ДАРХАН НЭХИЙ

Сүүлийн арилжаа

ДАРХАН НЭХИЙ ( MSE: NEH/71 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
22,00

0,00 (0,00%)

25050

551 100

2022-08-11

Монгол Улсын арьс ширний ууган үйлдвэр “Дархан нэхий” ХК нь 1972 онд байгуулагдсан бөгөөд боловсруулах ба оёдлын гэсэн хоёр үйлдвэртэй.

Компани жилдээ 1.5 сая нэхий боловсруулах хүчин чадалтай ба боловсруулах үйлдвэр нь зүүн болон баруун европын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон туршилтын тасаг, химийн боловсруулах цех, механик боловсруулалтын цех гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрддэг. 

Харин оёдлын үйлдвэр нь герман, японы тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, загвар зохион бүтээх товчоо, илгэн оёдлын цех, зөөлөн оёдлын цех, эсгүүрийн тасгуудаас бүрддэг.

“Дархан нэхий”ХК нь 2007 онд Чех улсын 1.2 сая долларын тусламжаар хоногт 1500 куб метр бохирдсон усыг цэвэрлэх чадалтай, европын стандартын төвшинд хvрсэн цэвэрлэх байгууламжийг сурилуулсан байна. 

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал: 
1. Бодын шир  боловсруулах үйлдвэр хоногт 1,000 ширхэг буюу жилд 300,000 ширхэг  бодын арьс боловсруулж хөх шир, краст, гутал цүнхний гүйцээн боловсруулсан арьс, хуулдсан арьсууд үйлдвэрлэх
2. Богийн арьс боловсруулах үйлдвэр хоногт 5,000 ширхэг буюу жилд 1.5 сая  хонь ямааны арьс боловсруулж  хувцасны үслэг нэхий, савхи үйлдвэрлэх
3. Жижиг арьс боловсруулах үйлдвэр жилдээ 200,000 ширхэг хурга , ишиг, туулай болон ангийн арьс боловсруулж  зах, дотор, шубны арьс үйлдвэрлэх
4. Оёдлын үйлдвэр жилд  0.5 сая ширхэг нэхий болон савхин  хувцас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэр
5. Гутлын үйлдвэр жилд 0.5 сая хос өвөл, хавар намрын гутал үйлдвэрлэнэ.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
1 105 479 000 - 814 835 000 3 73,71% 290 644 000 4 635 26,29%
Овог Нэр Хувьцаа %
ННТТ ХХК 186 938 000 17,01%
Р Сүмбэнхүү 301 008 000 27,38%
Э Батсайхан 326 903 000 29,74%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Э.Батсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Р.Сүмбэнхүү
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Батжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Х.Золжаргал
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Гэрэлмаа
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Энхнавч
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Алтангэрэл
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Мөнхбаяр
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Мөнхжаргал
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Хаяг: Монгол Улс, Дархан хот, Нэхий үйлвэрийн район 
Утас: (976) 7037 8499 
Факс: (976) 7037 3149
Цахим шуудан: info@nekhii.mn
Вэб: http://nekhii.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/nekhii
Twitter: https://twitter.com/Darkhan_Nekhii
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2013-01-16 165 000 0,02% 7900 1 303 500 000
2014-04-30 39 852 0,00% 16700 665 528 400
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 84 722 159 504,00
Эргэлтийн хөрөнгө 43 033 058 380,70
Эргэлтийн бус хөрөнгө 41 689 101 123,30
Өр төлбөр 25 653 745 872,30
Эзэмшигчийн өмч 59 068 413 631,70
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 8 161 584 192,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 6 859 145 048,20
Бусад орлого 4 282 894 466,50
Үйл ажиллагааны зардал 4 062 883 642,50
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 460 739 330,40
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q2
Earning per share /EPS/ 1,33
Book value equity per share /BVPS/ 53,74
Price-earnings ratio 16,55
Price to book 0,41
Price to sales 2,96
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q2
Gross Profit Rate 0,16
Net profit margin 0,18
Return on equity /ROE/ 0,02
Return on assets /ROA/ 0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-08-11 23,8 23,99 21,52 22 25050 21,51 23,9
2022-08-10 22,5 22,95 22 22 12370 22 22,95
2022-08-09 22,96 22,96 22 22 17798 22 22,96
2022-08-08 22,98 22,98 21,52 22,95 29673 22 22,95
2022-08-05 22,2 22,99 22,09 22,25 8095 22,2 22,99
2022-08-04 22,98 23 22,98 23 156491 22,3 24,99
2022-08-03 22,5 22,99 22,15 22,99 30617 22,2 22,98
2022-08-02 22,5 22,5 21,51 22,09 42739 22 22,5
2022-08-01 22,5 22,5 22 22,14 2795 21,51 22,5
2022-07-29 20 22,5 20 22,5 92295 21,1 22,9
2022-07-28 20 20 19,5 19,59 40489 19 20
2022-07-27 19,8 20,01 19,8 19,96 4570 20 21,49
2022-07-26 20 20 19,71 19,8 7988 19,71 21
2022-07-22 21,5 21,5 19,61 19,67 2578 19,7 21,5
2022-07-21 20,8 22,5 20 21,41 25906 19,61 22
2022-07-20 20,6 20,6 20,6 20,6 2000 20 21
2022-07-19 20 21,85 19,5 19,5 63244 19,52 20,6
2022-07-18 21,87 21,87 20 20,6 8113 19,65 20
2022-07-08 22 23 22 22,14 2855 22 23
2022-07-07 23 23 22 22,48 2048 22 23
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2021 0,27 0,01%
2019 210 0,02%
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй