ДАРХАН НЭХИЙ

Сүүлийн арилжаа

ДАРХАН НЭХИЙ ( MSE: NEH/71 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
14,90

0,00 (0,00%)

21436

319 396

2020-12-01

Монгол Улсын арьс ширний ууган үйлдвэр “Дархан нэхий” ХК нь 1972 онд байгуулагдсан бөгөөд боловсруулах ба оёдлын гэсэн хоёр үйлдвэртэй.

Компани жилдээ 1.5 сая нэхий боловсруулах хүчин чадалтай ба боловсруулах үйлдвэр нь зүүн болон баруун европын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон туршилтын тасаг, химийн боловсруулах цех, механик боловсруулалтын цех гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрддэг. 

Харин оёдлын үйлдвэр нь герман, японы тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, загвар зохион бүтээх товчоо, илгэн оёдлын цех, зөөлөн оёдлын цех, эсгүүрийн тасгуудаас бүрддэг.

“Дархан нэхий”ХК нь 2007 онд Чех улсын 1.2 сая долларын тусламжаар хоногт 1500 куб метр бохирдсон усыг цэвэрлэх чадалтай, европын стандартын төвшинд хvрсэн цэвэрлэх байгууламжийг сурилуулсан байна. 

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал: 
1. Бодын шир  боловсруулах үйлдвэр хоногт 1,000 ширхэг буюу жилд 300,000 ширхэг  бодын арьс боловсруулж хөх шир, краст, гутал цүнхний гүйцээн боловсруулсан арьс, хуулдсан арьсууд үйлдвэрлэх
2. Богийн арьс боловсруулах үйлдвэр хоногт 5,000 ширхэг буюу жилд 1.5 сая  хонь ямааны арьс боловсруулж  хувцасны үслэг нэхий, савхи үйлдвэрлэх
3. Жижиг арьс боловсруулах үйлдвэр жилдээ 200,000 ширхэг хурга , ишиг, туулай болон ангийн арьс боловсруулж  зах, дотор, шубны арьс үйлдвэрлэх
4. Оёдлын үйлдвэр жилд  0.5 сая ширхэг нэхий болон савхин  хувцас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэр
5. Гутлын үйлдвэр жилд 0.5 сая хос өвөл, хавар намрын гутал үйлдвэрлэнэ.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 105 479 000 - 814 835 000 3 73,71% 290 644 000 3 566 26,29%
Овог Нэр Хувьцаа %
ННТТ ХХК 186 938 000 16,91%
Р Сүмбэнхүү 301 008 000 27,23%
Э Батсайхан 326 903 000 29,57%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Дархан хот, Нэхий үйлвэрийн район 
Утас: (976) 7037 8499 
Факс: (976) 7037 3149
Цахим шуудан: info@nekhii.mn
Вэб: http://nekhii.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/nekhii
Twitter: https://twitter.com/Darkhan_Nekhii
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-01-16 165 000 0,01% 7900 1 303 500 000
2014-04-30 39 852 0,00% 16700 665 528 400
Балансын үзүүлэлт 2020
Нийт хөрөнгө 63 141 995 962,00
Эргэлтийн хөрөнгө 27 965 655 985,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 35 176 339 977,00
Өр төлбөр 18 828 178 310,00
Эзэмшигчийн өмч 44 313 817 651,00
Орлогын үзүүлэлт 2020
Цэвэр борлуулалт 5 935 465 098,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 3 873 841 177,00
Бусад орлого 648 067 873,00
Үйл ажиллагааны зардал 2 398 587 348,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 276 067 774,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2020Q2
Earning per share /EPS/ 249,73
Book value equity per share /BVPS/ 40 085,63
Price-earnings ratio 0,06
Price to book 0,00
Price to sales 0,00
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2020Q2
Gross Profit Rate 0,35
Net profit margin 0,05
Return on equity /ROE/ 0,01
Return on assets /ROA/ 0,00
Хөрвөх чадварын харьцаа 2020Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-12-01 14,9 14,91 14,9 14,9 21436 14,9 14,91
2020-11-30 14,9 14,9 14,9 14,9 9763 14,51 14,9
2020-11-27 14,5 14,92 14,5 14,9 11204 14,5 14,9
2020-11-25 14,98 14,98 14,11 14,5 44904 14,08 14,5
2020-11-24 14,94 14,98 14,5 14,93 31758 14,15 14,98
2020-11-23 14,9 14,94 14,89 14,94 33755 14,8 14,94
2020-11-20 14,9 14,9 14,9 14,9 2524 14,8 14,9
2020-11-19 14,91 14,91 14,9 14,9 10020 14,8 14,9
2020-11-18 14,92 14,92 14,92 14,92 10215 14,08 14,93
2020-11-17 14,11 14,11 14,1 14,11 12050 14,1 14,92
2020-11-13 14,93 14,93 14,93 14,93 1 14,3 14,92
2020-11-12 14,93 14,93 14,93 14,93 110 14,15 14,93
2020-11-11 14,94 14,94 14,2 14,2 51013 14,1 14,93
2020-11-10 14,1 14,94 14,1 14,27 10081 14,94 14,95
2020-11-09 14,95 14,95 14,94 14,94 1919 14,6 14,94
2020-11-06 14,95 14,95 14,95 14,95 1000 14,95 14,96
2020-11-05 14,95 14,95 14,85 14,95 111000 14,9 14,95
2020-11-04 14,96 14,96 14,5 14,95 1624 14,55 14,95
2020-11-03 14,97 14,97 14,4 14,49 155413 14,1 14,96
2020-11-02 14,9 14,97 14,05 14,05 22025 14,3 14,97
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2019 210 0,02%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй