МОНГОЛ НЭХМЭЛ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ НЭХМЭЛ ( MSE: MNH/9 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
4 600,00

0,00 (0,00%)

18

82 800

2017-09-14

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
474 164 - 389 074 3 82,05% 85 090 2 747 17,95%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Энхтайван 178 295 37,60%
Э Энхжин 112 102 23,64%
С Мандухай 94 818 20,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-06-20 70 773 14,93% 4505 318 832 365
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 6 163 965 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 5 125 822 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 038 143 000,00
Өр төлбөр 5 885 414 100,00
Эзэмшигчийн өмч 278 551 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 60 303 800,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 45 074 600,00
Бусад орлого 408 179 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 499 875 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -76 655 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ -161,66
Book value equity per share /BVPS/ 587,46
Price-earnings ratio -28,45
Price to book 7,83
Price to sales 36,17
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate 0,25
Net profit margin -1,27
Return on equity /ROE/ -0,28
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-09-14 4600 4600 4600 4600 18 4000 0
2017-09-13 4600 4600 4600 4600 5 4000 4600
2017-09-11 4100 4190 4100 4184 29 2730 4600
2017-09-06 4000 4000 4000 4000 5 2730 4000
2017-09-04 3680 3680 3680 3680 5 2730 3680
2017-08-29 3201 3201 3200 3200 28 4100
2017-08-23 3202 3202 3202 3202 69 3201 4100
2017-08-15 3650 3650 3650 3650 5 3200 4100
2017-08-14 3201 3201 3201 3201 27 3200 3650
2017-08-11 3200 3200 3200 3200 25 3200 3650
2017-08-09 3200 3200 3200 3200 6 3110 3650
2017-08-08 3200 3200 3200 3200 230 3110 3650
2017-08-07 3180 3180 3180 3180 10 3180
2017-08-03 3740 3740 3740 3740 9 3200 3740
2017-07-31 3740 3740 3740 3740 1 3740 4150
2017-07-27 3741 3741 3741 3741 56 3740 4150
2017-07-26 4000 4000 4000 4000 216 3740 4150
2017-06-21 4400 4400 4400 4400 56 3600 4400
2017-06-15 4399 4399 4399 4399 5 3570 4400
2017-06-13 4200 4200 4200 4200 5 3570 4400
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй