МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

Сүүлийн арилжаа

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ ( MSE: MFG/997 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
738,97

19,69 (2,74%)

9195

6 794 829

2023-12-06

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
0 - 0 0 NaN 0 0 NaN

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ө.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Монсор
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Даваадаш
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Батсүх
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Анхбаяр
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
2023-01-09 700 000 1,40% 1050 735 000 000
2023-01-11 250 000 0,50% 1000 250 000 000
2023-01-18 250 000 0,50% 1000 250 000 000
2023-02-07 250 000 0,50% 1050 262 500 000
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 52 965 690 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 52 920 233 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 45 456 600,00
Өр төлбөр 68 355 000,00
Эзэмшигчийн өмч 52 897 335 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 1 287 118 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 253 836 800,00
Бусад орлого 2 083 369 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 378 111 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 893 954 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q2
Earning per share /EPS/ 37,88
Book value equity per share /BVPS/ 1 057,95
Price-earnings ratio 19,51
Price to book 0,70
Price to sales 28,71
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q2
Gross Profit Rate 0,03
Net profit margin 1,47
Return on equity /ROE/ 0,04
Return on assets /ROA/ 0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2023-12-06 734,97 739,99 734,97 738,97 9195 725 739
2023-12-05 704,1 737 704,1 719,28 41243 708 735
2023-12-04 725 725 703,01 703,56 32855 703,22 727,49
2023-12-01 730 730 729,99 730 629 721 730
2023-11-30 730 730 710,51 729,99 4587 713,05 730
2023-11-29 734,99 735 722 730 1196 722,01 730
2023-11-28 710,02 734,99 710,02 721,61 5136 721,05 735
2023-11-27 730 730 701,01 717,1 14474 709,01 730
2023-11-24 725,51 735 715 723,28 7844 725 735
2023-11-23 735 736 725,11 729,31 6680 725,51 736
2023-11-22 736 736 732 733,04 3774 731,01 736
2023-11-21 738 740 736,06 737 6565 736,07 737
2023-11-20 749 749 737 737,37 2524 736,11 738
2023-11-17 737 740,01 736,05 736,93 2254 736,1 748
2023-11-16 735 751,99 730 751,99 4590 737,01 751,99
2023-11-15 732 738,79 732 735,04 2501 731 738,79
2023-11-13 740 740 730,03 738,79 4905 732 740
2023-11-10 735 738 735 737,92 1954 736 754,99
2023-11-09 731 738 731 734,57 2579 733,01 738
2023-11-08 738 738 730,01 731,92 29060 730,03 738
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй