МОНГОЛ НЭХМЭЛ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ НЭХМЭЛ ( MSE: MNH/9 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
5 950,00

-50,00 (-0,83%)

5

29 750

2018-01-15

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
474 164 - 389 074 3 82,05% 85 090 2 739 17,95%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Энхтайван 178 295 37,60%
Э Энхжин 112 102 23,64%
С Мандухай 94 818 20,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-06-20 70 773 14,93% 4505 318 832 365
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 6 163 965 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 5 125 822 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 038 143 000,00
Өр төлбөр 5 885 414 100,00
Эзэмшигчийн өмч 278 551 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 60 303 800,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 45 074 600,00
Бусад орлого 408 179 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 499 875 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -76 655 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ -161,66
Book value equity per share /BVPS/ 587,46
Price-earnings ratio -36,80
Price to book 10,13
Price to sales 46,78
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate 0,25
Net profit margin -1,27
Return on equity /ROE/ -0,28
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-01-15 5950 5950 5950 5950 5 5565 6500
2018-01-10 6000 6000 6000 6000 2 5950 6500
2018-01-09 6000 6000 6000 6000 100 5950 6000
2017-12-26 6995 6995 6995 6995 60 5565 7000
2017-12-22 7360 7360 7360 7360 2 5565 7360
2017-12-21 6500 6550 6500 6505 94 5565 7360
2017-12-18 6540 6550 6540 6545 64 5100 6500
2017-12-15 6400 6400 6400 6400 5 5100 6540
2017-12-14 5600 5600 5600 5600 160 5100 6540
2017-12-11 6540 6540 6540 6540 5 5100 6540
2017-11-21 5990 5990 5990 5990 10 6790
2017-11-20 5900 5900 5900 5900 35 5990
2017-11-10 5990 5990 5990 5990 27 6800
2017-11-02 5990 5990 5990 5990 5 6900
2017-11-01 5600 5600 5600 5600 14 5990
2017-10-25 6000 6000 6000 6000 14 6000
2017-10-09 6190 6190 6190 6190 5 5000 6190
2017-10-04 5520 5520 5520 5520 5 4171 6190
2017-10-03 4851 4851 4851 4851 5 4000 5520
2017-09-22 5275 5670 5275 5390 52 4490 0
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй