ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН

Сүүлийн арилжаа

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ( MSE: XOC/999 ) Өөрчлөлт Ширхэг Үнийн дүн Огноо
276,37

-1,12 (-0,40%)

354276

97 911 258

2021-05-07

Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
Нийт гаргасан ҮЦ Төрийн мэдэлд Том хувьцаа эзэмшигч Жижиг хувьцаа эзэмшигч
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигчийн тоо Эзлэх хувь
0 - 0 0 NaN 0 0 NaN
Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ын гишүүдийн мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
ОгнооГарчиг
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eitems per pageRefreshNo items to display
Мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна.
1%-иас дээш томоохон арилжаа
Огноо Ширхэг % Үнэ Нийт
Балансын үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө
Эргэлтийн хөрөнгө
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Өр төлбөр
Эзэмшигчийн өмч
Орлогын үзүүлэлт
Цэвэр борлуулалт
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
Бусад орлого
Үйл ажиллагааны зардал
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг
Цэвэр ашиг
Хувьцааны үнэлгээний харьцаа
Earning per share /EPS/
Book value equity per share /BVPS/
Price-earnings ratio
Price to book
Price to sales
Dividend payout ratio
Dividend yield
Ашигт ажиллагааны харьцаа
Gross Profit Rate
Net profit margin
Return on equity /ROE/
Return on assets /ROA/
Хөрвөх чадварын харьцаа
Total asset turnover
Fixed asset turnover
Number of days inventory
Inventory turnover
Огноо Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Авах үнэ Зарах үнэ
2021-05-07 288,88 294,88 271,08 276,37 354276 280 283
2021-05-06 289,98 298 270 277,49 669535 295 288,87
2021-05-05 290 300 267 289,18 1334546 272,01 290
2021-05-04 310,01 320 280 294,31 1340146 295,8 296
2021-05-03 286 333,67 280 312 1678651 299 300
2021-04-30 290,15 290,15 290,15 290,15 514987 290 290,15
2021-04-29 341,35 341,35 341,35 341,35 267954 341 341,35
2021-04-28 401,58 401,58 401,58 401,58 167281 400 401,58
2021-04-27 472,44 472,44 472,44 472,44 132913 472,44 472,44
2021-04-26 750 750 555,81 555,81 751971 555,81 555,81
2021-04-23 653,89 653,89 653,89 653,89 136448 653,89 653,89
2021-04-22 560 568,6 555 568,6 181567 568,6 569
2021-04-21 445 494,44 445 494,44 331173 494,44 494,5
2021-04-20 388 435 380 429,95 298718 434,99 435
2021-04-19 340,05 387,8 340,05 378,47 540409 379,51 380
2021-04-16 296,01 337,74 296,01 337,22 204505 337,74 339,99
2021-04-15 295 295 292 293,69 107314 293 294,95
2021-04-14 294 296 293 294,34 63876 293,3 295
2021-04-13 293 295 293 294,53 104332 293 295
2021-04-12 287,01 292,98 287 291,03 70341 291,99 292
Жил Нэгж хувьцаанд тараасан ашиг Ногдол ашгийн өгөөж
Тун удахгүй
Тун удахгүй