МОНГОЛ НЭХМЭЛ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ НЭХМЭЛ ( MSE: MNH/9 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 145,00

-555,00 (-15,00%)

1

3 145

2018-09-19

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
474 164 - 389 074 3 82,05% 85 090 2 727 17,95%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Энхтайван 178 295 37,60%
Э Энхжин 112 102 23,64%
С Мандухай 94 818 20,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-06-20 70 773 14,93% 4505 318 832 365
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 2 876 863 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 881 027 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 995 836 400,00
Өр төлбөр 2 759 484 400,00
Эзэмшигчийн өмч 117 379 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 428 188 800,00
Үйл ажиллагааны зардал 493 563 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -68 573 700,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -144,62
Book value equity per share /BVPS/ 247,55
Price-earnings ratio -21,75
Price to book 12,70
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,58
Return on assets /ROA/ -0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-09-19 3145 3145 3145 3145 1 3145 0
2018-08-17 3700 3700 3700 3700 5 2850 4000
2018-08-09 3700 3700 3700 3700 28 3700 4250
2018-06-28 3700 3700 3700 3700 28 2850 3846
2018-06-22 3660 3660 3500 3553 18 3500 3846
2018-06-11 3846 3846 3846 3846 4 2850 0
2018-05-28 3596 3596 3596 3596 22 3596 3846
2018-05-09 3000 3400 3000 3345 58 3000 0
2018-05-03 3100 3100 3000 3004 23 2900 0
2018-04-27 3250 3250 3250 3250 28 2900 0
2018-04-17 3250 3251 3250 3250 51 2900 0
2018-04-12 3751 3751 3750 3750 24 3565 3750
2018-03-15 3750 3750 3750 3750 6 3750 4850
2018-03-13 4150 4150 4150 4150 5 4150
2018-03-06 4850 4850 4850 4850 5 4150 4850
2018-02-28 5500 5500 4850 5495 30 5800
2018-02-15 5650 5650 5650 5650 5 5795
2018-02-08 5650 5650 5650 5650 17 5650 5700
2018-01-15 5950 5950 5950 5950 5 5565 6500
2018-01-10 6000 6000 6000 6000 2 5950 6500
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй