МОНГОЛ НЭХМЭЛ

Сүүлийн арилжаа

МОНГОЛ НЭХМЭЛ ( MSE: MNH/9 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
5 990,00

0,00 (0,00%)

27

161 730

2017-11-10

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
474 164 - 389 074 3 82,05% 85 090 2 743 17,95%
Овог Нэр Хувьцаа %
Р Энхтайван 178 295 37,60%
Э Энхжин 112 102 23,64%
С Мандухай 94 818 20,00%
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2014-06-20 70 773 14,93% 4505 318 832 365
Балансын үзүүлэлт 2017
Нийт хөрөнгө 6 163 965 300,00
Эргэлтийн хөрөнгө 5 125 822 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1 038 143 000,00
Өр төлбөр 5 885 414 100,00
Эзэмшигчийн өмч 278 551 200,00
Орлогын үзүүлэлт 2017
Цэвэр борлуулалт 60 303 800,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 45 074 600,00
Бусад орлого 408 179 500,00
Үйл ажиллагааны зардал 499 875 300,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг -76 655 200,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2017Q2
Earning per share /EPS/ -161,66
Book value equity per share /BVPS/ 587,46
Price-earnings ratio -37,05
Price to book 10,20
Price to sales 47,10
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2017Q2
Gross Profit Rate 0,25
Net profit margin -1,27
Return on equity /ROE/ -0,28
Return on assets /ROA/ -0,01
Хөрвөх чадварын харьцаа 2017Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2017-11-10 5990 5990 5990 5990 27 6800
2017-11-02 5990 5990 5990 5990 5 6900
2017-11-01 5600 5600 5600 5600 14 5990
2017-10-25 6000 6000 6000 6000 14 6000
2017-10-09 6190 6190 6190 6190 5 5000 6190
2017-10-04 5520 5520 5520 5520 5 4171 6190
2017-10-03 4851 4851 4851 4851 5 4000 5520
2017-09-22 5275 5670 5275 5390 52 4490 0
2017-09-21 5280 5280 5280 5280 5 4000 5280
2017-09-14 4600 4600 4600 4600 18 4000 0
2017-09-13 4600 4600 4600 4600 5 4000 4600
2017-09-11 4100 4190 4100 4184 29 2730 4600
2017-09-06 4000 4000 4000 4000 5 2730 4000
2017-09-04 3680 3680 3680 3680 5 2730 3680
2017-08-29 3201 3201 3200 3200 28 4100
2017-08-23 3202 3202 3202 3202 69 3201 4100
2017-08-15 3650 3650 3650 3650 5 3200 4100
2017-08-14 3201 3201 3201 3201 27 3200 3650
2017-08-11 3200 3200 3200 3200 25 3200 3650
2017-08-09 3200 3200 3200 3200 6 3110 3650
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
2014 0 N/A
2013 0 N/A
2012 0 N/A
2011 0 N/A
2010 0 N/A
Тун удахгүй
Тун удахгүй