МОНГОЛ НЭХМЭЛ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ НЭХМЭЛ ( MSE: MNH/9 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
3 750,00

-400,00 (-9,64%)

6

22 500

2018-03-15

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
474 164 - 389 074 3 82,05% 85 090 2 735 17,95%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Энхтайван 178 295 37,60%
Э Энхжин 112 102 23,64%
С Мандухай 94 818 20,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-06-20 70 773 14,93% 4505 318 832 365
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 2 901 412 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 885 487 800,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 015 924 200,00
Өр төлбөр 2 715 459 000,00
Эзэмшигчийн өмч 185 953 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 102 458 400,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 90 536 100,00
Бусад орлого 842 325 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 1 024 249 400,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -169 253 400,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q4
Earning per share /EPS/ -356,95
Book value equity per share /BVPS/ 392,17
Price-earnings ratio -10,51
Price to book 9,56
Price to sales 17,35
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q4
Gross Profit Rate 0,12
Net profit margin -1,65
Return on equity /ROE/ -0,91
Return on assets /ROA/ -0,06
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q4
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-03-15 3750 3750 3750 3750 6 3750 4850
2018-03-13 4150 4150 4150 4150 5 4150
2018-03-06 4850 4850 4850 4850 5 4150 4850
2018-02-28 5500 5500 4850 5495 30 5800
2018-02-15 5650 5650 5650 5650 5 5795
2018-02-08 5650 5650 5650 5650 17 5650 5700
2018-01-15 5950 5950 5950 5950 5 5565 6500
2018-01-10 6000 6000 6000 6000 2 5950 6500
2018-01-09 6000 6000 6000 6000 100 5950 6000
2017-12-26 6995 6995 6995 6995 60 5565 7000
2017-12-22 7360 7360 7360 7360 2 5565 7360
2017-12-21 6500 6550 6500 6505 94 5565 7360
2017-12-18 6540 6550 6540 6545 64 5100 6500
2017-12-15 6400 6400 6400 6400 5 5100 6540
2017-12-14 5600 5600 5600 5600 160 5100 6540
2017-12-11 6540 6540 6540 6540 5 5100 6540
2017-11-21 5990 5990 5990 5990 10 6790
2017-11-20 5900 5900 5900 5900 35 5990
2017-11-10 5990 5990 5990 5990 27 6800
2017-11-02 5990 5990 5990 5990 5 6900
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй