Шинэ бонд

Төрөл Компанийн нэр Худалдах үнэ Бондын тоо Хүү /жилийн/ Хугацаа Танилцуулга Арилжаалах огноо Нэмэлт мэдээлэл
Энгийн Эрчим Инженеринг ХХК - Эрчим бонд 10000 50000 18,5 6 сар
Энгийн Сүү ХК-ийн Сүү бонд 100000 60000 17,5 12 сар Татах