Үндэсний хувьчлалын сан

Сүүлийн арилжаа

Үндэсний хувьчлалын сан ( MSE: XOC/999 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
105,10

-0,02 (-0,02%)

4642

487 874

2020-12-01

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
0 - 0 0 NaN 0 0 NaN
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө
Эргэлтийн хөрөнгө
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Өр төлбөр
Эзэмшигчийн өмч
Орлогын үзүүлэлт
Цэвэр борлуулалт
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
Бусад орлого
Үйл ажиллагааны зардал
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг
Цэвэр ашиг
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа
Earning per share /EPS/
Book value equity per share /BVPS/
Price-earnings ratio
Price to book
Price to sales
Dividend payout ratio
Dividend yield
Ашигт ажиллагааны харьцаа
Gross Profit Rate
Net profit margin
Return on equity /ROE/
Return on assets /ROA/
Хөрвөх чадварын харьцаа
Total asset turnover
Fixed asset turnover
Number of days inventory
Inventory turnover
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2020-12-01 107,88 107,88 105,01 105,1 4642 106,5 107
2020-11-30 106,9 106,9 105,01 105,12 16492 105,01 107,88
2020-11-27 106,5 106,5 105,5 105,77 9004 105,5 106,5
2020-11-25 107 107 106,9 106,9 5851 106,1 106,9
2020-11-24 105 108 105 107,03 26519 105,5 107,99
2020-11-23 104 106 104 105,83 34012 106 107
2020-11-20 105 106 105 105 16185 104,5 105
2020-11-19 105 105 104 105 19046 105 106
2020-11-18 104 106 104 106 3192 105 106
2020-11-17 104,01 105 103 103,36 11680 103,5 104
2020-11-13 106,02 107,5 103 103,95 41718 105,1 106,03
2020-11-12 106,21 107,5 106,02 106,03 10640 106,02 106,03
2020-11-11 107,5 107,5 106,2 106,26 47302 106,21 107,5
2020-11-10 109 109 106,2 108,1 12035 106,5 108
2020-11-09 109 109 106,01 106,1 19347 106 108
2020-11-06 104,5 109 104,5 108,09 5127 105,5 108,5
2020-11-05 109 109 104 107,66 48159 104,5 109
2020-11-04 110 110 105 105,52 76898 104 109
2020-11-03 112 112 106 107,94 60636 105,01 110
2020-11-02 114 114 108 113 69908 110 112
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй