МАНДАЛ ГОВЬ ИМПЭКС

Сүүлийн арилжаа

МАНДАЛ ГОВЬ ИМПЭКС ( MSE: MNG/80 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
400,00

50,00 (14,29%)

7

2 800

2021-12-03

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
71 371 - 64 185 4 89,93% 7 186 62 10,07%
Овог Нэр Хувьцаа %
Лувсанчимэд Эрдэнэбуд 11 573 16,22%
Ажнай Корпораци ХХК 23 526 32,96%
Ганбаатар ГАнчимэг 3 712 5,20%
Даринчулуун Хуушаан 25 374 35,55%

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Д.Ганболд
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Хуушаан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Мөнхсайхан
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн А.Цэцэгдэлгэр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Тогтохбаяр
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ө.Будханд
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Гантулга
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Содбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Дарханбаатар
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2019
Нийт хөрөнгө 53 352 069,00
Эргэлтийн хөрөнгө 3 806 500,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 49 545 600,00
Өр төлбөр 27 785 600,00
Эзэмшигчийн өмч 25 566 469,00
Орлогын үзүүлэлт 2019
Цэвэр борлуулалт 35 235 800,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 0,00
Үйл ажиллагааны зардал 33 603 700,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 468 890,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2019Q4
Earning per share /EPS/ 20,58
Book value equity per share /BVPS/ 358,22
Price-earnings ratio 19,44
Price to book 1,12
Price to sales 0,81
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2019Q4
Gross Profit Rate 1,00
Net profit margin 0,04
Return on equity /ROE/ 0,06
Return on assets /ROA/ 0,03
Хөрвөх чадварын харьцаа 2019Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-12-03 400 400 400 400 7 312,22 450
2021-11-25 350 350 350 350 30 312,22 400
2021-11-18 312,22 312,22 312,22 312,22 25 312,22 350
2021-11-04 271,5 271,5 271,5 271,5 25 271,5 0
2021-11-03 236,09 236,09 236,09 236,09 30 236,09 260
2021-11-02 205,3 205,3 205,3 205,3 15 205,3 230
2021-11-01 178,53 178,53 178,53 178,53 31 178,53 200
2021-10-29 155,25 155,25 155,25 155,25 10 155,25 175
2017-06-27 135 135 135 135 3974 133,399993896484 0
2017-06-23 133,399993896484 133,399993896484 133,399993896484 133,399993896484 4 133,399993896484 0
2012-05-25 116 116 116 116 8942 0 116
2011-05-05 101 101 101 101 60 0 0
2011-04-29 88 88 88 88 10 0 0
2009-08-07 77 77 77 77 12 0 0
2009-04-30 77 77 77 77 7 0 0
2008-05-19 77 77 77 77 70 0 0
2007-06-14 67 67 67 67 7 0 0
2007-02-14 67 67 67 67 6 0 0
2006-11-20 66 66 66 66 3 0 0
2006-04-28 66 66 66 66 1049 0 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй