МОНГОЛ НЭХМЭЛ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ НЭХМЭЛ ( MSE: MNH/9 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
2 110,00

10,00 (0,48%)

14

29 540

2018-12-11

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
474 164 - 389 074 3 82,05% 85 090 2 722 17,95%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Энхтайван 178 380 37,62%
Э Энхжин 114 795 24,21%
С Мандухай 95 923 20,23%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-06-20 70 773 14,93% 4505 318 832 365
Балансын үзүүлэлт 2018
Нийт хөрөнгө 2 876 863 700,00
Эргэлтийн хөрөнгө 1 881 027 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 995 836 400,00
Өр төлбөр 2 759 484 400,00
Эзэмшигчийн өмч 117 379 300,00
Орлогын үзүүлэлт 2018
Цэвэр борлуулалт 0,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 0,00
Бусад орлого 428 188 800,00
Үйл ажиллагааны зардал 493 563 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -68 573 700,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2018Q2
Earning per share /EPS/ -144,62
Book value equity per share /BVPS/ 247,55
Price-earnings ratio -14,59
Price to book 8,52
Price to sales N/A
Dividend payout ratio NaN
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2018Q2
Gross Profit Rate N/A
Net profit margin -Infinity
Return on equity /ROE/ -0,58
Return on assets /ROA/ -0,02
Хөрвөх чадварын харьцаа 2018Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2018-12-11 2110 2110 2110 2110 14 2110 0
2018-11-13 2100 2100 2100 2100 56 2100 0
2018-11-02 2450 2450 2450 2450 25 2450 0
2018-10-26 2850 2850 2850 2850 70 0 0
2018-10-05 3200 3200 3200 3200 200 3145 0
2018-09-19 3145 3145 3145 3145 1 3145 0
2018-08-17 3700 3700 3700 3700 5 2850 4000
2018-08-09 3700 3700 3700 3700 28 3700 4250
2018-06-28 3700 3700 3700 3700 28 2850 3846
2018-06-22 3660 3660 3500 3553 18 3500 3846
2018-06-11 3846 3846 3846 3846 4 2850 0
2018-05-28 3596 3596 3596 3596 22 3596 3846
2018-05-09 3000 3400 3000 3345 58 3000 0
2018-05-03 3100 3100 3000 3004 23 2900 0
2018-04-27 3250 3250 3250 3250 28 2900 0
2018-04-17 3250 3251 3250 3250 51 2900 0
2018-04-12 3751 3751 3750 3750 24 3565 3750
2018-03-15 3750 3750 3750 3750 6 3750 4850
2018-03-13 4150 4150 4150 4150 5 4150
2018-03-06 4850 4850 4850 4850 5 4150 4850
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй