МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

Сүүлийн арилжаа

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ ( MSE: MFG/997 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
889,99

51,43 (6,13%)

36956

32 890 470

2022-12-02

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
0 - 0 0 NaN 0 0 NaN

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Үүрэг Овог Нэр Албан тушаал
ТУЗ-ийн дарга Ө.Ганзориг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Монсор
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ч.Даваадаш
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Батсүх
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Анхбаяр
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт 2022
Нийт хөрөнгө 52 965 690 000,00
Эргэлтийн хөрөнгө 52 920 233 300,00
Эргэлтийн бус хөрөнгө 45 456 600,00
Өр төлбөр 68 355 000,00
Эзэмшигчийн өмч 52 897 335 000,00
Орлогын үзүүлэлт 2022
Цэвэр борлуулалт 1 287 118 900,00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 1 253 836 800,00
Бусад орлого 2 083 369 400,00
Үйл ажиллагааны зардал 378 111 000,00
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг 0,00
Цэвэр ашиг 1 893 954 500,00
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа 2022Q2
Earning per share /EPS/ 37,88
Book value equity per share /BVPS/ 1 057,95
Price-earnings ratio 23,50
Price to book 0,84
Price to sales 34,57
Dividend payout ratio 0,00
Dividend yield N/A
Ашигт ажиллагааны харьцаа 2022Q2
Gross Profit Rate 0,03
Net profit margin 1,47
Return on equity /ROE/ 0,04
Return on assets /ROA/ 0,04
Хөрвөх чадварын харьцаа 2022Q2
Total asset turnover N/A
Fixed asset turnover N/A
Number of days inventory N/A
Inventory turnover N/A
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2022-12-02 833 890 833 889,99 36956 870 890
2022-12-01 859 859 836 838,56 1318 840 859
2022-11-30 845 859 821,1 834,28 8139 840 859
2022-11-29 830 850 830 849,65 25539 830 845
2022-11-28 845 845 820 825,29 19188 820 848
2022-11-25 820 850 820 833,49 40631 822 850
2022-11-23 847 858 800,02 816 12539 810 857
2022-11-22 850 858 847 848,03 30903 846,5 847
2022-11-21 865 866 845 846,1 14259 845,01 850
2022-11-18 870 870 866 866,81 7536 866 868
2022-11-17 870 870 841,01 845,05 13340 865 870
2022-11-16 865 871 864 871 8409 870 888
2022-11-15 870 870 865 869,77 4338 865 870
2022-11-14 875 889 845 858,87 7453 860,1 889
2022-11-11 897 897 870 876,21 4860 870 897
2022-11-10 899,99 900 870 879,78 12357 873 898
2022-11-09 880 905 871 901 2759 874,02 901
2022-11-08 890 890 870 876,33 14634 870 895
2022-11-07 886 909,99 877,2 877,77 6464 879,01 907
2022-11-04 879 918,5 879 881,28 4014 881,03 910
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй