Шинэ IPO

Төрөл Компанийн нэр Худалдах үнэ Хувьцааны тоо Зах зээлд худалдах хувь Танилцуулга Арилжаалах огноо Нэмэлт мэдээлэл
FPO Бинсэ ХК 744 1000000 44 Татах
IPO МИК Холдинг ХК 12000 3106398 15 Татах
IPO Монгол Шуудан ХК 185 33859363 34 Татах
IPO Ай түүлс ХК 1000 1892715 44 Татах
FPO Багануур ХК 2650 30844647 32 Татах
IPO Анд Энерги ХК 60 26544058 34 Татах
FPO Хөвсгөл Алтан дуулга 580 4405600 28 Татах
IPO Мандал даатгал 4800 1560754 25 Татах
IPO Ард даатгал 700 7500000 30 Татах
IPO ТҮМЭН ШУВУУТ 200 50000000 25
IPO Ард кредит 70,85 70000000 25 Татах
IPO Монос хүнс 70 122655128 30 Татах
IPO Инвескор ББСБ 1550 10759188 15
IPO Бодь Даатгал 113 47063944 20
FPO Сүү 218 85589000 20
IPO Үндэсний хувьчлалын сан 100 47500000 100