Шинэ IPO

Төрөл Компанийн нэр Худалдах үнэ Хувьцааны тоо Зах зээлд худалдах хувь Танилцуулга Арилжаалах огноо Нэмэлт мэдээлэл
FPO Бинсэ ХК 744 1000000 44 Татах
IPO МИК Холдинг ХК 12000 3106398 15 Татах
IPO Монгол Шуудан ХК 185 33859363 34 Татах
IPO Ай түүлс ХК 1000 1892715 44 Татах
FPO Багануур ХК 2650 30844647 32 Татах
IPO Анд Энерги ХК 60 26544058 34 Татах
FPO Хөвсгөл Алтан дуулга 580 4405600 28 Татах
IPO Мандал даатгал 4800 1560754 25 Татах
IPO Ард даатгал 700 7500000 30 Татах