2021-03-19 27,4 27,5 26,01 26,67 111455 26,02 26,5
2021-03-18 29 29 26 26,21 155891 26,01 27,49
2021-03-17 30,99 32 26 27,45 550984 28,5 26
2021-03-16 30 33 29,5 30,52 859209 30 30,99
2021-03-15 29 29,3 27,5 29,3 238816 29,3 30
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 210 0,02%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй